Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  autonomiczne źródło energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article presents concept of autonomous power source. The source includes photovoltaic cell connected with power electronics converters and supercapacitors as an energy storages. This system is designed to supply low power devices, such as sensors network, wireless communication modules, mobile meteorological station, anti-burglary system etc. Also, the system is independent and it can be used in places with lack of power infrastructure or where is difficult to get to it.
PL
W artykule zaprezentowana została koncepcja modelu autonomicznego źródła energii elektrycznej. Opisywany układ składa się z panelu fotowoltaicznego połączonego z odpowiednimi przekształtnikami energoelektronicznym i superkondensatorem jako magazynem energii. Taki układ można wykorzystać do zasilania urządzeń o niskim poborze mocy, np. sieci czujników, modułów komunikacji bezprzewodowej, mobilnych stacji meteorologiczna w miejscach, gdzie brakuje odpowiedniej infrastruktury, lub jako system antywłamaniowy przy braku możliwości poprowadzenia przewodów zasilających.
PL
W artykule zaproponowano wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych realizujących ideę regulacji pośredniej z modelem odniesienia do sterowania niezależnego, przekształtnikowego źródła energii elektrycznej. Prędkość kątowa silnika spalinowego jest nastawiana automatycznie zależnie od obciążenia. Równowaga energetyczna w systemie utrzymywana jest poprzez kontrolę napięcia obwodu pośredniczącego. Wybranie struktury regulatora oraz optymalizacja jego nastaw jest trudna ze względu na niestacjonarny i nieliniowy obiekt, jakim jest silnik spalinowy. W strukturze sterowania wykorzystano sztuczną sieć neuronową uczoną w trybie on-line pełniącą funkcję samonastrajającego się regulatora. Regulator neuronowy zmienia współczynniki wag w trakcie pracy, minimalizując uchyb sterowania, a neuronowy emulator obiektu (trenowany off-line) umożliwia efektywne wykorzystanie algorytmu wstecznej propagacji błędu. Zamieszczone wyniki badań symulacyjnych systemu obrazują właściwości proponowanego układu sterowania.
EN
In this paper an artificial neural network, which is realizing reference model control idea, has been applied in control system of variable speed generating system. The speed is adjusted automatically as a function of load power demand. Energy balance in the system is achieved by control of DC-link voltage. Optimization of regulator is difficult because the plant is nonlinear and no stationary. Control system is based on an on-line trained artificial neural network. The neural controller is adapting (on-line) his weight, minimizing the control error. A neural emulator is designed (trained off-line) in order to apply back propagation learning method. The computer test results have been presented to shown performance of proposed neural controller.
PL
W artykule opisano metodę Bezpośredniej Regulacji Napięcia autonomicznego generatora pierścieniowego zasilanego od strony wirnika z przekształtnika tranzystorowego. Metoda ta wykorzystując teorię wektora przestrzennego pozwala na uzyskanie stałej wartości amplitudy i częstotliwości napięcia generowanego w stojanie. Metodę regulacji można nazwać bezczujnikową, ponieważ nie wykorzystuje ona pomiaru prędkości lub położenia wirnika. Generowane napięcie trójfazowe fazowe i przewodowe jest symetryczne mimo znacznej asymetrii obciążenia. Do syntezy układu regulacji zastosowano rozkład wektora napięcia stojana na składową zgodną i przeciwną. Dobór nastaw regulatorów, zastosowanych w metodzie regulacji, uzyskano dzięki modelowaniu symulacyjnemu w środowisku PSIM6.0. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych oraz laboratoryjnych układu modelowego o regulowanej prędkości z maszyną pierścieniową 380/220V/1,5kW.
