Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  edible oil
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zastosowana metoda oceny jakości oleju jadalnego z wykorzystaniem ultraszybkiej chromatografii gazowej umożliwia przeprowadzenie tak zwanych „szybkich analiz” oraz pominięcie etapu przygotowania próbek do analizy.
PL
Wykorzystanie techniki ultraszybkiej chromatografii gazowej w urządzniach typu elektroniczny nos daje nieocenione możliwości zastosowania tych urządzeń do analizy żywności.
EN
An organization’s environmental performance is affected by its suppliers’ environmental performance, and selecting green suppliers is a strategic decision in order to be more competitive in today’s global market. By developing green movement across the globe, organizations are under pressure to reduce the emissions across their supply chain. Formerly the food production systems was oriented and optimized to satisfy economic demands and the nutritional needs of a rapidly growing world population. The food production industry requires large inputs of resources and causes several negative environmental effects. In recent years, environment factors rapidly emerging as an important issue for decision makers in food industries. This study identifies best supplier in holistic perspective for edible oil production, and proposes a hybrid model using Delphi method and Green Data Envelopment Analysis (GDEA). Delphi method identifies the main criteria influenced in supplier selection process based on opinion of company purchase experts. GDEA evaluates the overall performances of suppliers and choose green supplier. Proposed hybrid model applied to a well-known company who produce edible oil (palm, soybean and olive oil) to evaluate green suppliers (among 13 main potential suppliers). Delphi questionnaire included 17 factors which were from financial, services, qualitative and environmental factors. The factors with the highest Delphi score (raw material price, quality, delivery and carbon footprint) entered in DEA model and high efficiency suppliers selected. Results showed that the most efficient raw oil suppliers of company are: S4 among soybean oil suppliers, P1 among palm oil suppliers and O3 among olive oil suppliers. Also palm oil not only has fewer price and carbon footprint but also the highest mean efficiency.
PL
Ocenie poddano metodę oznaczania kwasów tłuszczowych w ściekach zaolejonych. Kwasy tłuszczowe wydzielano, stosując ekstrakcję ciecz-ciecz dichlorometanem, którą poprzedzono estryfikacją analitów w wodzie roztworem BF3 w metanolu. Do analizy jakościowo-ilościowej ekstraktu użyto GC-MS. Opracowana metoda umożliwia rozdział i identyfikację 12 kwasów tłuszczowych, w tym nasyconych: oktanowy (C8:0), dekanowy (C10:0), mirystynowy (C14:0), palmitynowy (C16:0), stearynowy (C18:0), arachidowy (C20:0), behenowy (C22:0) i lignocerynowy (C24:0), oraz nienasyconych: palmitoleinowy (C16:1), oleinowy (C18:1), linolowy (C18:2) i erukowy (C22:1). Granica oznaczenia metody była w zakresie od 6,3 do 35 µg/dm3 w zależności od badanego związku. Opisana metoda została z powodzeniem zastosowana do oznaczeń kwasów tłuszczowych w ściekach modelowych i komunalnych.
EN
A method for determination of fatty acids in oil wastewater, extracted with dichloromethane, was developed. In research lipid standards of following saturated acids were used: octanoic (C8:0), decanoic (C10:0), lauric myristic (C14:0), palmitic (C16:0), stearic (C18:0), arachidic (C20:0), behenic (C22:0), lignoceric (C24:0) and unsaturated acids: palmitoleic (C16:1), oleic (C18:1), linoleic (C18:2), erucic (C22:1). Fatty acids were esterified using BF3 methanolic solution and gas chromatography-mass spectrometry analysis was peformed. Limite of aqua nitrification was in range from 6.3 to 35 µg/dm3. The measurements characterized with the high degree of analytes recovery, which exceeded 69%. The precision of measurements below 15% was satisfied. The method was successfully applied to the wastewater containing eatable oils. 4 fatty acids (palmitic, stearic, oleic and linoleic) were analysed in the treated municipal watewaters collected in the mechanical-biological watewater treatment plant in Silesia (Poland). Their concentration varied from 0 to 1702 µg/dm3. The same acids were analysed in the symulated wastewaters with rape oil but in low concentrations form 0 to 250 µg/dm3.
