Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grzejnictwo indukcyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Analysis of the resonant LCL circuit operation: the case of discontinuous current
EN
The article is focused on the analysis of the LCL resonant circuit, which operates under discontinuous input current condition. This condition leads to the LCL topology variability phenomenon what drastically changes Inverter-LCL system properties. The LCL topology variability phenomenon is precisely described. The analytical analysis presents formulae that express VSI-LCL converter features. The theoretical results are compared with laboratory tests. The concept of Controlled Variable Frequency Resonant Converter is presented and illustrated by simulation tests. The principle of CVFRC operation is based on the LCL topology variability phenomenon.
PL
Artykuł omawia pracę rezonansowego układu LCL przy nieciągłym prądzie wejściowym, prowadzącym do zmienności topologii obwodu. Przedstawiono wyrażenia analityczne obrazujące działanie przekształtnika z obciążeniem LCL. Porównano wyniki badań teoretycznych z testami laboratoryjnymi. Przedstawiono koncepcję rezonansowego przekształtnika FN-LCL o regulowanej częstotliwości w oparciu o zjawisko zmienności topologii.
PL
Artykuł przedstawia analizę pracy rezonansowego układu LCL przy nieciągłym prądzie wejściowym, prowadzącym do zmienności topologii obwodu. Wyprowadzono analityczne zależności obrazujące działanie przekształtnika z obciążeniem LCL w takich warunkach. Pokazano wyniki badań teoretycznych i porównano je z rezultatami testów laboratoryjnych. Wskazano obszar występowania zjawiska zmienności topologii układu LCL i jego konsekwencje. Przedstawiono koncepcję rezonansowego przekształtnika FN-LCL o regulowanej częstotliwości wykorzystującą zjawisko zmienności topologii. Określono potencjalne aplikacje przekształtnika FN-LCL z nieciągłym prądem w grzejnictwie indukcyjnym i zilustrowano je badaniami symulacyjnymi.
EN
The article is focused on the analysis of the LCL resonant circuit, which operates under a discontinuous input current condition. This condition leads to the LCL topology variability phenomenon that drastically changes Inverter-LCL system properties. The LCL topology variability phenomenon is precisely described. The analytical analysis presents formulae that express converter features. The theoretical results are compared with laboratory tests. The concept of Controlled Variable Frequency Resonant Converter is presented. The principle of CVFRC operation is based on the LCL topology variability phenomenon. The CVFRC description is illustrated by simulation tests and the converter potential application area in the induction heating is indicated.
3
Content available remote Zmienność topologii LCL i mała dobroć Q w układzie VSI-LCL
PL
Artykuł przedstawia niekorzystne warunki i zjawiska przy których występują ograniczenia mocy wyjściowej i zakresu sterowania układów VSI-LC(C)L. Analizie poddano przypadek pracy z małą dobrocią Q układu oraz zjawisko zmiany topologii obwodu rezonansowego.
EN
The paper presents conditions and phenomena resulting in power and control limitations of induction heating VSI-LC(C)L system. The case of resonant load low quality factor Q has been considered. Also the resonant load topology changes phenomena is shown and investigated.
4
Content available remote Rezonansowy układ LCL w zastosowaniach przemysłowych
PL
Artykuł przedstawia wybrane aplikacje rezonansowego układu LCL. Zastosowanie w grzejnictwie indukcyjnym umożliwia budowę przekształtników modułowych oraz stworzenie przekształtników rezonansowych o zmiennej częstotliwości. Zastosowanie w ultradźwiękowych układach mocy umożliwia skuteczną filtrację wyższych harmonicznych przebiegu napięcia wyjściowego falownika oraz budowę przekształtników rezonansowych o praktycznie stałej częstotliwości, równej częstotliwości rezonansu mechanicznego przetwornika piezoceramicznego. Przedstawiono zasady pracy takich układów i podano podstawowy opis analityczny. Wykonano badania laboratoryjne, symulacyjne i zaprezentowano ich wyniki.
EN
The paper presents chosen applications of LCL resonant circuit. Its induction heating application results in easy modular system designing and allows creating the resonant converter with variable frequency. Application of ultrasonic power systems allows efficient filtration of higher harmonics of the inverter output voltage waveform and the construction of resonant converters for virtually constant frequency equal to the frequency of mechanical resonance piezoceramic transducer. The VSI-LCL IH system operation principles and the basic analytical analysis are described. The experimental and simulations test have been made. The research results are shown.
