Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fuzzification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania teorii zbiorów rozmytych L. A. Zadeha do wyznaczania ryzyka wieloczynnikowego w oparciu o lingwistyczną bazę wiedzy. Docelowy model rozmyty takiego systemu został skonstruowany według uogólnionego standardu sterownika rozmytego zaproponowanego przez E. H. Mamdaniego. We wstępie przedstawiono zarys teorii zbiorów rozmytych Zadeha oraz założenia aplikacyjne rozmytego sterownika Mamdaniego. W dalszej części został zaprezentowany przykładowy model systemu rozmytego służący do wyznaczania ryzyka wieloczynnikowego oparty na regułach logiki rozmytej i funkcjach lingwistycznych. Artykuł stanowi pionierską próbę wykorzystania formalnego aparatu teorii zbiorów rozmytych do wyznaczania ryzyka wieloczynnikowego rozpatrywanego na gruncie standardów bezpieczeństwa pracy.
EN
The article reveals the concept of using of L. A. Zadeh fuzzy sets theory in order to determine the multispectral risk taking into consideration the linguistic knowledge base. The target fuzzy model of such system was prepared following generalized main standard of the fuzzy controller developed by E. H. Mamdani. The introduction of following paper contains the broad outline of Zadeh fuzzy set theory as well as application idea of Mamdani fuzzy controllers. The following part introduces an example of the fuzzy system, which can be used to determine the multispectral risk basing on rules of fuzzy logic and linguistic functions. This pioneer work is an attempt to use formal apparatus of the fuzzy sets theory to determine the multispectral risk taking into consideration labor safety standards.
EN
This paper presents neural networks prediction of load capacity for eccentrically loaded reinforced concrete (RC) columns. The direct modelling of the load capacity of RC columns by means of the finite element method presents several difficulties, mainly in geometry rep resentation and handling of several nonlinearities. Properly trained neural network can provide a useful surrogate model for such columns. The paper discusses architecture and training methods of the both mul ti-layer perceptron (MLP) and fuzzy weights neural networks (FWNN) for this application. It also presen ts the performance analysis of the networks trained on data from three independent databases available in the literature.
PL
W artykule przedstawiono implementację cyfrowego systemu rozmytego w układzie mikrokontrolera rodziny AVR -ATmega128. Proces wnioskowania zrealizowano w oparciu o szeregowe przetwarzanie. W celu przyspieszenia obliczeń wykorzystano technikę adresowania reguł rozmytych.
EN
This paper describes an implementation of a digital fuzzy logic system using a microcontroller of family AVR - Atmega128. The inference process was realized based on serial processing. For acceleration of the processing time a technique of addressing fuzzy rules was used.
PL
W artykule przedstawiono porównanie cyfrowych architektur bloków wnioskowania systemów rozmytych. W tym celu opracowano podstawową architekturę systemu rozmytego, a następnie bloki wnioskujące. Bloki te zbudowoano przy wykorzystaniu następującej architektury: szeregowej, potokowo-szeregowej, 2-kanałowej potokowo-szeregowej oraz równoległej. W pracy tej przedstawiono także praktyczne wykorzystanie techniki adresowania w zależności od wybranej architektury bloku wnioskowania.
EN
In paper a comparison of digital architectures of fuzzy inference blocks is presented. For this purpose basic architecture of fuzzy system and inference blocks was elaborated. The blocks were build based on architecture: sequential, pipeline - sequential, 2 channe pipeline - sequential and parallel. Practical application of address technique depending on chosen architecture is presented in this paper.
PL
W artykule przedstawiono praktyczną implementację cyfrowego systemu rozmytego w układzie FPGA. Poszczególne zbiory rozmyte posiadają swój kod, który wykorzystywany jest do adresowania pamięci przechowującej reguły. Wykorzystana technika adresowania znacznie przyśpiesza proces obliczeń w porównaniu do szeregowego przetwarzania reguł.
EN
The paper presents an implementation of a digital fuzzy system in FPGA circuit. The input fuzzy sets are coded as 3-bit numbers which are used to address the memory containing fuzzy rules. The applied address technique significantly accelerates computation compared to serial rule processing.
PL
Przedstawiono praktyczną implementację cyfrowego systemu rozmytego z dwukanałowym blokiem wnioskowania w układzie FPGA. Poszczególne zbiory rozmyte mają swój kod, który wykorzystywany jest do adresowania pamięci przechowującej reguły. Wykorzystanie techniki adresowania, a także równoległego wnioskowania znacznie przyśpiesza proces obliczeń.
EN
The paper presents an implementation of a digital fuzzy system with two channel inference block in FPGA circuit. The input fuzzy sets are coded which are used to address the memory containing fuzzy rules. The application of address technique and parallel inference sinificantly accelerates computation process.
7
Content available remote Fuzzy logic in database in time tuning - BTree Index creation
EN
One of the most important features of a database, beside collecting and storing information, is its ability to extract and produce the required data within the quickest possible time. In many cases, during the modelling and design stage, the designers and analysts concentrate their efforts on the building the structure, leaving the data access time aside. The article presents a relational database time-based tuning system with the use of the fuzzy logic. Database in-time tuning is based mainly on database analysis (both on logical and physical level), SQL response time analysis and then creating more efficient indexes upon those analyses. The tuning is usually done by the people involved directly in applications needing efficiency improvement, i.e. the programmers, analysts or database administrators. The tuning is done based on data obtained from the system with the help of programs supplied along with the database management system. The experts, however, tend to use the expressions like 'huge amount of data', 'long response time', which strongly binds the optimisation with the knowledge, intuition and the expert's reality perception. Thus, it seems reasonable to apply the fuzzy logic to the in-time database structure tuning, in order to, for example, shorten the response time. The detailed information resulting from the database system analysis, together with the experts knowledge defined as sets and rules of fuzzy logic's concluding, thus closer to the natural language, can be a powerful tool in database tuning.
8
Content available remote Sposoby fuzzyfikacji określeń barw na diagramie C.I.E.
PL
W artykule przedstawiono sposób definiowania funkcji przynależności dla określeń barw na trójkącie C.I.E. Zaproponowano zdefiniowanie funkcji przynależności w ten sposób, że punkt leżący w środku obszaru ma stopień przynależności 1, a leżący na brzegu obszaru 1/2. Przeanalizowano kilka postaci funkcji przynależności.
EN
The paper presents a procedure of membership function determining for colours determining with the use of C.I.E. triangle. There is a proposition to define membership function in such a way, that a point, which lies in the centre of area has a membership degree 1, and a point which lies on the edge of an area has a membership degree 1/2. Several forms of membership function were analysed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.