Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda hydrometalurgiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available remote Hydrometalurgiczne procesy wydzielania i rozdzielania jonów cynku i kadmu
EN
This paper is a review of hydrometallurgical processes of removal and separation of zinc(II) and cadmium(II) ions from chloride, sulphate and other medium aqueous solutions. The following physicochemical methods were described: solvent extraction, transport across liquid membranes (bulk liquid membranes, emulsion liquid membranes, supported liquid membranes and polymer liquid membranes [1,2]), and foam separation (ion flotation, precipitate flotation, and adsorbing colloid flotation [3,4]). In solvent extraction and transport through liquid membranes, the derivatives of phosphoroorganic compounds and amines, as well as nonionic crown ethers were used as extractants and ion carriers. As collectors for foam separation the regular surfactants as well as ionizable lariat ethers were applied. It was found, that the main factor influencing the separation selectivity of zinc(II)/cadmium(II) was the diameter of cavity in the crown ether of applied macrocycles. In all physicochemical processes the removal and separation selectivity of Zn(II) and Cd(II) are influenced by the physical properties of an aqueous phase, i.e. pH, ionic strength, as well as metal ions concentration.
PL
Przedstawiono schematy technologicznego procesu wytwarzania proszku miedzi oraz powlekanego miedzią proszku żelaza, z odpadowej zgorzeliny miedzianej, metodą hydrometalurgiczną. W procesie tym wytwarzanie proszku miedzi zachodzi w wyniku ługowania zgorzeliny w roztworze wodnym kwasu siarkowego lub kwasu siarkowego i azotowego. Natomiast wytwarzanie powlekanego miedzią proszku żelaza polega na wypieraniu miedzi z roztworu wodnego soli miedzi, powstałego w wyniku ługowania zgorzeliny. Przy nadmiarowej ilości proszku żelaza na jego powierzchni wydziela się miedź, która pokrywa powierzchnię cząstek żelaza.
EN
A hydrometallurgical method is proposed in which, for getting copper-powder, the scale is leached in water solution of sulfuric acid or sulfuric and nitric acids. The manufacture of copper-coated iron-powder is based on dislodgement of copper, out of the water-solution of the copper salt, created by leaching the scale. At excessive iron-powder, its surface gets covered with reduced copper.
PL
Proces hydrometalurgicznej przeróbki zgorzeliny miedzianej na proszek miedzi zachodzi w dwóch etapach: wytrącania i wypierania. W badaniach uwzględniono wpływ składu chemicznego wodnych roztworówkwasu siarkowego i azotowego, stosowanych w procesie hydrometalurgicznym, na własno sci i strukturę wytworzonych, w obu etapach wydzielania, proszków miedzi. Wykonano badania własności i struktury wytworzonych proszków. Otrzymane proszki miedzi odznaczają się wysokimi własnościami i mogą być stosowane do produkcji wyrobów wytwarzanych technologią metalurgii proszków. Świadczą o tym przeprowadzone badania prasowania i spiekania oraz własności wytworzonych kształtek.
EN
In these work course of the copper powders production, from copper fire scale by hydrometallurgical method, are described as well as powders properties considering their use in powder metallurgy. Hydrometallurgicall processing by fire scale into the copper powder is carried out on two stages, precipitation and displacement. Course of the both of theses processes and their mechanism are given together with results of investigation of copper powder properties taking into consideration chemical composition of used dissolvent. Copper powder properties investigations covered phase analyse of the fire scale, gualitative chemical analyse of the scale abd copper powders, analyse of the particle sizedistribution in scale and in obtained powder and also measurements of the bulk density of the powder. Copper powder obtained from cooper fire scale by hydrometallurgical method possess high properties which well suit them to thier subsequent processing by powder metallurgy technology.
PL
Przedmiotem pracy było rozpoznanie metod odzysku Zn, Pb i Cd z pyłów powstających w procesie produkcji stali w piecach elektrycznych (EAFD) oraz przeprowadzenie wstępnych eksperymentów w warunkach laboratoryjnych. Stosowano dwie metody odzysku wymienionych pierwiastków: hydro-metalurgiczną oraz pirometalurgiczną. Metoda hydrometalurgiczna polegała na ługowaniu EAFD wodnym roztworem NH4C1. Metoda pirometalurgiczna polegała na stapianiu EAFD z odpowiednimi topnikami w temperaturze 1473 K w warunkach redukcyjnych. Ogółem przeprowadzono 66 eksperymentów wykorzystując metodę hydrometalurgiczną oraz 6 eksperymentów wykorzystując metodę pirometalurgiczną. W przypadku metody hydrometalurgicznej badano wpływ takich parametrów procesu ługowania, jak: czas, temperatura, stężenie NH4C1, stosunek masy fazy stałej do objętości roztworu, na stopień przeprowadzenia Zn, Pb i Cd do roztworu. W przypadku metody pirometalurgicznej badano wpływ czasu procesu oraz dodatku koksiku w stosunku do masy EAFD na stopień eliminacji Zn, Pb i Cd w procesie topienia w temperaturze 1473 K.
EN
The steel industry faces a very important issue of utilizing the dust produced in the process of steel production in electric furnaces. The said dust-in professional literature referred to as EAFD (Electric Arc Furnace Dust) - poses a serious ecological problem. In accordance with the Cabinet's decree (Legislative Gazette no 88, art. 511) in Poland EAFD is classed as extremely dangerous waste material. The technology of EAFD utilization in Poland is not unequivocally formulated yet. The paper presents the results of preliminary research into the possibilities of recovering zinc, lead and cadmium from EAFD by means of hydrometallurgic and pirometallurgic methods. The hydrometallurgic process was modelled on the Ezinex process - as the most technologically and process-wise advanced. The pirometallurgic process was modelled on the reductive EAFD melting process in an electric arc furnace.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze aspekty dotyczące zastosowania cyjanków do hydrometalurgicznego odzyskiwania złota z jego rud i koncentratów. Omówiono wpływ najważniejszych parametrów fizykochemicznych na proces ługowania oraz dokonano oceny metod cyjankowych stosowanych w hydrometalurgii złota w skali przemysłowej. W dokonanej analizie metod cyjankowych zwrócono szczególną uwagę na konieczność utylizacji lub skutecznego unieszkodliwiania cyjanków w stałych i ciekłych odpadach.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze aspekty dotyczące zastosowania cyjanków do hydrometalurgicznego odzyskiwania złota z jego rud i koncentratów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.