Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quality information
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents and discusses issues related to the quality of information and managerial competencies’ in decision-making. We claim that there is a need for employing a new managerial (and not only administrative or political) paradigm in managing local government administration institutions. In the study part we have posed the following questions: What significance does the quality of information have in the decision-making process as well as what competencies should the managers in local government administration have to make appropriate decisions? The study surveys 208 managers from 75 local government administrations. The article ends in with a brief summary and conclusion.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienie jakości informacji oraz kompetencji menedżerskich w aspekcie podejmowania decyzji w administracji samorządowej. Wskazano na potrzebę zastosowania nowego, menedżerskiego, a nie tylko administracyjno-politycznego paradygmatu w zarządzaniu w urzędach administracji samorządowej. Omówiono wpływ ilości i jakości informacji oraz kompetencji na podejmowanie decyzji. W części badawczej postawiono pytania: Jakie znaczenie ma jakość informacji oraz system informacyjny w podejmowaniu decyzji, oraz jakie kompetencje powinni mieć kierownicy administracji samorządowej, aby podejmować właściwe decyzje? Badaniem objęto 208 kierowników z 75 urzędów administracji samorządowej Górnego Śląska. Całość podsumowano wnioskami.
2
Content available Informacja w sytuacjach ekstremalnych
PL
W artykule zwrócono uwagę na zagadnienie „spójności informacji”, które w procesie decyzyjnym nabiera szczególnej wagi. Częste zakłócenia tejże spójności są powodowane przez ludzi oraz urządzenia techniczne. Wyróżniono zakłócenia przypadkowe i celowe. Zakłócenia przypadkowe związane są ze zdarzeniami losowymi, a zakłócenia celowe są efektem niedozwolonych działań ludzi. Ujęcie takie zastosowano do analizy zadań poszczególnych faz zarządzania kryzysowego. W wyniku analizy stwierdzono, że w realizacji tych zadań występują głównie przypadkowe zakłócenia spójności informacji.
EN
Highlighting the ambiguity of the information notion, the authors refer to C. Berman who discusses the information in four following meanings: as a thing, as a measurable size, as a potential and as a change. The article turns to the idea of information consistency, which in decision making process becomes especially important. Frequent disruptions of that consistency are caused by humans and by technical devices. The authors distinguished the accidental and intentional disruptions. The accidental disturbances are strongly connected with occidental events and mean the damage and destruction of information due to disasters such as fire, flood (including flooding because of broken water supply and sewage system), tremors (due to the earthquake, war, explosion of gas and explosive materials) as well as due to disturbing magnetic field or electromagnetic fluctuation. Intentional distortions are the result of improper human activities including the people who are not authorized either to carry out certain activities or to information access. The authors distinguished computer crimes, economic spying, sabotage and code breaking. This treatment was applied to extreme situations that is to emergency situations and the authors analysed the tasks of every single phase of crisis management. While the tasks are carried out, there occur considerable disturbances, mainly unintentional interference of information consistency.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było wyodrębnienie kluczowych czynników w zakresie: przyczyn "schorzeń" informacyjnych, warunków sprzyjających doskonaleniu zarządzania informacją, skutecznego wdrażania rozwiązań - udoskonaleń procesów informacyjnych. W badaniach wykorzystano metodę grupowej oceny ekspertów, technikę względnej ważności obiektów. Określono kryteria kwalifikacyjne dla osób będących ekspertami, zbadano zgodność opinii ekspertów.
EN
The article presents the outcome of the research which purpose was to identify key factors is three fields: the causes of information "diseases", the conditions that make information management improvement feasible and the conditions of effective change implementation in information processes. The group assessment of experts method has been applied in this research. The competence criteria have been determined in order to ąualify the respondents to expert group as well as the consistency of experts' opinion has been verified.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.