Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wskaźniki zanieczyszczenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Woda przeznaczona do picia i na potrzeby przemysłu spożywczego musi być wolna od bakterii chorobotwórczych. Wśród patogenów rozpowszechnionych w środowisku wodnym najczęściej izolowane są bakterie pochodzenia kałowego. W pracy rutynowej nie jest możliwe zbadanie wody w kierunku wszystkich organizmów chorobotwórczych, stąd też konieczne stało się wytypowanie tzw. wskaźników zanieczyszczenia, o których mowa w poniższym artykule.
EN
Water for drinking and for the food industry must be free of pathogenic bacteria. Among pathogens common in aqueous medium, faecal bacteria are usually isolated. In the routine work it is not possible to examine all the water in the direction of the pathogenic organisms, and therefore it was necessary to predict the known indicators of pollution.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wody pochodzącej ze śródmiejskiego jeziora Rusałki, zlokalizowanego na terenie Szczecina. Próbki wody badano przez pięć miesięcy, określając w nich obecność F-specyficznych bakteriofagów RNA oraz bakterii z grupy coli. Na podstawie tych badań wykazano duże zanieczyszczenie badanej wody pod względem sanitarnym.
EN
The paper presents results of preliminary studies of water samples originating from the urban lake called Rusałka situated in Szczecin. Water samples were analysed over five months (November 2008-March 2009) and the presence of F-specific RNA bacteriophages and coliform bacteria were investigated. Results obtained in our study show a high pollution of analysed lake. This was confirmed by the presence and a high number of F-specific RNA bacteriophages that are proposed as an alternative pollution indicator in studies of the sanitary state of water basins.
PL
Stanowiska archeologiczne w Krakowie od paru lat analizowano pod kątem występowania metali ciężkich w nawarstwieniach osadów, korelowano ich zawartość z obecnością faz mineralnych bądź antropogenicznych, a także artefaktów i ekofaktów. Wykonywano zdjęcia geochemiczne wydzielonych przez archeologów warstw szukając dróg przemieszczania się zanieczyszczeń i barier uniemożliwiających ich migrację. Stwierdzona obecność silnej anomalii ołowiu i miedzi pochodzenia antropogenicznego, w warstwach średniowiecznych Starego Krakowa, na głębokości kilku metrów poniżej poziomu terenu, stworzyła dla badaczy zupełnie wyjątkową sytuację, porównywalną do wprowadzenia do środowiska tzw. znacznika chemicznego/markera. Dzięki temu można śledzić procesy wiązania/uwalniania zanieczyszczeń, a nawet szukać genezy różnic w stratygrafii poziomów użytkowych nawarstwień historycznych. Zbadanie zmienności składu chemicznego i mineralnego w profilach osadów wodnych (mających związek z istnieniem w przeszłości fosy otaczającej średniowieczne mury obronne) umożliwia odtworzenie aktywności mieszkańców Krakowa związanej z wykorzystywaniem metali.
EN
The archaeological post in Kraków has been examined, for several years, for the presence of heavy metals within the sequence sediment layers. Their concentration has been correlated with the presence of mineral - or anthropogenic phases, as well as artifacts and ecofacts. For the layers, distinguished by archaeologists, the geochemical photos have been done to trace the routs of contaminants' movement, and barriers preventing their migration. A strong anomaly of Pb and Cu concentration of anthropogenic origin, within mediaeval layers of Kraków Old Town, on the depth of several meters below the ground surface, caused an extraordinary situation for the scientists. It can be compared to the situation after introducing to the environment of the, so called, chemical marker. Due to this, the contaminant combining/releasing process may be observed, and even some, genetically conditioned, differences in stratigraphy of historical usage levels may be traced. The presence of a moat, surrounding the mediaeval defensive walls of Kraków, makes possible a reconstruction of the Kraków inhabitants' activity, associated with metal usage. It may be done by the investigation of variability in chemical and mineralogical composition, within profiles of water sediments.
PL
W rejonach obszarów górniczych kopalń Kazimierz-Juliusz i Ziemowit występują zróżnicowane warunki geologiczne, hydrogeologiczne oraz różna jest geneza naturalnych wód kopalnianych. W efekcie zróżnicowana jest również strefowość hydrogeochemiczna odniesiona do wskaźników zanieczyszczenia - sodu, chlorków i boru.
EN
In mining areas of the Kazimierz-Juliusz and the Ziemowit coal mines changes in geological, hydrogeological conditions and the origin of natural mine waters are observed. These changes are the consequences of different hydrogeochemical zoning of the contamination indicators: sodium, chlorides and boron.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.