Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  palace-park complex
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Contemporary threats to selected palace-park complex of the Zamoyski Entail
EN
The Zamoyski Entail was the 4th entail to be created in the lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Its establishment is associated with Jan Zamoyski, Chancellor and Grand Crown Hetman. The Zamoyski family became the owners of the estates through its inheritance and purchase. They also erected their own residences, surrounded by park complexes. For example Klemensów founded by the 7th entailer Tomasz Zamoyski, Różanka on the Bug River with the no longer existent palace or the palace and park in Adampol, which currently houses a tuberculosis hospital. The purpose of the presented article is to present representative buildings of palace and park complexes of the entail as well as their spatial transformations especially resulting from defragmentation of garden complexes during the agrarian reform and the transition period. The research also analyses changes in ownership of palace and park complexes and their evolving functions. The article also attempts to describe the greatest threats, along with their characteristics and impact on the historic gardens belonging to the former Zamoyski Entail.
PL
Ordynacja Zamoyska była czwartą utworzoną na ziemiach Rzeczypospolitej. Jej powstanie wiąże się z osobą Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego. Ród Zamoyskich stawał się właścicielem majątków w wyniku dziedziczenia, a także zakupów. Wznosił również własne siedziby, którym towarzyszyły założenia parkowe. Jednym z takich przykładów był Klemensów, fundacji VII Ordynata Tomasza Zamoyskiego, Różanka nad Bugiem z niezachowanym obecnie budynkiem pałacu czy zespół pałacowo-parkowy w Adampolu, na którego terenie mieści się obecnie szpital przeciwgruźliczy. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie reprezentacyjnych obiektów założeń pałacowo-parkowych Ordynacji oraz ich przekształceń pod względem przestrzennym – defragmentacji kompozycji ogrodowej w wyniku reformy rolnej i transformacji ustrojowej. Pod uwagę wzięte zostaną także zmiany własności zespołów pałacowo-parkowych oraz pełnionych przez nie funkcji. W artykule podjęto też próbę opisania największych zagrożeń wraz z ich charakterystyką oraz wpływem na historyczne ogrody wchodzące w skład dawnej Ordynacji Zamoyskiej.
PL
Artykuł przedstawia opis projektu rewitalizacji zespołu pałacowo – ogrodowego w Przeworsku, pełniącego obecnie funkcję muzeum. Dawny pałac Lubomirskich, wraz z otaczającym go obszarem, staje się pretekstem do przedstawienia problematyki działań planistycznych finansowanych ze środków państwowych. Rewitalizacja będąca często przedmiotem kontrowersji i różnorakich interpretacji, tu wydaje się być realizowana zgodnie z jej kompleksową i interdyscyplinarną definicją.
EN
This article presents a description of the project of revitalization of the palace - park complex in Przeworsk. The Museum - former Lubomirski’s family palace, along with the surrounding area, becomes a pretext to present the issues of actions funded from a state budget. Revitalizations are often the subject of controversy and different interpretations, but here it seems that this process is to be implemented in accordance with its comprehensive and interdisciplinary definition.
EN
In the article Save from oblivion. Residences in the service of Wrocław city based on example assumption of Palace - Park in Goszcz the author stresses that listed palace-garden sets perceived as historical and whose cultural effect constitute refection of many ages of changes which occurs both in garden art and in views and attitude of man towards nature in the past. Presenting historical, scientific, artistic and natural values and also those which are an integral part of the culture landscape - garden relics of the past bear contribution in output and development of the national culture. The author of the publication discusses raised issues in more detail in the example of the baroque assumption of palace - park in Goszcz. She draws particular attention to the fact that listed park-residence sets should be subject to special protection especially as they become more and more valuable with time and they have greater value for tradition and identity of a nation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.