Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  social politics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article is an attempt to analyse the problem of multiculturalism on the example of the influence of the five minority communities listed in the title in the perspective of the security of Poland in the period between 1918 and 1939. The considerations presented in this article are an addendum to the issues related to the policy of the authorities of the Second Republic of Poland on national minorities and its influence on the internal security of the state. This subject was undertaken by the Author earlier when he analysed the activity of the representatives the German and Ukrainian minority. The article presents potential factors which can destabilise internal security, especially at the social level, as a result of forces in the environments of the indicated national and ethnic minorities in the II RP. The presented arguments allow to conclude that during the whole interwar period the II RP authorities had to struggle with multiculturalism related to the presence of Belarusian, Lithuanian, Jewish and Silesian minorities because in their environment centrifugal forces were occurred many times and posed a threat to the internal security of the newly re-established Polish state. What is more, it turned out that the social and cultural policy of the II RP was not sufficiently wide-ranging for the above mentioned minorities. However, there were also other factors which constituted serious obstacles in pursuing the policy of efficient integration in the II RP society. It is possible to indicate here as an example the aversion of numerous representatives of these minorities to the social policy imposed by the Polish authorities, major discrepancies in the leading integration vision between significant political factions and also the influence of external propaganda and agitation influencing these minorities.
EN
Author describes the functioning of the Social Services in Poland based on the bill about the family support and custody. First bill was introduced in 1989. It laid foundations for functioning of the social worker. Next one introduced a innovative, at least in Polish circumstances, institution of family assistant. The bill defines new profession, describes expectations that a person has to meet in order to become a family assistant. Thanks to this regulation new profession was created resulting in both increase of jobs available and improvement in the social support provide by the state.
PL
Autorka omawia zasady funkcjonowania służb socjalnych w Polsce według ustawy o pomocy społecznej i o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pierwsza zaczęła obowiązywać po 1989 roku. Określiła wymogi dotyczące wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Kolejna wprowadza innowacyjne na gruncie polskim rozwiązanie: instytucję asystenta rodziny .Akt prawny definiuje nowy zawód, określa, jakie wymogi są stawiane przed wykonującą go osobą. Dzięki regulacji powstaje nowy zawód socjalny, co zwiększa ofertę miejsc pracy oraz dostępność świadczenia pracy socjalnej rodzinom.
PL
Od kilku lat obserwuje się tendencję do interdyscyplinarnego podejścia do różnych problemów i zagadnień. I tak np. proces pracy analizuje się z punktu widzenia psychologii, a w ergonomii zwraca się uwagę na rezultaty badań medycznych. Podobnie na politykę społeczną można spojrzeć z punktu widzenia ekonomii czy nauk o zarządzaniu. W pracy przedstawiono przykłady zastosowania wybranych narzędzi analizy strategicznej (kierowanie różnorodnością społeczną, analiza SWOT) w odniesieniu do specyficznej grupy społecznej, jaką są osoby niepełnosprawne.
EN
Recently there is a trend to use an interdisciplinary approach to various problems and issues. For instance, the proces of work is analysed in the light of psychology and in ergo-nomics results of medical research arę emphasised. Similarly social politics can be treated fiom the point of view of economics and management theories. This paper presents exam-ples of use of selected tools of strategie analysis (management of social diversity, SWOT analysis) in relation to a specific social group, namely people with disabilities.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.