Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kinematics of movement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Empirical research of human-weapon system
EN
Rapid firing of the Skorpion vz.61 machine gun was registered at a police shooting range. The shooting was executed by a policeman from the secret service. The registration was done with the use of a fast digital camera Phantom v9.1 together with the necessary equipment. With the use of the specialised TEMA software, which serves to analyse the recorded image, the courses of the variation of kinematic quantities characterizing the weapon movement were obtained. On the basis of the courses of the variation of the displacement, velocity and acceleration over time, the behaviour of the machine gun in thirteen characteristic points of its operation was specified.
PL
Na strzelnicy policyjnej została przeprowadzona rejestracja strzelania ogniem seryjnym z pistoletu maszynowego Skorpion wz.61. Strzały oddane zostały przez policjanta ze służb specjalnych. Rejestrację przeprowadzono przy wykorzystaniu szybkiej kamery cyfrowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. Przy wykorzystaniu specjalistycznego programu TEMA, służącego do przeprowadzania analizy zarejestrowanego obrazu, uzyskano przebiegi zmienności wielkości kinematycznych charakteryzujących ruch broni. Na podstawie otrzymanych przebiegów zmienności przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia w funkcji czasu określono zachowanie się pistoletu maszynowego w trzynastu charakterystycznych punktach jego działania.
2
Content available remote Kinematics of drum movement of the cutting unit of a straw cutter
EN
In the study there have been presented mathematical dependencies describing the kinematics of the drum movement of a straw cutter’s cutting unit. Formulating of dependencies may be used at the stage of different types of analyses and simulation studies on new drum constructions of cutting units for cutting of a layer of vegetal material into chaff.
PL
Tematyka pracy dotyczy badania mechanizmów trzepoczących skrzydeł, realizujących kinematykę ruchu zbliżoną do skrzydła owadziego, w kontekście zastosowania w układach sterowania i napędu miniaturowych obiektów latających mikrosamolotów (mBSL, ang. MAV). Koncepcja badań polega na pomiarze sił aerodynamicznych generowanych przez skrzydła zamocowane do mechanizmu trzepoczącego dla różnych parametrów ich ruchu. Badania zostaną przeprowadzone dla różnych kształtów obrysu skrzydła. Kompletny mechanizm machający zostanie zamocowany w układzie pomiarowym tunelu wodnego firmy Rolling Hill Corp (model 2436).
EN
The subject area of this article concerns the research of flapping wings mechanisms (inducing the motion similar to the insect wing movement) in the context of their applying in control and propulsion systems of micro air vehicles (MAVs). The idea of the research consists in measurement of aerodynamic forces generated by wings fastened to the flapping mechanism, measurement which will be made separately for each parameter of wings motion. Diversification of wing velocity and wing trajectory will allow to estimate efficiency of wings, treated as an element of the control system. The measurements will be conducted for different wing shapes. The complete flapper mechanism will be fixed in the measurement system of the water tunnel (model 2436 Rolling Hill Corp), which is equipped with a fivecomponent aerodynamic balance.
4
Content available remote Problemy odwzorowania kinematyki listwy uszczelnienia promieniowego silnika Wankla
PL
Silnik Wankla używany do napędu trakcyjnego ma wiele zalet, np. takich jak duża koncentracja mocy i marginalne drgania, jednak dotychczas silnik ten nie znalazł szerszego zastosowania praktycznego. Jednym z głównych problemów wynikających z koncepcji silnika Wankla jest uszczelnienie promieniowe wirującego tłoka. W niniejszym artykule przedstawiono problemy symulacji współpracy listwy uszczelnienia promieniowego tłoka silnika Wankla. Omówiono budowę proponowanego stanowiska symulacyjnego oraz możliwości odwzorowania kinematyki w liniowym ruchu postępowym. Przedstawiono charakterystyczne różnice w relacjach geometrycznych elementów uszczelniających, jakie są stosowane w silniku Wankla i klasycznym silniku o posuwisto-zwrotnym ruchu tłoka, które mają znaczący wpływ na parametry filmu olejowego między poruszającymi się elementami. Zbudowane stanowisko badawcze umożliwi zbadanie parametrów filmu olejowego powstającego na powierzchni ślizgowej listwy uszczelniającej, co może mieć kluczowe znaczenie dla rozwiązania istniejących problemów konstrukcyjnych, uniemożliwiających - jak dotychczas - szersze zastosowanie silnika Wankla.
EN
The Wankel engine used to traction drive characterizes oneself with row of advantages like large concentration of power and marginal vibrations, however till now such engine did not find wider practical use. One from main problems resulting from idea of engine Wankel is the apex seal of rotor. In the article problems of tightening slat cooperation simulation are presented. Erected test bed will make possible examining of oil film parameters, what can have key meaning for solutions of existing constructional problems, making impossible as yet wider use of the Wankel engine.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.