Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  unilateral contact
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the present work, a tire model is derived based on geometrically exact shells. The discretization is done with the help of isoparametric quadrilateral finite elements. The interpolation is performed with bilinear Lagrangian polynomials for the mid-surface as well as for the director field. As time stepping method for the resulting differential algebraic equation a backward differentiation formula is chosen. A multilayer material model for geometrically exact shells is introduced, to describe the anisotropic behavior of the tire material. To handle the interaction with a rigid road surface, a unilateral frictional contact formulation is introduced. Therein a special surface to surface contact element is developed, which rebuilds the shape of the tire.
PL
Praca przedstawia opracowanie modelu opony w oparciu o koncepcję powłoki geometrycznie dokładnej. Dyskretyzację przeprowadzono z pomocą izoparametrycznych czworokątnych elementów skończonych. Do interpolacji wykorzystano wielomiany Lagrange’a, zarówno dla powierzchni pośrednich, jak i pola kierunku. Zastosowano formułę różniczkowania wstecznego jako metodę dyskretyzacji czasowej dla wynikowych równań różniczkowo-algebraicznych. Wprowadzono wielowarstwowy model materiału powłoki geometrycznie dokładnej by opisać anizotropowe właściwości materiału opony. W celu wyznaczenia interakcji między oponą i twardą nawierzchnią drogi wprowadzono sformułowanie jednostronnego kontaktu ciernego. Uzyskano tą drogą specjalny międzypowierzchniowy element kontaktowy, który odtwarza kształt opony.
EN
We construct a mathematical model which describes the contact between an elastic body and an obstacle, the so-called foundation. The contact is frictional and is modelled with normal compliance and unilateral constraint, associated to a slip- dependent version of Coulomb’s law of dry friction. We present a detailed description Of the model, then we provide numerical simulations in the study of a two-dimensional Example. Our aim is to underline the influence of the parameters involved in the boundary conditions, which could give rise to different status of the material points c>n the contact surface.
3
EN
We consider a mathematical model which describes the adhesive contact between a linearly elastic body and an obstacle. The process is static and frictionless. The normal contact is governed by two laws. The rst one is a Signorini law, representing the fact that there is no penetration between a body and an obstacle. The second one is a Winkler type law signifying that if there is no contact, the bonding force is proportional to the displacement below a given bonding threshold and equal to zero above the bonding threshold. The model leads to a variational-hemivariational inequality. We present the numerical results for solving a simple two-dimensional model problem with the Proximal Bundle Method (PBM). We analyze the method sensitivity and convergence speed with respect to its parameters.
EN
We consider a quasistatic problem which describes the contact between a viscoplastic body and an obstacle, the so-called foundation. The contact is frictionless and is modelled with a version of the normal compliance condition in which the penetration is restricted with unilateral constraint. The mathematical analysis of the problem, including, existence, uniqueness and convergence results, was provided by Barboteu et al. (2011). Here we present numerical simulations in the study of an academic two-dimensional contact example.
EN
Irregularities on rolling surfaces of deformable compact bodies induce normal contact vibrations and vibro-impacts in particular. Modelling, simulation and analysis of such an excitation and the system dynamical response are the objects of the study. Parameter analysis of transient vibro-impacts induced by a single irregularity is helpful in the understanding of dynamical properties of the system. Moreover, the analysis may be helpful in experiment design for detecting defects of rolling surfaces and faults of neighbour structures suspending/supporting the rolling bodies. Simulations performed with very simple models are next compared with results obtained from simulations of the whole wagon performed by using the Adams/Rail software.
PL
Nierówności na powierzchniach tocznych zwartych, lokalnie odkształcalnych ciał powodują drgania kontaktowe, w szczególności tak zwane wibro-uderzenia. Modelowanie, symulacja i analiza takiego wymuszenia oraz dynamicznej odpowiedzi na nie są przedmiotem badań. Analiza parametryczna przejściowych wibro-uderzeń wywołanych przez pojedynczą nierówność szyny jest pomocna w zrozumieniu dynamicznych własności układu. Ponadto, może być przydatna w projektowaniu eksperymentu diagnostyki defektów powierzchni tocznych oraz sąsiednich struktur dynamicznych, tj. zawieszenia i/lub toru. Symulacje wykonane z wykorzystaniem prostego modelu o jednym stopniu swobody zostały następnie porównane z symulacjami ruchu całego wagonu za pomocą programu Adams/Rail.
