Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  permanent magnet synchronous machines
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne wirników maszyn z magnesami trwałymi
PL
W artykule przedstawiono innowacyjne, opatentowane w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, różne warianty rozwiązań konstrukcyjnych wirników maszyn z magnesami trwałymi. Zaprezentowane rozwiązania mają na celu umożliwienie równomiernego rozkładu temperatury wewnątrz maszyny, co korzystnie wpływa na pracę urządzenia oraz jego trwałość. Powierzchnia zewnętrzna wirnika może być ukształtowana w czasie obliczeń elektromagnetycznych i cieplnych silnika. W zależności od prędkości obrotowej maszyny można dobrać korzystny kształt powierzchni, liczbę bruzd i usytuowanie wzdłuż osi wirnika, bez istotnego pogorszenia permeancji obwodu magnetycznego maszyny.
EN
Different design variants for rotors of permanent machines are presented in this paper. These designs have been patented by the Polish Patent Office (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej). The aim of these designs is to attain uniform temperature distribution within the machine. Such distribution has a positive impact on machine operation and its durability. The external surface of the motor may be formed during electromagnetic and thermal calculations. Depending on rotational speed, a satisfactory shape of the surface may be selected together with number of grooves and positioning along rotor axis; this should not lead to significant deterioration in permeance of machine’s magnetic circuit.
2
Content available remote Braking Performance of Line-Start Interior Permanent Magnet Synchronous Machines
EN
This paper evaluates the braking performance of line-start interior permanent magnet synchronous machines (LSIPMSMs), which may be employed for shortening of stopping-times in large-inertia drives, braking energy recuperation and in passive brake systems with explicit dynamics. The comparative analysis is based on measurement data of voltage, current, output power and rotor speed in dependence of the braking torque produced by the two tested LSIPMSMs, one with a symmetrical three-phase and one with a symmetrical two-phase stator winding.
PL
Artykuł prezentuje analizę charakterystyki hamowania sinika synchronicznego typu „line-start” z magnesami trwałymi. Maszyny takie używane są w napędach wymagających skracania czasu zatrzymania w napędach o dużej inercji. Analiza porównawcza opiera się na wynikach pomiarowych napięcia, prądu, mocy wyjściowej i prędkości obrotowej w zależności od momentu hamowania wytwarzanego przez dwa testowane silniki z dwoma rodzajami uzwojeń stojana: symetryczne trójfazowe i symetryczne dwufazowe.
3
Content available remote Angle estimation for permanent magnet synchronous machines using matrix converters
EN
This paper deals with the rotor angle estimation of Permanent Magnet AC Machines using test voltage vectors. In concrete, due to the machine saliency (difference between Ld and Lq) and the application of pulse voltage test vectors is possible to estimate the Permanent Magnet position for further low and zero speed Sensorless Control. The novelty of this paper is the fact that a Matrix Converter is used instead of the conventional Voltage Source Inverter. The direct AC/AC or Matrix Converter is a novel topology of great interest in specific wind energy applications since it avoids the use of electrolytic DC coupling capacitors, which is a potential source of failures. The paper presents the position signals for Matrix Converters and shows all the control algorithm. Finally, some simulation results with proper angle estimation, when speed reversal, corroborates the proper functionality of the control scheme.
PL
Artykuł dotyczy estymacji kąta położenia wirnika maszyny prądu przemiennego o magnesach trwałych z wykorzystaniem próbnych wektorów napięcia. Konkretnie, w związku z asymetrią magnetyczną maszyny (różnica między Ld i Lq) oraz zastosowaniem napięciowych impulsów wektorów próbnych, jest możliwa estymacja położenia magnesów trwałych, pozwalająca na bezczujnikowe sterowanie w zakresie niskich i zerowych prędkości. Nowością w artykule jest zastosowanie przekształtnika matrycowego zamiast tradycyjnego falownika napięcia. Przekształtnik matrycowy (bezpośredni przekształtnik AC/AC) jest nowym układem budzącym duże zainteresowanie w specyficznych aplikacjach, związanych z energią wiatru, ponieważ unika się zastosowania kondensatorów elektrolitycznych DC stanowiących potencjalne źródło uszkodzeń. W artykule przedstawiono sygnały ustalające położenie wirnika oraz pełny algorytm sterowania przekształtników matrycowych. Poprawne działanie algorytmu z estymacją kąta potwierdzają wyniki symulacji przy zmianie kierunku wirowania.
PL
Ocena zagrożenia utraty własności magnetycznych przez magnesy trwałe w maszynach synchronicznych jest szczególnie ważna w stanach dynamicznych, przy stosunkowo znacznych wartościach prądów. Istnieje potrzeba wyznaczenia granicznych wartości prądów, przy których nie wystąpi jeszcze zagrożenie demagnetyzacji w żadnej części magnesów trwałych. W pracy przedstawiono sposób wyznaczania strefy bezpiecznej pracy maszyn synchronicznych z magnesami umieszczonymi powierzchniowo na wirniku, na podstawie bardzo uproszczonych analiz pola w obszarze magnesów trwałych. Pokazano także, że rozkład pola magnetycznego w maszynie może być efektywnie obliczany metodą całek brzegowych, co może stanowić istotne uzupełnienie metodyki obliczeń projektowych.
EN
A risk of loss the magnetic feature of permanent magnets in synchronous machines should be evaluated. It is very important at dynamic state that is characterized by relatively important armature currents. It is need to determine the limiting currents for which the demagnetization does not occur at any part of magnet body. A method of delimiting the special safety zone is presented in the paper. The synchronous machines with permanent magnets being fixed externally upon a rotor yoke are concerned. The first attempt is performed on basis of rather simple one-directional field analysis. It is also shown that it may be improved by the boundary-integral approach to determine the magnetic field within an air-gap as well as in the magnet pieces.
5
Content available remote The determination of the PM machines reactances with the help of the tests
EN
This paper presents consideration of the experimental determination of the synchronous reactances X(d) and X(q) (reactances for direct and quadrature axis). Presented method is useful for permanent magnet (PM) synchronous machines with interior PM. Suggested method uses no-load test, load test completed with load angle.
PL
Maszyny synchroniczne o magnesach trwałych uniemożliwiają wykonanie pewnych badań zwykłych dla maszyn z uzwojonym wirnikiem. Przykładem takiego badania jest metoda poślizgu stosowana do wyznaczania reaktancji synchronicznej podłużnej i poprzecznej X(d) i X(q). W maszynach z wewnętrznym magnesem obowiązuje nie zwyczajowa zależność X(q) > X(d). Przedstawiona metoda wyznaczania powyższych reaktancji polega na wyznaczaniu napięcia bez obciążenia, napięcia przy obciążeniu rezystancyjnym kąta obciążenia. W obliczeniach reaktancji korzysta się z wykresu fazorowego (Fig.1,2). W rozdz.3 za pomocą metody wrażliwości przeanalizowano dokładność prezentowanej metody.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.