Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oprawy oświetlenia drogowego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Obecnie we wszystkich dziedzinach gospodarki dominującym trendem są działania proekologiczne zmierzające do ograniczenia konsumpcji energii, które wynikają z rosnącej konsumpcji energii oraz wzrostu cen energii na światowych rynkach. W związku z tym konieczne jest wprowadzanie urządzeń o wysokiej sprawności. Zagadnienie efektywności energetycznej dotyczy również sektora oświetleniowego. Istotną rolę odgrywa poprawa efektywności oświetlenia drogowego ze względu na dużą liczbę tego typu odbiorników energii. Nawet niewielka jednostkowa poprawa sprawności oprawy przekłada się za znaczące ograniczenie globalnej konsumpcji energii. Celem niniejszej pracy jest analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej opraw oświetlenia drogowego oraz próba sformułowania miarodajnego kryterium oceny tej efektywności. Kierunkiem rozwojowym w poprawie efektywności energetycznej opraw jest projektowanie układów optycznych w sposób gwarantujący dopasowanie plamy świetlnej do geometrii oświetlanej powierzchni, co pozwoli na maksymalne wykorzystanie strumienia świetlnego, emitowanego przez oprawę.
EN
Currently, in all areas of the economy the mainstream is environmental action to reduce energy consumption that result from increasing energy consumption and rising energy prices on world markets. Therefore, it is necessary the introduction of high efficiency devices. The issue of energy efficiency also applies to the lighting sector of industry. Improving the efficiency of road lighting plays an important role due to the large number of this type of energy consumers. Even a small unit improvement in efficiency translates into a significant restriction of global energy consumption. The aim of this study is to analyze the possibility of improving the energy efficiency of road lighting luminaires and an attempt to formulate a conclusive criterion for assessing the efficiency. The direction of development in improving the energy efficiency of lighting devices is the design of optical systems in a manner that guarantees fit the shape of light field to the geometry of the illuminated surface. This allows for maximum use of the luminous flux emitted by the luminaire.
PL
W artykule omówiono celowość sukcesywnego zastępowania lamp sodowych wysokoprężnych lampami z diodami LED. W uzasadnieniu tej działalności Autor przedstawił tabele z wynikami rozważań technicznych i ekonomicznych oraz wykres ilustrujący zakres opłacalności stosowania lamp z diodami LED.
EN
The article discusses the advisability of successively replacement the sodium-discharge high-pressure lamps by lamps with light-emitting diodes (LED). In the justification of that action Author introduces the tables with results of technical and economic considerations and the diagram which illustrates the range of profitability the employment lamps with diodes LED.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań termicznych opraw oświetlenia drogowego wyposażonych w sodowe i ledowe źródła światła mocy 400 i 100W. Dokonano analizy teoretycznej dróg przepływu ciepła w oprawach oraz przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wybranych opraw oświetleniowych. Zbadano dynamikę przyrostów temperatury oraz wpływ temperatury zewnętrznej (otoczenia) na nagrzewanie się termicznie wrażliwych elementów opraw oświetleniowych.
EN
The results of thermal testing of road lighting luminaires fitted with a sodium high pressure lamps (400W) and LEDs (100W) were presented in the papier. An analysis of the theoretical heat flow paths in the luminaires and the results of laboratory testing of selected luminaires, results of examined the dynamics of temperature rise and the effect of external temperature (ambient) to the heating of the thermally sensitive elements of the lighting luminaires were also mentioned in the presented papier.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.