6
Content available remote Numerical analysis of beams on unilateral elastic foundation
EN
Purpose: The main issue of this paper is to present results of finite element analysis of beams elements on unilateral elastic foundation received with a use of special finite elements of zero thickness designated for foundation modelling. Design/methodology/approach: Computer strength analysis with a use of Finite Element Method (FEM) was carried out. Findings: The paper presents possibilities of special finite elements of zero thickness which enable taking into consideration unilateral contact in construction-foundation interaction as well as an impact of surrounding construction environment to its behaviour. Research limitations/implications: Further researches should concentrate on taking into consideration a multi-layer aspects as well as elasto-plasticity of foundation. Practical implications: Modern engineering construction on elastic foundation analyze require not only standard analysis on Winkler (one parameter) foundation but also calculation of construction on two-parameter foundation which will take into consideration a possibility of loosing contact between construction and foundation (unilateral contact). Originality/value: The paper can be useful for person who performs strength analysis of beams on elastic foundation with a use of finite element method.
EN
Crack and flaw identification problems in two-dimensional elastomechanics are numerically studied in this paper. The mechanical modelling is based on boundary element techiques, with special care of hypersingular issues for the cracks. The possibility of partially or totally closed cracks (unilateral contact effects) is taken into account by linear complementarity techniques. Backpropagation neural networks are used for the solution of the inverse problems. For dynamical problems, a suitable preprocessing of the input data enhances the effectiveness of the procedure. For the two-dimensional examples presented here, the proposed method has similar performance for classical crack and flaw identification problems. The identification of unilateral cracks is a considerably more difficult task, which nevertheless, can also be solved by the same method, provided that a suitable dynamical test loading is applied.
PL
W pracy zajęto się problemem identyfikacji pęknięć i innych uszkodzeń strukturalnych w dwuwymiarowym stanie odkszałceń sprężystych za pomocą metod numerycznych. Modelowanie mechaniczne oparto na metodzie elementów brzegowych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii osobliwości pęknięć. Możliwość powstawania częściowo lub całkowicie zamkniętych pęknięć wprowadzono poprzez wykorzystanie liniowej metody komplementarności. Dla rozwiązania zagadnień odwrotnych użyto sieci neuronowych ze wsteczną propagacją. W zgadnieniach dynamicznych efektywność zaproponowanej procedury zwiększono poprzez odpowiednią wstępną obróbkę danych wejściowych. Na przykładzie dwuwymiarowych modeli opisywanych w pracy stwierdzono podobną skuteczność metody, jak w przypadku klasycznego zagadnienia identyfikacji wad strukturalnych. Wykazano, że identyfikacja jednostronnych pęknięć, która jest znacznie trudniejszym zadaniem, jest możliwa za pomocą zaprezentowanej metody, jeśli do analizy modelu przyjąć odpowiednio dobrane obciążenia testowe.
EN
The paper presents numerical calculations of dynamic contact problems in the presence of friction and large deformations. Since this kind of boundary-value problems exhibit a strong nonlinearity, the increments of all contact-dependent terms are discussed in details. Different friction models are considered.
PL
W pracy przedstawiono analizę numeryczną dynamicznych zagadnień kontaktowych w obecności tarcia dla dużych deformacji. Ponieważ problemy tego typu odznaczają się silną nieliniowością rozważono szczegółowo przyrostowy opis wszystkich członów kontaktowych. Rozpatrzono różne modele tarcia.
9
Content available remote Mesh r-Adaptation for Unilateral Contact Problems
EN
We present a mesh adaptation method by node movement for two-dimensional linear elasticity problems with unilateral contact. The adaptation is based on a hierarchical estimator on finite element edges and the node displacement techniques use an analogy of the mesh topology with a spring network. We show, through numerical examples, the efficiency of the present adaptation method.
EN
The present paper is the second part of the contribution by Rojek and Telega (2001). An alternative adhesion law was used to the study of bone-implant interface. Numerical scheme was developed and applied to the knee joint after arthroplasty. Influence of wear debris on this interface and currently used wear models were investigated.
PL
Zagadnienia kontaktowe z tarciem, adhezją i zużyciem w biomachanice ortopedycznej. Część II - Implementacja numeryczna i zastosowanie do stawów kolanowych po implementacji. Niniejsza praca stanowi część drugą pracy, której autorami są Rojek i Telega (2001). Do analizy interfazy kość-implant zastosowano alternatywny opis adhezji. Opracowano algorytm numeryczny, który zastosowano do analizy stawu kolanowego po endoprotezoplastyce. Zbadano wpływ produktów zużycia na analizowaną interfazę oraz przedstawiono aktualnie stosowane modele zużycia.
11
Content available remote Quasistatic Problems in Contact Mechanics
EN
We describe some of our recent results concerning the modeling and analysis of quasistatic contact problems between a deformable body and a foundation. We concentrate mainly on frictional contact, and in some of the problems thermal effects and the wear of the contacting surfaces are also taken into account. We describe the physical processes involved, the mathematical models, their variational formulation and then present statements of our results. We conclude with a description of some unresolved problems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.