EN
The paper presents the Direct Voltage Control (DVC) method for autonomous variable speed slip-ring generator producing three phase sinusoidal voltage. The generator operation is controlled by transistor converter connected to rotor. The DVC method is based on stator voltage space vector referred to rotating reference frame dq and results in the fixed amplitude and frequency of stator sinusoidal voltage. This method is called sensorless, because any speed sensors or the rotor position encoders are not used. The symmetrical three phase stator generated voltage is achieved in spite of the load asymmetry. The positive and negative sequence components of the generated stator voltage are used in the control system. The PSIM6.0 simulation software was used for regulators tuning and prototyping. Simulation results and oscillograms from laboratory set investigations with 380/220V/1.5kW variable speed slip-ring generator is presented.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w układzie sterowania niezależnego, przekształtnikowego źródła energii elektrycznej z silnikiem spalinowym o regulowanej prędkości kątowej. Prędkość kątowa silnika jest automatycznie regulowana w zależności od obciążenia. Wprowadzając niezbędne uproszczenia, przedstawiono modele matematyczne poszczególnych bloków urządzenia oraz strukturę układu sterowania. Podstawowym blokiem układu sterowania jest regulator napięcia obwodu pośredniczącego, którego sygnał wyjściowy jest sygnałem zadanej prędkości silnika spalinowego. Optymalizacja nastaw regulatora jest trudna ze względu na niestacjonarny i nieliniowy obiekt, jakim jest silnik spalinowy. Bazując na konwencjonalnej strukturze Pl zbudowano regulator neuronowy. W proponowanym rozwiązaniu jest to architektura sieci jednokierunkowej. Omówiono sposób projektowania sieci neuronowej aproksymującej dynamikę regulatora. Uczenie regulatora przeprowadzono w trybie off-line. Zostały zaprezentowane wyniki badań symulacyjnych systemu z regulatorem neuronowym i klasycznym regulatorem Pl.
EN
In this paper application's of neural networks in control system of variable speed generating system is presented. The speed is adjusted automatically as a function of load power demand. After introduction of necessary simplification mathematical model of power system, and as well control system, have been created. The DC-voltage regulator is the fundamental part of control system. The output signal of this regulator gives the reference signal for engine speed. Optimization of regulator is difficult because the plant is nonlinear and no stationary. Basing on the operation principle of classical Pl controller the neural controller was designed. The controller, which has fedforward architecture, was trained on-line. The method of designing the neural nework system for dynamic approximation was also described. The results of both simulations (neural and classical controller) were compared.
PL
W artykule opisano układ autonomicznego generatora w układzie maszyny pierścieniowej z tranzystorowym przekształtnikiem w obwodzie wirnika. Generator pracuje zasadniczo podsynchronicznie przekraczając prędkość synchroniczną w zakresie poślizgu znamionowego. Wirnik maszyny synchronicznej jest zasilany ze stojana poprzez przekształtnik diodowo-tranzystorowy z pośrednim obwodem napięcia stałego. Natomiast stojan jest źródłem napięcia trójfazowego o stałej częstotliwości. Stabilizację napięcia i częstotliwości osiągnięto poprzez zastosowanie sterowania z wykorzystaniem orientacji względem wektora przestrzennego zadanego napięcia stojana. Do opracowania układu wytwarzania energii wykorzystano program symulacyjny PSIM zawierający pliki DLL z modelem maszyny i algorytmem sterowania. Plik zawierający algorytm sterowania wykorzystuje się bezpośrednio do programowania procesora sygnałowego. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych oraz laboratoryjnych układu modelowego z maszyną pierścieniową 380/220V/1,5kW. Wyniki badań obejmują stany ustalone z liniowymi i nieliniowymi odbiornikami oraz w stany przejściowe wywołane skokowym załączeniem obciążenia.
EN
The paper presents theory and results of tests of variable speed stand alone generating system. The system consists of double fed induction machine and power electronic converter. A topology and control system permits stand alone operation. However, an initial excitation is needed. After, short, preliminary excitation, from the external source, the system operates autonomously and continuous excitation power is assuring by stator power. A control system is based on stator voltage space vector referred to rotating frame. The speed of the rotating frame responds to stator frequency. The system is controlled by rotor current that amplitude is adjusted by controller of the stator voltage component related to x axes, whereas the rotor current frequency is controlled by stator voltage component related to y axes. In this way the stator output voltage frequency is speed independent an the control system operates without any mechanical sensor. For design a simulation program PSIM with DLL files is applied. The DLL file with control algorithm is directly used for DSP programming. Results of controllers calculation in wide speed range are presented. Laboratory system 380/220V/1.5kW was built and tested. As a controller a DSP Sharc(TM) system with support ALTERA(TM)/FPGA is used. Results of laboratory tests presents the generating system in transients when a step load is applied. Steady state voltage for case of nonlinear, three-phase load is represented. .
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.