Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  international conventions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the impact of major maritime accidents on the development of international regulations concerning the safety of navigation and environmental protection of the seas and oceans. It contains analysis of the reasons and consequences of maritime disasters like the accidents of: ‘Titanic’, ‘Torrey Canyon’, ‘Amoco Cadiz’, ‘Herald of Free Enterprise’, ‘Exxon Valdez’, ‘Estonia’, ‘Erika’ and ‘Prestige’ as well as international agreements established in order to prevent this type of accident in the future or, at least, limit their consequences.
PL
Artykuł prezentuje wpływ największych wypadków morskich na rozwój międzynarodowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska naturalnego mórz i oceanów. Zawiera analizę przyczyn i konsekwencji katastrof morskich statków „Titanic”, „Torrey Canyon”, „Amoco Cadiz”, „Herald of Free Enterprise”, „Exxon Valdez”, „Estonia”, „Erika” i „Prestige” oraz porozumień międzynarodowych ustanowionych w celu zapobiegnięcia tego typu wypadkom w przyszłości lub przynajmniej ograniczenia ich negatywnych skutków.
2
Content available remote Międzynarodowe konwencje dotyczące ochrony środowiska Morza Bałtyckiego
PL
Morze Bałtyckie uzyskało status Szczególnie Wrażliwego Obszaru Morskiego (PSSA) zgodnie z decyzją Międzynarodowej Organizacji Morskiej – wyspecjalizowanemu oddziaowi ONZ ds. mórz i oceanów. Ochrona ekosystemu Bałtyku, w tym zapobieganie procesowi eutrofizacji, zostało uznane za jeden z kluczowych aspektów programu walki ze wzrastającym zagrożeniem śrowiskowym. W związku z postępującymi zmianami klimatycznymi i coraz częstszym występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak powodzie i susze, niezbędne było podjęcie działań mających na celu złagodzenie negatywnych skutków zmian.
EN
The Baltic Sea has acquired the Special Sensitive Maritime Areas (PSSA) status as decided by the International Maritime Organization - a specialized United Nations Marine and Seafarers Unit. Protecting the Baltic ecosystem, including the prevention of eutrophication, has been identified as one of the key aspects of the program to address the growing threat to the environment. Due to the progressive climate change and the increasing occurrence of extreme weather events such as floods and droughts, it was necessary to take action to mitigate the negative effects of change.
EN
The new international convention on ship recycling was adopted by IMO in May 2009 in Hong Kong, China, in accordance with IMO in December 2009. The Hong Kong International Convention for the environmentally sound management and security ships25 recycling is to ensure that vessels are to be recycled once they have reached the end of its useful life not involve an unreasonable risk to human health and safety or the environment. This new agreement includes: the design, construction, operation and preparation of ships to facilitate safe and environmentally sound recycling, without compromising the safety and operational efficiency of ships, the operation of ship recycling facilities in terms of Safety and Environment and the establishment of an enforcement mechanism for ship recycling, incorporating certification and reporting requirements. The text has been developed over three years of preparatory work before the Conference, with contributions from Member States of IMO and non-governmental organizations and in cooperation with the ILO and the parties of Convention Basilea26.
PL
W Hongkongu w dniu 15 maja 2009 r. ustanowiono Międzynarodową Konwencję o bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska recyklingu statków. Każda ze stron tej konwencji zobowiązuje się do posiadania pełnych i efektywnych przepisów, pozwalających na zapobieganie, redukcję, minimalizację i, o ile to możliwe, eliminowanie zdarzeń, szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska, spowodowanych przez recykling statków. Recykling statków oznacza działalność mającą na celu pełny lub częściowy demontaż statku przez tzw. jednostkę (obszar, stocznię lub obiekt) zajmującą się recyklingiem statków w celu odzyskania komponentów, części i materiałów do ponownego przerobu, z jednoczesnym zabezpieczeniem materiałów niebezpiecznych i innych, wraz z czynnościami towarzyszącymi, takimi jak składowanie i przetwarzanie materiałów na miejscu, ale nie ich dalsze przetwarzanie i usuwanie do oddzielnych obiektów. Nowa konwencja ma na celu omówienie wszystkich zagadnień związanych z recyklingiem statków, w tym również tego, że sprzedawane na złom statki mogą zawierać substancje niebezpieczne dla środowiska, takie jak azbest, metale ciężkie, węglowodory, substancje zubożające warstwę ozonową i inne. Regulacje nowej konwencji obejmują: projektowanie, budowę, eksploatację i przygotowanie statków, tak aby ułatwić bezpieczny i przyjazny środowisku recykling, bez narażania bezpieczeństwa i zdolności operacyjnej statków.
EN
In Hong Kong 15.05.2009 established International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships. Each Party to this Convention udertakes to give full and complete effect to its provisions in order to prevent reduce, minimalize and, to extend practicable, eliminate accident, injuries and other effects on human health and environment caused by ship recycling. Ship recycling means the activity of complete or partial dismantling of a ship at a ship recycyling facility (area that is a site, yard or facility used for the recycling of ships) in order to recover component and materials for reprocessing and re - use, whilst taking care of hazardous and other materials, and includes asssociated operations such as storage and treatment of components and materials on site, but not their further processing or disposal in separate facilities. The new convention intends to address all issues around ship recycling, including the fakt that ships sold for scrapping may contain environmentally hazardous substances such as asbestos, heavy metals, hydrocarbons, ozone – depleting substances and others. Regulations in the new convention will cover: the design, construction, operation and preperation of ships so as to facilitate safe and environmentally sound recycling, without compromising the safety and operational efficiency of ships.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.