Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sylwetka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The clothing industry is currently focused on 3D virtual fitting. Many companies use size 12 as the core size; however, in recent years the average size has increased. For example, in the United Kingdom, the average size is now 16. Many companies have not updated their core size and often use size 12 as the size they are the most familiar with. The purpose of this paper is to compare real plus size body shapes with artificial avatars in relation to the fabric draping. This paper will investigate, how the body shape changes with an age (body height decreases, skin elasticity is lower, the shoulders are hunched, buttocks sag and fatness pockets are accumulated around the waist area). These factors are not considered in virtual avatars, but have a big impact on virtual fitting.
EN
In the apparel manufacturing, the fabric is the single largest element in the cost of the garment. Therefore, effectual fabric consumption causes a reduction in cost and exertions. The purpose of this research is to study the effects of fabric width on the efficiency of marker (cutting) plans. Fabric consumption is in four types for human body shapes, that is, triangle, oval, square, and circle, in both genders to control the fabric utilization. Two clothing styles, fitted trousers and fitted shirts, are manufactured in an apparel manufacturing industry. The marker plans produced through Garment Gerber Technology software are accomplished in 36 different fabric widths (independent variables). The evaluation of dependent variables, that is, marker efficiency, marker loss, and fabric consumption efficiency relevant to four body shapes in variable fabric widths is analyzed for both women and men. The statistical analysis indicates that there is a linear relationship between marker efficiency and fabric width (sig <0.05). The regression analysis (p-value) between dependent variables and predictor variables (body types and fabric width) is also statistically significant. Also, the result implies that markers are more productive with larger fabric widths in all styles in both genders.
EN
In the apparel manufacturing, fabric utilization always remains the significant apprehensions in controlling the production expenditure. Alteration in pattern shapes and marker preparation leads to the enormous utilization of fabric. The purpose of this research is to study fabric efficiency in correspondence with four different human body shapes in both genders. Two clothing styles, fitted trousers and fitted shirts, were processed conventionally in the garment manufacturing company. The comparative study of auto-marker and manual-marker making through Garment Gerber Technology (GGT) software were also accomplished. The evaluation of fabric consumptions, marker efficiency, marker loss, fabric loss, and fabric cost relevant to four different body shapes was analyzed for both women and men. The investigation carried out in this article concludes that there are differences in fabric consumptions, efficiencies, and cost-effectiveness relative to body shapes. The result revealed that the manualmarker of trousers for triangular body shape in women’s wears has the least fabric consumption (most cost-effective), whereas the shirt’s auto-marker for an oval body shape in men’s wears has the most fabric utilization (least costeffective). The manual-virtual-marker making is efficient (significant p-value) than auto-generated-markers. Also, fabric utilization for women’s garments is cost-effective than that for men. Trousers are cost-effective compared to the shirts.
EN
A pelvic tilt may lead to body posture disturbances. The aim of the study was to determine relationships between the anterior pelvic tilt angle and the curvature and mobility of lumbar lordosis and thoracic kyphosis. Methods: The angles of anterior pelvic tilt, lumbar lordosis, thoracic kyphosis and spinal elongation were measured with the use of Posturometr-S device. The posturometric measurements were carried out with the pointing stick of the device moving along spinous processes (from C7 to L5) and marking the selected anthropometric points. Results: In the studied group of boys, the angles in a free-standing position and the thoracic kyphosis angle during elongation were significantly greater than the corresponding lordosis angles. In all measured variables the range of measured angles was characteristically wide. The greatest individual differences were found in the lumbar lordosis angles. All the boys featured a significant increase in body height during linear elongation. The measurements of angles at baseline and during elongations of lumbar lordosis and thoracic kyphosis in a standing position in the entire study group revealed that the anterior pelvic tilt had no significant impact on lumbar lordosis in a free-standing posture and its elongation. In the case of thoracic kyphosis, the correlation was statistically significant, although it was not strong. Conclusions: The anterior pelvic tilt angle is correlated with the subject’s age, body mass, body height and the size of thoracic kyphosis.
