Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EURO standards
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The presented article examines, on the example of 100 surveys among drivers moving around the region of Biała Podlaska, the level of exhaust emissions generated by their cars. The analysis was based on the information about the make and model of a vehicle, year of production, a type of fuel and EURO standard to which the car was assigned. In addition, information was collected on the average annual mileage (km) of the analyzed cars. The above information allowed to make speculations on the amount of harmful substances emitted by the examined cars, and then to make a reservation as if all the vehicles were in EURO VI standard. For one hundred cars tested in the survey, these values would be: - 1390500 g of issued CO, which would result in a 28.33% decrease compared to the current situation; - 153180 g NOx, which would result in a decrease of 66.47%; - 69300 g HC (in the case of petrol engines), which would result in a decrease of 36.77%; - 6975 g PM (in the case of DIESEL engines), which would result in a decrease of 87.33%. The solution to the problem of excessive emission of harmful substances arising from the combustion of fuels could be the exchange of cars for those falling within the EURO VI standard. The interest in this idea would be significant if appropriate incentives for the purchase of environmentally friendly vehicles were introduced.
PL
W przedstawionym artykule zbadano, na przykładzie 100 ankiet wśród kierowców poruszających się po regionie Biała Podlaska, poziom emisji spalin generowanych przez ich samochody. Analiza opierała się na informacjach dotyczących marki i modelu pojazdu, roku produkcji, rodzaju paliwa zasilającego oraz normy EURO, do której zaliczono dany samochód. Ponadto zebrano informacje na temat średniego rocznego przebiegu (km) analizowanych samochodów. Powyższe informacje pozwoliły przeprowadzić spekulacje na temat ilości emitowanych substancji szkodliwych przez przebadane auta, a następnie prognozować, jak wyglądałaby sytuacja, gdyby wszystkie pojazdy spełniały normę EURO VI. Dla stu samochodów testowanych w badaniu wartości te byłyby następujące: - 1390500 g wydanego CO, co spowodowałoby spadek o 28,33% w porównaniu z obecną sytuacją; - 153180 g NOx, co spowodowałoby spadek o 66,47%; - 69300 g HC (w przypadku silników benzynowych), co spowodowałoby spadek o 36,77%; - 6975 g PM (w przypadku silników DIESEL), co spowodowałoby spadek o 87,33%. Rozwiązaniem problemu nadmiernej emisji szkodliwych substancji, powstających w wyniku spalania paliw, mogłaby być wymiana samochodów na te zaliczające się do normy EURO VI. Zainteresowanie tym pomysłem byłoby znaczne, gdyby wprowadzono odpowiednio zachęcające dotacje do zakupu pojazdów przyjaznych środowisku.
2
Content available remote Ecodriving, czyli jak łączyć ekologię z ekonomią
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano ogólny przegląd literaturowy z zakresu ecodrivingu. Zaprezentowano ogólne sformułowania związane z tą tematyką oraz jej historię i cele. Artykuł ten ma również charakter zapoznawczy i wprowadzający do tematyki ekojazdy oraz podsumowujący najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ekologicznych technologii. Tekst ten ma swoje odniesienie również do logistyki i transportu zbiorowego. Przyjęto założenie, iż ecodriving zmniejszył koszty użytkowania pojazdów, co poskutkowało lepszą organizacją i optymalizacją procesów transportowych. Zaprezentowano również ogólną historię wprowadzenia norm emisji spalin EURO.
EN
This paper presents a general review of literature on ecodriving. General expressions related to the issue as well as its history and objectives have been presented. The paper is also intended to educate and introduce to the ecodriving issue, and to summarise the most recent achievements in the field of ecological technologies. The text refers also to the logistics and public transport. An assumption was made that the ecodriving has reduced the costs of vehicles use, which resulted in better organisation and optimisation of transport processes. Also a general history of exhaust gas emission EURO standards introduction has been presented.
EN
The automotive catalytic converter is a part of exhaust system in vehicles, which reduces the amount of harmful substances in exhaust fumes. The need of using automotive catalytic converters results from rigorous standards for exhaust fumes emissions, called EURO standards. In Poland, there is not any installation designed in order to recycle worn out automotive catalytic converters. Catalytic converters are purchased by individual entrepreneurs and exported abroad. This article presents a solution of recycling of catalytic converters which can recover precious metals contained in catalytic converters. This article also characterizes automotive catalytic converters and reviews the standards of exhaust fumes emission.
PL
Katalizator samochodowy jest częścią układu wydechowego w pojazdach, montowany w celu zmniejszenia ilości szkodliwych substancji zawartych w spalinach. Konieczność stosowania katalizatorów samochodowych nakazują rygorystyczne normy w zakresie emisji spalin, zwane EURO normami. Zużyte katalizatory są cennym źródłem platyny. Obecnie zużyte katalizatory są przetwarzane przy zastosowaniu metod metalurgii ogniowej lub hydrometalurgii. W Polsce nie ma żadnej instalacji zaprojektowanej w celu recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych - zużyte katalizatory są odkupowane przez indywidualnych przedsiębiorców i eksportowane za granicę. W artykule przedstawiono charakterystykę katalizatorów samochodowych oraz przegląd standardów emisji spalin, jak również rozwiązanie recyklingu katalizatorów, które pozwala odzyskać metale szlachetne zawarte w katalizatorach.
EN
Some works on new specifications for engine oils carried by various companies have been signalised. These works are strictly connected with new development trends in car and engine constructions and new limits for pollutants in emissions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.