PL
Obecność wyższych kwasów tłuszczowych (WKT) w ściekach może być związana z doprowadzeniem zarówno ścieków przemysłowych, jak i komunalnych. W pierwszym przypadku głównym źródłem tych kwasów są ścieki z przemysłu spożywczego (tłuszczowego, mięsnego). W przypadku ścieków komunalnych źródłem są gospodarstwa domowe oraz zakłady gastronomiczne. W badaniach nad usuwaniem wyższych kwasów tłuszczowych (WKT) ze ścieków metodą biologiczną zastosowano modelowe ścieki składające się z pożywki organiczno-mineralnej oraz zanieczyszczenia dodatkowego spożywczego oleju rzepakowego. Emulsję olejową przygotowywano w płuczce ultradźwiękowej InterSonic IS 5.5. Oznaczane w tak przygotowanych ściekach kwasy pochodziły z bulionu wzbogaconego, który jest wyciągiem mięsnym, oraz oleju roślinnego. Wstępna enzymatyczna hydroliza, prowadzona pozakomórkowo, umożliwia rozłożenie cząsteczki tłuszczu do glicerolu i wyższych kwasów tłuszczowych (WKT). Końcowym produktem w beztlenowym procesie jest dwutlenek węgla i metan, a tlenowym dwutlenek węgla i woda. Proces biodegradacji prowadzono w 3 dm3 bioreaktorach sekwencyjnych w zakresie niskich obciążeń osadu czynnego ładunkiem zanieczyszczeń (od 0,13 do 17 gBZT5/g s.m.o. · d). Efektywność procesu określono na podstawie ubytku kwasów nasyconych C8:0 C22:0 oraz nienasyconych C16:1 C18:2. Największe zmiany w zawartości poszczególnych kwasów w pierwszych godzinach procesu stwierdzono dla kwasu mirystynowego, palmitynowego i stearynowego, a całkowite usunięcie dla oktanowego, dekanowego, behenowego oraz palmitoleinowego i linolowego. Zawartość kwasu oleinowego natomiast ulegała ciągłym wahaniom.
EN
The presence of High Fatty Acids (HFA) in wastewater can be connected with the supply of both, industrial and municipal wastewater. In the first case, the main source of those acids are wastewater coming from grocery industry (fatty and meat industry). In the case of municipal wastewater, the source of HFA are households and gastronomic facilities. Simulated wastewater composed from organic-mineral broth and rape oil were used in the study in order to remove of HFA from wastewater via biological treatment. Oil emulsion was prepared in an InterSonic IS 5.5 ultrasonic washer and lasted for 24 h (based TOC change). The source of HFA was the enriched bullion, which comprised of the meat extract and plant oil. Fats biodegradation may be limited by their physical and chemical properties e.g. insolubility in water. The process starts with the enzymatic hydrolysis which removes fatty acids from the glycerol molecules of triglycerides. The final products in the aerobic process are carbon and water, while in the anaerobic one carbon and methane. The biodegradation process was carried out in 31 sequential bioreactors under low activated sludge load condition (0,13 ÷ 0,17 gBOD5/gTS · d). The process was stopped after 2, 6, 24 and 72 h followed by activated sludge sedimentation and samples were taken for chemical analysis. The effectiveness of the treatment was established by the decrease of concentration of following saturated acids: octanoic (C8:0), decanoic (C10:0), myristic (C14:0), palmitic (C16:0), stearic (C18:0), behenic (C22:0) and unsaturated acids: palmitoleic (C16:1), oleic (C18:1), linoleic (C18:2). The highest changes in the concentration of investigated acids in the first several hours of the process were observed for myristic, palmitic and stearic acids whereas the total removal of octanoic, decanoic, behenic, palmitoleic and linoleic acid occurred. The concentration of oleic acid was constantly fluctuating.