5
Content available remote Model nagrzewnicy indukcyjnej z mikroprocesorowym sterownikiem mocy
PL
W pracy scharakteryzowano problematykę oraz podano warunki wysokosprawnego objętościowego nagrzewania indukcyjnego. Omówiono możliwości oraz ograniczenia numerycznego modelowania urządzeń elektrotermicznych tej klasy, przy wykorzystaniu komercyjnych systemów obliczeniowych. Zaproponowano wykorzystanie obwodowych modeli układu grzejnego. Obliczenia oparte na tych modelach wykorzystane zostały do opracowania fizycznego modelu nowego rodzaju generatora umożliwiającego realizację procesów grzejnych z wysoką sprawnością. Opisano uogólnioną konstrukcję generatora opartego o wieloprocesorowy system gwarantujący automatyczne poszukiwanie oraz utrzymywanie racjonalnych warunków pracy oraz podano wstępne wyniki badań urządzenia.
EN
In the article basic problems of high efficiency volumetric induction heating were discussed. Some possibilities and limits of numerical modeling of induction heating systems by using of commercial FEM systems were shown. The authors, structure - based calculating algorithms were used to design the physical model of induction heater. The model was designed to provide a high efficiency heating processes by using a new concept of microcontroller power source. The general design of the device was presented and some initial tests were shown.
6
Content available remote Układ falownika napięcia z obwodem LCL o dużej dobroci Q
PL
Artykuł sygnalizuje strukturalne ograniczenia mocy w układzie falownika napięcia z rezonansowym obwodem LCL, stosowanym w grzejnictwie indukcyjnym. Analizie poddano przypadek pracy z dużą dobrocią Q układu obciążenia. Przedstawiono sposób eliminacji ograniczenia poprzez zmianę w strukturze falownika. Omówiono działanie proponowanego układu i przedstawiono wyniki badań.
EN
The paper indicates structural power limitations in VSI-LCL system, applied for induction heating. The case of resonant load high quality factor Q has been considered. The limitation solution method, based on VSI structure change, is presented. The operation of proposed system and investigation results are shown.
PL
Przedstawiono rozwiązania i wybrane zagadnienia stosowania układów przekształtnikowych w grzejnictwie indukcyjnym do nagrzewania i topienia metali.
EN
The paper presents solutions and selected problems connected with using converter systems for induction heating and melting of metals.
8
Content available remote Modułowy przekształtnik IGBT dla grzejnictwa indukcyjnego
PL
Artykuł przedstawia strukturę sterowania i topologię obwodu silnoprądowego, falownika napięcia przeznaczonego do zasilania pieców indukcyjnych średniej częstotliwości. Układ sterowania gwarantuje synchronizm pracy systemu w pełnym zakresie zmian dobroci i częstotliwości rezonansowej obwodu obciążenia. Opisana w referacie zasada sterowania wraz z przyjętą topologią obwodu wyjściowego zapewniają niezależność parametrów obwodu rezonansowego od obwodu falownika co umożliwia prostą, modułową konstrukcję przekształtnika. Obecne aplikacje przedstawionego rozwiązania obejmują zakres mocy od 100kW do 1MW.
EN
The paper presents the control structure and power electronics circuit topology of VS inverter fed medium frequency induction furnace. The control system guaranties fully synchronous operation in whole resonant load parameter changes. The described control concept and proposed converter topology results in resonant load independence on inverter parameters. It allows simple, modular converter construction. The present application of system under consideration covers range power from 100kW till 1MW.
PL
W artykule przedstawiono analizę przebiegów chwilowych wartości napięć w różnych punktach tyrystorowego przekształtnika częstotliwości stosowanego w elektrotermii. Znajomość występujących napięć jest niezbędna dla poprawnego doboru izolacji elektrycznej obwodu głównego przekształtnika w stosunku do uziemionej obudowy oraz izolacji elektrycznej między różnymi biegunami obwodu i doboru aparatury oraz podzespołów pod względem napięciowym. Wyniki analizy pozwalają określić poziomy napięć probierczych izolacji dla części składowych przekształtnika zgodnie z obowiązującymi normami.
EN
Analysis of voltage wave forms in different points of frequency converter used in electrothermics are presented in the paper. Knowledge of overvoltage levels in the main circuit of frequency converter is necessary for selection of electric insulation of converter component between different circuits of converter and between accesible surfaces connected to protective earth. Results of analysis permit to define voltage test level for components of converter in compliance with relevant standards.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.