Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ magnetyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Głównymi składnikami wykonanych podstawowych badań było: opracowanie i wykonanie układów pomiarowych służących do pomiaru pól magnetycznych przy użyciu światłowodów, opracowanie czujników światłowodowych oraz wykonanie obliczeń i pomiarów pól magnetycznych występujących w urządzeniach elektromagnetycznych. Niżej zamieszczone opracowanie zawiera wyniki obliczeń numerycznych rozkładów pola magnetycznego w jednym ze stosowanych w badaniach układów magnetycznych. Celem tych obliczeń było wyznaczenie miejsc oraz sposobu umieszczenia czujnika światłowodowego w układzie magnetycznym urządzeń elektromagnetycznych tak, aby mógł być spełniony magnetooptyczny efekt Faradaya.
EN
The main components of the basic investigations conducted were: developing and execution of measuring systems serving for measuring magnetic fields by means of optical fibres, developing optical fibre sensors and performing calculations and measurements of magnetic fields occurring in electromagnetic equipment. The elaboration below contains results of numerical calculations of magnetic field distribution in one of the magnetic systems used in the investigations. The aim of these calculations was to determine the positions and the way of placement of the optical fibre sensor in the magnetic system of electromagnetic equipments, so that the magnetic effect of Faraday could be obtained.
EN
In investigations of magnetic flux distribution in electromagnetic equipment it is possible to apply a method, using magnetooptic effects. The paper presents results of measurements of the value of the leakage flux appearing in air channels of the magnetic cores being modeled, of the investigated electromagnetic equipment (electrical machine, electric apparatus or transformer). The magnetooptic sensor (fiber optical) is placed in the channel of the core. The paper includes results of verifying numerical calculations of the magnetic leakage flux density in the air channel. Examples of design solutions of magnetic systems are given, where is possible to apply measuring systems fulfilling the role of overcurrent apparatus.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów składowej tangensjalnej indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej układu magnetycznego maszyny elektrycznej o magnesach trwałych, wykonanych przy użyciu światłowodu – jako czujnika pola magnetycznego. Źródłem pola magnetycznego był prąd w uzwojeniu magnesującym oraz magnesy trwałe. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów oraz obliczeń numerycznych przedstawiono propozycję wykorzystania nabiegunników jako koncentratorów pola magnetycznego spełniających rolę drogi dla strumienia głównego i strumienia rozproszonego.
EN
The paper presents measurement results of the tangential component of magnetic flux density in the air-gap of a magnetic system of an electric machine with permanent magnets, made using fiber optic system as a sensor of the magnetic field. The source of magnetic field was the current in a magnetizing winding and permanent magnets. On the basis of the obtained measurement results and numerical calculation a proposal is presented to use the pole shoes as magnetic field concentrators fulfilling the function a path for the main flux and the leakage flux.
EN
Since few years the Belief Propagation [13, 14, 15] algorithm is reported as a very efficient tool to perform the optimization of systems which can be topologically transformed to the one of acceptable equivalent forms [9, 7]. The Ising system is often mentioned in these papers as a good example to present some basic foundations of BP. It is however rarely used as a tool to solve the Ising system itself. In this article we are going to present the analysis of critical properties, connected to the phase transition of magnetic system described by the Ising hamiltonian and the comparison of results to those obtained using evolutionary algorithm.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu fluktuacji hamiltonianów oddziaływania Zeemana i oddziaływania kwadrupolowego na zaniki sygnałów echa spinowego w niejednorodnie poszerzonych układach magnetycznych o spinie 1 > 1. Zakładając, że relaksacja sygnałów echa spinowego w substancjach uporządkowanych magnetycznie jest spowodowana fluktuacjami kierunku wektora namagnesowania Me , wyprowadzono analityczne wyrażenia na prędkość relaksacji sygnałów echa spinowego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.