Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budynki drewniane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the structure of wood as a fibrous composite made up of cells susceptible to moisture absorption. Attention was paid to the impact of insulation materials on the durability of wood. The flow of moisture in materials such as wood and glass wool representing a group of porous and non-absorbing materials is shown. Microscopic pictures of pine and oak wood, wood fibre mats and glass wool are shown. The full construction of fibers of glass wool and other e. g. mineral wool, makes them extremely non-beneficial for warming partitions in buildings involving wood. Materials with a stable heat conductivity in terms of natural humidity changes in construction works were recommended.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące struktury drewna jako kompozytu włóknistego zbudowanego z komórek podatnych na wchłanianie wilgoci. Zbadano wpływ materiałów izolacyjnych na trwałość drewna. Pokazano przepływ wilgoci w materiałach takich jak wełna drzewna i szklana reprezentujących grupę materiałów o włóknach porowatych i pełnych, nie nasiąkliwych. Przedstawiono zdjęcia mikroskopowe drewna sosnowego i dębowego, maty z włókien drzewnych i wełny szklanej. Pełna budowa włókien wełny szklanej i innych np. wełny mineralnej, powoduje, że są one wyjątkowo niekorzystne do ocieplania przegród w budynkach z udziałem drewna. Zalecono materiały o współczynniku przewodzenia ciepła stabilnym w zakresie naturalnych zmian wilgotności w obiektach budowlanych.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań termowizyjnych dla budynków wykonanych w technologii lekkiego szkieletu drewnianego. Dokonano analizy istniejących rozwiązań prefabrykowanych przegród zewnętrznych oraz wykonano pomiary termograficzne od strony zewnętrznej i wewnętrznej.
EN
The article described thermal quality of chosen buildings made in light timber frame technology.
PL
Przeprowadzono pomiary termicznych elementów mikroklimatu w grupie budynków wykonanych w konstrukcji drewnianej. Przedstawiono cechy architektoniczno-budowlane tych obiektów oraz stan mikrośrodowiska wnętrz. Prześledzono zmiany pomierzonych wartości parametrów mikroklimatu w czasie.
EN
The paper presents the results of the own research on conditions of microclimate in the wooden buildings. The analysis include microclimate factors, architectural and constructional factors of building.
PL
Z inicjatywy Sekcji Konstrukcji Drewnianych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, w ramach ogólnopolskich prac zmierzających do przygotowania raportu o stanie zabytkowych budowli drewnianych w kraju, pracownicy Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej dokonali w miesiącach wakacyjnych ubiegłego roku przeglądu stanu technicznego zabytkowych budynków drewnianych położonych na terenie obecnego województwa łódzkiego. Listy obiektów zabytkowych, wpisanych do Rejestru Zabytków uzyskano, nie bez trudu, od Delegatur Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Łodzi zlokalizowanych w Sieradzu, Skierniewicach, Piotrkowie Trybunalskim oraz w samym mieście Łodzi. Uzyskano adresy 254 obiektów, z których zdołano w omawianym okresie skontrolować 90 (35,4 %). Obiekty zabytkowe zgrupowano w trzech kategoriach: budowle sakralne (kościoły, kaplice cmentarne, dzwonnice, plebanie) - 148 szt., obejrzano 57 (38,5%), budowle mieszkalne (dwory, domy) -74 szt., obejrzano 11 (14,9%), budowle gospodarcze (młyny, wiatraki, lamusy) - 32 szt., obejrzano 22 (68,7%). Jak z powyższego zestawienia wynika, dominującą pod względem ilościowym grupą, jest grupa budowli sakralnych obejmująca 58,3 % zgłoszonych obiektów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.