PL
Obecność wyższych kwasów tłuszczowych (WKT) w ściekach może być związana z doprowadzeniem ścieków przemysłowych, jak i komunalnych. W pierwszym przypadku głównym źródłem tych kwasów są ścieki z przemysłu spożywczego (tłuszczowego, mięsnego), a także w mniejszym stopniu kosmetycznego. W przypadku ścieków komunalnych źródłem są gospodarstwa domowe oraz zakłady gastronomiczne. W badaniach nad usuwaniem WKT ze ścieków metodą biologiczną zastosowano modelowe ścieki składające się z pożywki organiczno-mineralnej oraz oleju rzepakowego. Kwasy te pochodziły z bulionu wzbogaconego, który jest wyciągiem mięsnym oraz oleju roślinnego. Proces biodegradacji prowadzono w 3l bioreaktorach sekwencyjnych w zakresie niskich obciążeń osadu czynnego ładunkiem zanieczyszczeń. Efektywność procesu określono na podstawie ubytku kwasów: palmitynowego (C;16:0), stearynowego (C18:0) oraz oleinowego (C18:1), linolowego (C18:2). W pierwszych godzinach procesu największe zmiany w zawartości poszczególnych kwasów stwierdzono w palmitynowym i stearynowym oraz całkowite usunięcie linolowego. Natomiast zawartość kwasu oleinowego ulegała ciągłym wahaniom.
EN
The presence of High Fatty Acids (HFA) in wastewaters can be connected with the supply of both, industrial and municipal wastewaters. In the first case, the main source of those acids are waste-waters from grocery industry (fatty and meat industry) and, in a smaller extent, cosmetic industry. In case of municipal wastewaters, the source of HFA are households and gastronomic facilities. Simulated wastewaters composed from organic-mineral broth and rape oil were used in the study of the removal of HFA from wastewater via biological treatment. The source of HFA was the enriched bullion, which comprised of the meat extract and plant oil. The biodegradation process was carried out in 31 sequential bioreactors under low activated sludge load conditions. The effectiveness of the treatment was established by the decrease of concentration of following acid: palmitic acid (C16:0) stearic acid (C18:0), oleic acid (C18:1) and linoleic acid (C18:2). The greatest change in concentration of investigated acids in the first several hours of the process run were observed for palmitic and stearic acids together with the total removal of linoleic acid. The concentration of oleic acid was constantly fluctuating.
PL
Doświadczenia przeprowadzono w układzie porcjowym, z użyciem mieszanej populacji osadu czynnego z oczyszczalni ścieków komunalnych. Skuteczność biodegradacji składników ścieków modelowych i rzeczywistych określono na podstawie zmian zawartości zanieczyszczeń specyficznych, tj. kwasów tłuszczowych nienasyconych (linolowego - C18:2 i oleinowego - C18:1) i nasyconych (palmitynowego - C16:0) oraz steroli (stigmasterolu, -sitosterolu i betuliny). Stwierdzono całkowite usunięcie kwasu linolowego z obu rodzajów ścieków. Pozostałe zanieczyszczenia były usuwane w różnym stopniu, np. kwas oleinowy w zakresie 68÷93% (ścieki modelowe) i 90÷91% (ścieki komunalne). Wyjątek stanowił kwas palmitynowy, który podczas biodegradacji ścieków modelowych bez dodatku oleju został usunięty tylko w 32÷44%. Różnica w skuteczności usuwania tych zanieczyszczeń może wynikać z faktu, iż nienasycone kwasy tłuszczowe łatwo ulegają utlenieniu (wraz ze wzrostem ilości wiązań podwójnych). Stwierdzono również, iż skuteczność biodegradacji była zależna od początkowej zawartości kwasów tłuszczowych oraz od obciążenia osadu czynnego ładunkiem tych zanieczyszczeń. W przypadku steroli, które występowały w znacznie mniejszych ilościach niż kwasy tłuszczowe, nie stwierdzono takiej zależności. Wydaje się, że głównym mechanizmem ich usuwania była adsorpcja i biokumulacja.
