Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  position coordinates
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono sekwencyjną metodę określania współrzędnych pozycji obserwowanej w nawigacji terrestrycznej. Zastosowany w niej algorytm estymacji współrzędnych pozycji jest ogólny i zawiera oba przypadki opracowywania pomiarów – jednoczesnych i niejednoczesnych. Algorytm ten opiera się na predykcji parametrów nawigacyjnych określanej z wykorzystaniem nawigacji zliczeniowej. Może on być również wykorzystany jako algorytm integrujący niejednorodne linie pozycyjne oraz w fuzji pomiarów nawigacyjnych pochodzących z różnych metod określania pozycji.
EN
In this paper the sequential method of determining the coordinates of the position observed in the terrestrial navigation is presented. The applied algorithm of estimation of position coordinates is general and includes both cases of the measurement development - simultaneous and non-simultaneous. This algorithm is based on prediction of the navigation parameters which are determined by dead reckoning. It could also be used as the algorithm that integrates heterogeneous lines of position or in fusion of the navigational measurements gathered from the different position determining methods.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
118--124, CD 1
PL
W klasycznej nawigacji terrestrycznej posługujemy się zazwyczaj minimalną liczbą pomiarów nawigacyjnych (linii pozycyjnych) w celu określania współrzędnych pozycji. Wyjątkowo wykorzystywane są trzy linie pozycyjne, które tworzą tzw. trójkąt błędów. Biorąc pod uwagę dokładność określania współrzędnych pozycji statku, na którą składają się błędy losowe oraz obciążenie oceny (błąd systematyczny), a także optymalne wykorzystanie informacji nawigacyjnej zawartej w pomiarach, należy dążyć do maksymalnego wykorzystania posiadanych danych. Ma to miejsce w przypadku, gdy w algorytmach estymacji współrzędnych pozycji wykorzystamy wszystkie dostępne pomiary nawigacyjne. W prezentowanym artykule przedstawiono zależności określające obciążenie oceny współrzędnych pozycji w przypadku minimalnej liczby pomiarów nawigacyjnych w metodach nawigacji terrestrycznej.
EN
In the classical terrestrial navigation usually a minimal number of navigational measurements (lines of position) is used to determine the position coordinates. In some particular cases three lines of position that form an errors triangle are used. Taking into account the accuracy of determining the coordinates of a ship, which is affected by random errors, bias (systematic error) and the optimal use of navigational information contained in the measurements, one should seek to maximize the use of aforementioned data. Presented scenario occurs when algorithms of estimating coordinates of position utilize all available navigation measurements. Following paper presents the dependencies that determine the bias of position in the case of minimal number of navigational measurements in the terrestrial navigation methods.
PL
W pracy przedstawiono sposób określenia współrzędnych położenia narzędzia zawieszanego względem ciągnika rolniczego. Wyznaczono wymiary tylnego układu zawieszania narzędzi i przeprowadzono ocenę zgodności z wytycznymi w normie odnośnie połączenia ciągnika z narzędziem, gdzie stwierdzono, że nie są spełnione odległości do punktu zbieżności.
EN
The paper presents method allowing to determine coordinates of position of a suspended tool in relation to farm tractor. The researchers determined dimensions of rear tool suspension system and performed assessment of compliance with guidelines specified in an applicable standard, regarding connection between tractor and tool. They found that requirements regarding distances to convergence point were not satisfied.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.