Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  charakterystyka amplitudowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Właściwości dynamiczne przewodu zasilanego pulsacyjnie w stanach przejściowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przewodów zasilanych pulsacyjnie podczas ciągłej zmiany częstości pulsacji czynnika. Wyniki eksperymentu aproksymowano krzywą odpowiadającą członowi inercyjnemu drugiego rzędu. Właściwości dynamiczne przewodu estymowano przy użyciu narzędzia Curve Fitting Tool (Matlab). Badania przeprowadzono dla różnych stopni intensywności zmiany częstości pulsacji, podczas jej zwiększania (sweep up) i zmniejszania (sweep down) Przeprowadzono estymację parametrów charakteryzujących właściwości dynamiczne przewodu w postaci względnego współczynnika tłumienia i częstości rezonansowej badanego przewodu.
EN
This paper presents the experimental results of the pipe with pulsating flow during continuous variable pulsation frequency change. Second order inertial element characteristics was the base of the experimental results approximation. Pipe dynamic properties were estimated using Curve Fitting Tool in Matlab. The experiment was proceed for different sweep rated, due to sweep up and sweep down probes. The dynamic quantities of the tested pipes were estimated as relative damping coefficient and the resonance frequency.
PL
W pracy zaprezentowano możliwości zastosowania zintegrowanego środowiska programowania LabVIEW do wyznaczania charakterystyki amplitudowej filtru dolnoprzepustowego. Przedstawiono podstawy teoretyczne działania tego typu filtrów oraz określono wybrane parametry tych podzespołów. Zaprezentowano proces tworzenia przykładowego filtru z wykorzystaniem oprogramowania FilterPro. Zaproponowano algorytm przetwarzania, który umożliwia wyznaczanie żądanej charakterystyki. Zaprojektowano i skonstruowano przykładowy filtr dolnoprzepustowy. Opracowano oprogramowanie, napisane w środowisku LabVIEW, umożliwiające akwizycję sygnałów pomiarowych. Przedstawiono przykładowe wyniki badań z wykorzystaniem zaprojektowanego filtru. Omówiono możliwości prezentacji i wizualizacji wyników pomiarów w postaci wygodnej i przyjaznej dla użytkownika.
EN
Possible application of the integrated LabVIEW environment to evaluation of the attenuation diagram of low–pass filter is presented in the paper. The paper shows the measurement results, which were obtained on a designed measuring position, presented in Fig. 1, consisting of the source of a signal of voltage, the voltmeters indicating the true values of input and output voltages and a computer with control software. The process of formation of selected low–pass filter by using application software FilterPro was presented in the paper. By using the LabVIEW environment – as it is illustrated with an example of the developed application – we can support or add variety to the teaching of students in the field of metrology and measurement theory. The authors consider how the measurement results could be presented and visualised in a convenient and user–friendly form. The topics discussed in the paper were analysed with the use of selected LabVIEW applications.
PL
W pracy przedstawiono analizę częstościową sprzęgła podatnego umożliwiającego zmianę sztywności skrętnej. Wyprowadzono zależność na sztywność sprzęgła uwzględniając parametry geometryczne i materiałowe. Zmiana sztywności sprzęgła dokonuje się tak aby iloraz częstości wymuszenia i częstości drgań własnych układu był większy od 1,4. Obliczono parametry drgań dla wybranych wartości współczynnika sztywności skrętnej przy częstościach wymuszenia bliskich częstości drgań własnych oraz po zmianie sztywności.
EN
The article presents the frequency analysis of a flexible coupling allowing changes of torsional flexibility. The authors derived a relationship for coupling flexibility considering geometric and material parameters. Coupling flexibility change is executed in such a manner that the quotient of extortion frequency and natural frequency of the system is higher than 1.4. Oscillation parameters for selected values of torsional flexibility were calculated for extortion frequencies approximating natural frequencies and after flexibility change.
PL
Przedstawiono cyfrowe filtry ortogonalne dla składowych harmonicznych prądu lub napięcia. Omówiono podstawowe własności tych filtrów. Wykazano, że wszystkie przedstawione równania opisujące charakterystyki amplitudowe filtrów są zbieżne do charakterystyk filtrów idealnych. Rozważania zilustrowano za pomocą rysunków i wykresów.
EN
Digital orthogonal filters for voltage or current harmonics have been presented in the paper. Basic properties of these filters have been discussed. It has been proved that all amplitude characteristics of the presented fdters converge to characteristics of ideal filters. Considerations have been illustrated by means of figures and charts.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.