Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) odgrywają coraz większą rolę w siłach zbrojnych, lotnictwie, rolnictwie i przemyśle. Statki te wykonywane są głównie z kompozytów. W Polsce, a nawet w krajach wysoko rozwiniętych produkująje niewielkie przedsiębiorstwa. Metody wytwarzania kompozytów opierają się głównie na metodzie kontaktowej - technologia mokra. W związku z tym parametry wykonywanych struktur często odbiegają od założeń konstrukcyjnych. Wobec powyższego przeanalizowano dostępne metody wykonywania struktur kompozytowych. Przy wyborze wzięto pod uwagę możliwe do osiągnięcia parametry wytrzymałościowe, powtarzalność technologiczną oraz wpływ czynnika ludzkiego. Wybrana metoda produkcji struktur kompozytowych opiera się na technologii prepreg z wykorzystaniem metody autoklawowej. Zaproponowano pięcio-etapowy cykl produkcyjny bezzałogowego statku powietrznego w konsorcjum Kompo-Tech złożonego z ITWL i WZL-1 S.A. w Dęblinie. Proces ten składa się z wykonania form negatywowych, makiety funkcjonalnej, form pozytywowych, form negatywowych wysokotemperaturowych oraz wytworzenia struktury bezzałogowego statku powietrznego. Artykuł zawiera charakterystykę poszczególnych procesów oraz problemy napotkane podczas ich realizacji, a także sposoby ich rozwiązania.
EN
Unmanned aerial vehicles are playing greater role nowadays in the armed forces, aircraft, agriculture and industry. These aircrafts are made mainly from composites. UAVs in Poland, and also in highly developed countries are manufactured by small companies. Processes of making composites are based on contact method - wet lay-up technology. Therefore parameters of produced structures often are different than constructional assumptions. To the above it was analyzed available methods of manufacturing of composite structures. During analyze it was considered parameters possible to achieve: strength, technological repeatability and impact of human factor. Chosen method of production of composites is based on prepreg technology with using autoclave method. It was proposed five-stage manufacturing cycle of UAV in consortium Kompo-Tech composed of ITWL and WZL-1 Inc. in Dęblin. This process consists of making of negative molds, test model, positive molds, negative molds for high temperatures and manufacturing of structure of aircraft. Article includes characteristic of each process and problems which appeared during realization and also ways of solution.
2
Content available Conception of New Air Target SZERSZEŃ-2
EN
The project to introduce modifications to the air target SZERSZEŃ has been undertaken by the Air Force Institute of Technology. SZERSZEŃ has been used by the Polish Army for 10 years, during which time a number of modifications were introduced. Given this fact, it was decided to develop a new version of this UAV based on the experience gained during its maintenance and operation. Another aspect of this project is to focus on improving the repeatability of production by optimizing the technology processes. To achieve this aim the new instrumentation for the production of composite parts in prepreg technology was designed. The paper reviews the production possibilities for this aircraft using a new technology and presents the advantages of the modified construction and the new technology.
3
EN
The minimum-time running problem is reconsidered. The time of covering a given distance is minimized. The function that should be found is the runner’s velocity that varies with the distance. The Hill-Keller model of motion is employed. It is based on the Newton second law and an equation of power balance. The new element of the current approach is that the trace slope angle varies with the distance. The problem is formulated and solved in optimal control applying the Chebyshev direct pseudospectral method. The essential finding is that the optimal velocity during the cruise is constant regardless of the local slope of the terrain. Such result is valid if the inequality constraints imposed on the propulsive force or the energy are not active.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.