Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model rynkowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono możliwe scenariusze komercjalizacji wyników badań naukowych oraz stosowane modele rynkowe komercjalizacji. Omówiono korzyści wynikające z wdrożenia opracowanej innowacji oraz koszty z tym związane. Opisano bariery rynkowe, które napotykają właściciele nowej technologii, oraz dobre praktyki, których stosowanie wpływa na skuteczny transfer wiedzy na rynek. Wymieniono też zewnętrzne źródła finansowania, pomagające w osiągnięciu założonego celu strategicznego. Na koniec omówiono proces komercjalizacji przykładowego innowacyjnego produktu.
EN
The article features possible scenarios how to commercialize the results of scientific research, along with the commercialization models, benefits and costs. The authors presented some barriers encountered by the owners of new products or technologies as well as best practices that can help to successfully transfer the knowledge to the market. Additionally, the article discusses some problems encountered by scientists in this respect and programs that finance the commercialization processes. Finally, the authors presented a sample commercialization process of an innovative product.
2
Content available remote Trend specyficznej stopy zwrotu akcji na polskim rynku kapitałowym
PL
Do tej pory nie rozstrzygnięto, co jest przyczyną istnienia i zaniku dodatnich wartości oczekiwanych specyficznych stóp zwrotu portfeli akcji. Wykrycie wszelkich prawidłowości kształtowania się specyficznej stopy zwrotu w czasie mogłoby rozstrzygnąć spór teoretyków zajmujących się specyficzną stopą zwrotu. Dlatego celem artykułu było zweryfikowanie hipotezy, że dodatnia wartość oczekiwana specyficznej stopy zwrotu podlega malejącemu trendowi. Dotąd nie badano, czy zanik w czasie jest stopniowy, czyli czy przebiega zgodnie z trendem malejącym. Zaprzeczyłoby to związkowi specyficznej stopy zwrotu z nieefektywnością, która nie może stopniowo zanikać w długim okresie. W artykule przedstawiono empiryczne badanie kształtowania się specyficznych stóp zwrotu2. Oszacowano trendy specyficznych stóp zwrotu na podstawie ocen ich wartości oczekiwanych. Oszacowane trendy były malejące. Współczynniki determinacji oszacowań trendów były wysokie, ale nie na tyle, żeby uznać, iż jedyną przyczyną niepełnego dopasowania trendów specyficznej stopy zwrotu jest losowość estymatorów. Z badań wynika, że specyficzna stopa zwrotu zależy od dynamicznych w czasie mechanizmów wyceny ryzyka specyficznego, ale i od nieefektywności rynku.
EN
It has not been examined what the reason of positive specific rate of return was so far. Empirical evidence can reject hypothesis of specific rate theories. An aim of this article was to verify a hypothesis, that the specific rate of return was a descending trend. It would be evidence against a relation between specific rate of return and information efficiency, which cannot gradually decrease in long period. In this article it was presented an empirical examination of specific rate of return. Trends of specific rates of return were estimated, basing on evaluations of specific rates expected values. Estimated trends turned to be descending. Trend determination indices were high, but not enough, if only cause of trend indetennination is random estimator of expected value. Results inform that specific rate of return depends on a dynamic mechanism of specific risk valuation and information inefficiency too.
3
Content available remote Procedura wyboru portfela akcji zapewniająca kontrolę ryzyka niesystematycznego
PL
Przedstawiono procedurę wyboru portfela akcji zapewniającą kontrolę ryzyka specyficznego. Proponowana procedura jest oparta na modelu rynkowym. Weryfikacja empiryczna procedury dowodzi, że pozwalała ona zdywersyfikować portfel i jednocześnie uzyskać wysoką efektywność rzeczywistą tego portfela w latach 2000-2003. Efektywność rzeczywista uzyskanych portfeli była znacznie wyższa niż dla portfela całego rynku i była ustalana na podstawie miernika Sharpe'a i miernika Treynora dla stóp zwrotu realizowanych po dokonaniu wyboru portfela. Charakterystyki portfeli konstruowanych na bazie prezentowanej procedury, a szczególnie liczba akcji dobieranych do portfela, sprawiają, ze procedurę tę mogliby stosować inwestorzy finansowi, w tym również duże fundusze inwestycyjne.
EN
In accordance with the market model, specific risk is measured with a standard deviation of residuals in the characteristic line of a security. There is a presented a procedure of portfolio choice and its empirical verification, covering the period of 1998-2003 and a population of shares quoted on the basic market of the Warsaw Stock Exchange. Empirical verification proves that specific risk reduction can also lead to high efficiency of the investment on the Polish capital market. The examination of results of chosen portfolios leads to a conclusion that using this procedure, investors could have received a considerably more efficient portfolio than the whole market portfolio in the period from 2000 to 2003. The efficiency was measured with Shape measure and Treynor measure. The proposed model should be an useful tool in invesment management.
EN
Organization types in formation of a building industry functional structure. Essence of structural distinctness of a building industry in market economy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.