Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wałek stopniowany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents results of numerical calculations for the rolling process by means of three tools of stepped shafts from aluminum alloy 7075. Forming with the usage of tools with three different wedge spreading angles underwent analysis. In the paper, the obtained distributions of stresses, strains and Cockcroft-Latham damage criterion were given. Moreover, the influence of the wedge spreading angle on shape faults presence in the obtained product was determined. At the same time, the force parameters, which play a crucial role in the designed experiment, were analyzed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych dla procesu walcowania trzema narzędziami wałków stopniowanych ze stopu aluminium 7075. Analizą objęto kształtowanie za pomocą narzędzi o trzech różnych kątach rozwarcia klina. W pracy podano uzyskane rozkłady naprężeń, odkształceń oraz kryterium pękania wg całki Cockrofta - Lathama. Ponadto, określono wpływ kąta rozwarcia klina na powstawanie błędów kształtu w uzyskiwanym wyrobie. Równolegle przeanalizowano parametry siłowe, których wyznaczenie ma kluczową rolę w projektowanym eksperymencie.
2
Content available remote Analiza procesu walcowania klinowego odkuwki wałka stopniowanego
PL
Przedstawiono wyniki analizy dwóch procesów walcowania klinowego wałka stopniowanego, mającego stopnie skrajne o średnicy mniejszej od średnicy stopnia środkowego (kołnierza). W jednym z nich wykorzystano typowe narzędzia w kształcie płaskich klinów, w drugim zaś do kształtowania zastosowano innowacyjne narzędzia powstałe poprzez śrubowe nawinięcie klinów na walec. W analizie obu procesów wykorzystano metodę elementów skończonych. W trakcie symulacji potwierdzono możliwość kształtowania osiowosymetrycznych odkuwek wielostopniowych wałków w procesie walcowania skośnego. W rezultacie możliwe jest zwiększenie wydajności wytwarzania półfabrykatów oraz ograniczenie zużycia materiałów. W trakcie obliczeń wyznaczono również rozkłady intensywności odkształcenia, temperatury oraz przebiegi parametrów siłowych procesów, na podstawie których dokonano oceny efektywności opracowanej metody wytwarzania. Przedstawiono także wady i zalety obu przypadków kształtowania.
EN
Presented are the results of comparison of the two wedge rolling operations to produce stepped shaft forging with the end steps smaller than the middle step (collar) diameter. In the first case typical tools in the form of flat wedges were used, whereas for the other case innovative tools generated by means of wedges helically wound on the roll were applied. The finite element method was applied to provide for comparison of the two processes. The simulation has positively proved that the skew rolling method can be used to produce the axially symmetric multiple stepped shafts. It is thus practicable to increase outputs of the half finished products and to reduce materials consumption. Revealed in the work were the deflection and temperature distribution outlines and the process strain changes for estimation of the production process effectiveness. Also discussed are benefits and drawbacks of both production methods.
PL
Opisano proces kształtowania wałków stopniowanych metodą walcowania wzdłużnego na zimno. Przedstawiono teoretyczną analize siły zgniatania, działającej na rolki kształtujące podczas kształtowania stopnia wałka w przejściach wykończeniowych. Teoretyczną zależność na siłę zgniatania wyprowadzono na podstawie teorii sprężystości. Określenie sił w procesie walcowania wzdłużnego ma podstawowe znaczenie przy opracowywaniu procesów technologicznych kształtowania wałków oraz podczas projektowania nowych walcarek. Proces walcowania wzdłużnego wałków stopniowanych można również modelować numerycznie przy użyciu oprogramowania MSC.Marc+MENTAT oraz symulacji MES. Z inżynierskiego punktu widzenia wprowadzenie teoretycznej zależności na siłę zgniatania stanowi jednoznaczne rozwiązanie problemu, jest ono prostsze do stosowania w praktyce przemysłowej niż modelowanie numeryczne.
EN
The process of forming stepped shafts by the cold rolling method. Analytical examination of crushing force acting in forming rollers during the shaft step finish forming operation.
PL
W artykule podano wyniki modelowania numerycznego złożonego procesu walcowania poprzeczno - klinowego (WPK) odkuwki wałka pośredniego. W obliczeniach wykorzystano komercyjny pakiet oprogramowania DEFORM-3D, bazujący na metodzie elementów skończonych. W efekcie obliczeń przedstawiono progresję kształtu odkuwki podczas walcowania, rozkład odkształceń i temperatur w odkuwce oraz rozkłady sił działających na narzędzie klinowe. Wykazano, że obecnie możliwe jest modelowanie na komputerach osobistych procesów WPK przy pełnym uwzględnieniu złożoności kształtu narzędzi oraz zjawisk termicznych występujących podczas kształtowania.
EN
In this paper, the results of numerical modelling of complex process of the cross-wedge rolling (CWR) of transmission shaft are presented. The commercial software DEFORM-3D basing of the finite element method was used in calculations. In the results of calculations, the progression of part shape during rolling, strain and temperature distributions and diagrams of forces influencing the wedge tool were presented. It was shown that, at present it is possible to model on personal computers CWR processes with considering complex shape of tools and thermal phenomena present during forming.
PL
W artykule poddano analizie przypadki kształtowania metodą walcowania poprzeczno-klinowego (WPK) odkuwek z wsadu o przekroju poprzecznym różnym od kołowego (kwadratowym i sześciokątnym). W procesach kształtowania wykorzystywano narzędzia (kliny), o kształtach stosowanych podczas walcowania z typowych wsadów cylindrycznych. W ramach analizy teoretycznej, bazującej na metodzie elementów skończonych, zasymulowano szereg przypadków kształtowania przebiegających przy różnym gniocie. Niektóre z zasymulowanych numerycznie przypadków WPK z wsadu kształtowego zrealizowano również w warunkach laboratoryjnych Politechniki Lubelskiej. Na podstawie wykonanych prac badawczych w sposób jednoznaczny wykazano, że stosując metodę WPK można kształtować odkuwki z wsadu o przekroju poprzecznym różnym od kołowego.
EN
This paper presents the analysis of forming cases by means of cross wedge rolling (CWR) of forgings from billets with cross-section different from circular one (square and hexagonal). The tools of shapes applied during rolling from standard cylindrical billet were used in forming processes. Within the scope of theoretical analysis, basing on the finite element method, numerous cases of forming at different reduction ratio were simulated. Some of the numerically simulated CWR cases from profiled billets were also realized in laboratory conditions at Lublin University of Technology. On the basis ofresearch works it was stated that the application ofCWR method allows forming of forgings from billets with cross section different from circular one.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.