EN
The experiments were conducted in a batch system, with a mixed microbial population of the activated sludge obtained from a municipal sewage treatment plant. The extent of biodegradation for the polluting species occurring both in the model and real waste-waters was established taking into account the variations in the content of specific pollutants, i.e. unsaturated fatty acids (linoleic - C18:2 and oleinic - C18:1), saturated fatty acid (palmitic - C16:0) and sterols (stigmasterol, [beta]-sitosterol and betuline). The study produced the following findings. Removal of linoleic acid was complete with both types of wastewater. As for the other pollutants, differences were observed in the removal patterns between the two wastewater types: e.g., for oleinic acid the efficiency of removal varied from 68 to 93% in the case of the model wastewater, and from 90 to 91% in the case of the municipal sewage. Palmitic acid was an exception: its removal achieved during biodegradation of the model wastewater with no oil additive only varied between 32 and 44%. The difference in the efficiency of removal can be attributed to the readiness of unsaturated acids to undergo oxidation with the increase in the number of double bonds. The extent of biodegradation was also found to depend on the initial concentrations of the fatty acids and on the load of pollutants received by the activated sludge. In the case of sterols, whose concentrations were noticeably lower than those of fatty acids, no such relation was found to occur. Seemingly, the principal mechanism governing the removal of sterols involved adsorption and bio-accumulation.
PL
Na rynku recyklingu odpadów tłuszczowych rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje odpadowych olejów i tłuszczów: zużyte oleje z procesów smażenia, powstające w zakładach produkcji środków spożywczych oraz placówkach gastronomicznych, oraz oleje z opróżniania łapaczy tłuszczu w systemach ściekowych zakładów mięsnych i garmażeryjnych, placówkach gastronomicznych i systemach ścieków komunalnych.
EN
Different analytical prc-treatment procedures for determination of metals present in edible vegetable oils have been studied. The aim of liquid-liquid extraction with inorganic acids was to separate and enrich the total amount of analytes, independently of their form. In this case similar behaviour of different analyte forms was required. In the second case the adsorption on activated carbon was performed in order to differentiate the behaviour of particular analyte forms during fractionation. It was found that the efficiency of the liquid--liquid extraction depended on the extractant used and on extraction conditions, and, in general, it was lower for organic forms of analytes than for inorganic ones. The efficiency of the applied extraction procedures using HNO. extractant for Fe and HC1 extractant for other elements was close to 100% for all investigated forms of metals. The precon-centration allowed achieving low detection limits (0.04, 0.01, 0.01. 0.03, 0.001 and 0.006 mg kg-1 for. Fe, Ni, Cu, Pb. Cd and As. respectively), although the most of determinations were done by applying flame atomic absorption spectrometry (As was determined by AAS coupled with hydride generation). The experiments with activated carbon have revealed very similar behaviour of either the same or similar forms of different analytes. In contrast, the behaviour of different forms of the same analyte could be very distinct. Adsorption on activated carbon seems to be a promising approach towards fractionation of metals in different types of oils.
PL
Badano przydatność kilku procedur analitycznych służących przygotowaniu olejów jadalnych do oznaczania w nich całkowitej zawartości metali lub frakcjonowania. W pierwszym przypadku celem byfo ujednolicenie zachowania różnych form analitów, a w drugim zróżnicowanie tego zachowania. Stosowano kilka wariantów ekstrakcji w układzie ciecz--ciecz oraz adsorpcje na węglu aktywnym. Stwierdzono, że wydajność ekstrakcji w układzie ciecz-ciecz w dużym stopniu zależy od użytego ekstrahenta. warunków ekstrakcji, formy analitu i w wielu przypadkach jest mniejsza dla organicznych form metali niż dla nieorganicznych. Wydajność ekstrakcji bliską 100% osiągnięto dla wszystkich badanych form stosując wybrany wariant ekstrakcji z HNO, w przypadku Fe i wybrany wariant ekstrakcji z HC1 w przypadku pozostałych analitów. Dzięki zatężaniu towarzyszącemu ekstrakcji granice wykrywalności w wybranych procedurach oznaczania całkowitej zawartości metali (odpowiednio 0:04; 0,01: 0,01; 0.03; 0.001 i 0,0006 mg kg dla Fe, Cu, Ni, Pb, Cd i As) były wystarczająco niskie pomimo stosowania płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej do większości oznaczeń (As oznaczano za pomocą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorku). Stwierdzono, że podczas kontaktu oleju z węglem aktywnym ta sama lub podobne formy różnych analitów mogą zachowywać się podobnie, a różne formy tego samego analitu - różnie. Adsorpcja na węglu aktywnym wydaje się byćobiecującą metodą frakcjonowania metali zawartych w różnego typu olejach.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.