PL
Przedstawiono życiorys Włodzimierza Krukowskiego, Jego osiągnięcia w pracy badawczej w laboratorium liczników energii elektrycznej firmy Siemens. Omówiono działalność po roku 1930 na Politechnice Lwowskiej oraz przedstawiono sylwetki Jego wychowanków.
EN
The article presents life story of Wlodzimierz Krukowski, his achievements in research work for Siemens laboratory of lectric energy meters. His activity at Lvov Politechnic after 1930 is described and figures of his tutors are presented.
6
Content available Silhouette Identification for Apparelled Bodies
EN
This paper presents an approach to identify apparel silhouettes. A feature region of the human face was first proposed for conducting face detection in fashion pictures with the AdaBoost method, and the head was then located with its positional relation to the facial feature region. The linear relationship between the ratio of the body height to head length and the length of the lower body was ensured by restricting the RBH to a specific range. Under this condition, the apparelled body was divided into several parts, and the boundary of apparel on the lower body was determined considering the influence of the hemline. Based on the widths of the body parts and the apparel on the lower body, shape factors were established to express the extent to which the apparel silhouette approached a certain shape. A computer program was developed for implementation and demonstrated high accuracy in silhouette identification of an appareled body.
PL
Przedstawiono próbę identyfikacji sylwetki ubranego modelu. Opracowano system właściwości charakteryzujących twarz człowieka dla możliwości dalszego wyodrębnienia twarzy ze zdjęć modeli. Zastosowano metodę AdaBoost. Umożliwiło to usytuowanie głowy w stosunku do innych elementów ubioru. Zidentyfikowano liniowe zależności pomiędzy wysokościami całości sylwetki, jej dolnej części, i głowy. Na tej podstawie ubrana sylwetka człowieka była dzielona na szereg części i określano granice ubioru w stosunku do dolnej części sylwetki, uwzględniając wpływ dolnej krawędzi ubioru. Opierając się na szerokościach poszczególnych części ciała człowieka i ubioru dolnej części sylwetki, ustalono czynniki kształtu dla możliwości kwalifikacji sylwetki do odpowiedniego typu. Opracowano program komputerowy umożliwiający dużą dokładność identyfikacji sylwetki ubranego modelu.
7
Content available remote Koncepcja kształtu sylwetki statku w pilotowych systemach nawigacyjnych
PL
We wszystkich elektronicznych systemach nawigacyjnych wykorzystywanych w żegludze, pozycja statku na mapie cyfrowej reprezentowana jest przez różne kształty. W systemach pilotowych kształt ten powinien tak dalece, jak jest to możliwe, odpowiadać rzeczywistemu obrysowi statku. Ma to ogromne znaczenie podczas wykonywania manewrów na akwenie ograniczonym, ponieważ operator statku ocenia jego bezpieczeństwo na podstawie odległości sylwetki statku do przeszkody. Artykuł przedstawia metodę generowania sylwetki statku w przenośnych systemach pilotowych.
EN
The vessel's position in different electronic chart displays is represented by different shapes. That shape in a pilot navigation system should correspond to the real horizontal outline of the vessel. This is very important during maneuvering in restricted waters, because the vessel operator assesses its safety on the basis of distances between the shape and obstructions. The paper presents a method of modeling vessel's shape in a portable pilot navigation system.
PL
Niniejszy referat zawiera opis parametrów opisujących sylwetkę badanego pacjenta w pozycji stojącej na podstawie obrazów uzyskanych z kamerki internetowej. Rejestracja sylwetki wykonana jest z widokiem z przodu i z tyłu pacjenta. Kamera jest umieszczona w urządzeniu projekcyjno-odbiorczym prążków mory. Wzbogacono w ten sposób możliwości wykorzystania systemu mory nie tylko w diagnostyce ortopedycznej i ortopedii lecz również w ergonomii. Na podstawie analizy obrazów mory i obrazów sylwetki badanych osób na wybranych stanowiskach pracy uzyskano wyniki wspomagające ocenę ergonomiczności tych miejsc pracy
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.