Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  potencjał wektorowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The results of the research presented in this article are 2-D mathematical field models of a turbogenerator in the no-load mode with real tooth structures on the rotor and stator in the rotor coordinate system and in the physical systems of reference. The results of the computer simulation of the electromagnetic field in the cross-sectional zones of the device in the no-load mode transition process are presented.
PL
W artykule przedstawiono model 2-D polowy matematyczny turbogeneratora na biegu jałowym ze strukturami realnymi zębów rotora i statora w systemie koordynat rotora i fizycznych systemach współrzędnych rotora i statora jednocześnie. Przedstawiono rezultaty symulacji komputerowej pola elektromagnetycznego w plaszczyznie przekróju urządzenia dla procesu przejściowego na biegu jałowym.
PL
W artykule przedstawiono dwa równania dla prądu w symetrycznej antenie liniowej, wyprowadzone po raz pierwszy przez Pocklingtona i Hallena. Omówiono najpowszechniejszy sposób ich rozwiązywania – metodę momentów, której ideą jest rozwinięcie poszukiwanej nieznanej funkcji w kombinację liniową pewnych znanych funkcji o nieznanych współczynnikach. W ten sposób można doprowadzić do zamiany równań operatorowych w równania algebraiczne. W artykule dokonano również porównania nakładów obliczeniowych niezbędnych do analizy modeli tworzonych w oparciu o równania Pocklingtona i Hallena.
EN
In this paper Hallen’s and Pocklington’s equations for symmetrical linear antenna are considered. To solve these equations the Method of Moments is taken. Moreover, we made a brief presentation of this method which is the most common among numerical solutions. We also made a comparison between the amount of computation for Hallen’s and Pocklington’s currents equations respectively.
3
Content available remote Analytical magnetic field calculation of helical current conductors
EN
The paper presents a theoretical study of the calculation of magnetic fields in vicinity of conductors having helical structure. In the case of an infinitely long helical conductor the magnetic vector potential can be expressed using the series expansion of the reciprocal distance between the observation point and the source point, whereas for the helical conductor with finite length the method is based on the Biot- Savart law. The analytical formulas for calculating the 3D magnetic field are derived. The formulas can be used by a software tool to model the magnetic fields generated by e.g. twisted wires, helical coils, etc. The exemplary calculations show the usefulness of the formulas derived in the paper.
PL
W artykule przedstawiono analizę rozkładu pola magnetycznego w pobliżu przewodu o kształcie helisy wiodącego prąd. Dla nieskończenie długiej helisy rozkład pola magnetycznego uzyskano wyznaczając magnetyczny potencjał wektorowy, dla helisy o skończonej długości skorzystano z prawa Biota-Savarta. Wyznaczone zależności analityczne wykorzystano do napisania programu obliczającego rozkład 3-wymiarowego pola magnetycznego w sąsiedztwie podwójnej helisy (skrętki dwuprzewodowej) oraz potrójnej helisy (skrętki trójprzewodowej). W artykule umieszczono przykłady obliczeniowe.
4
Content available remote Nodal and Edge Finite Element Analysis of Eddy Current Field Problems
EN
Eddy current field problems can be solved by different potential formulations based on the "quasi-static" Maxwell's equations. The potential formulations are obtained using a vector potential and a scalar potential, the most widely used techniques are the A,V-A, the T,?-? formulations and their combinations. Vector potentials can be approximated by nodal or edge finite elements, scalar potentials are approximated by scalar elements. The paper presents and compares these formulations through TEAM Problem No. 7 containing a multiply connected region.
PL
Problemy związane w prądami wirowymi mogą być rozwiązywane przy wykorzystaniu różnych sformułowań i różnych potencjałów, bazujących na quasistatycznych równaniach Maxwella. Wykorzystywany jet w tych sformułowaniach potencjał wektorowy i potencjał skalarny, najczęściej są to sformułowania A,V-A, oraz T,?-?, a także ich kombinacje. Potencjał wektorowy jest aproksymowany przez elementy węzłowe i krawędziowe, a potencjał skalarny przez elementy skalarne. Artykuł przedstawia różne sformułowania i prowadzi ich analizę komparatystyczną na bazie problemu No. 7 z katalogu TEAM Workshop.
5
Content available remote Reduction of eddy current losses by 2D-segmentation
EN
The paper discusses the influence of a combined longitudinal and transversal segmentation of magnetic cores on eddy current losses based on an analytical solution of the underlying partial differential equation in the time-harmonic regime. Such a segmentation is often used for permanent magnets in brushless synchronous machines in order to reduce losses generated by field harmonics of higher frequency. The basic problem is analysed under simplifying assumptions, i.e. 1D-orientation of the magnetic field with no variation of the field strength in field direction.
PL
W pracy rozważono wpływ kombinowanej wzdłużnej i poprzecznej segmentacji rdzeni magnetycznych na straty wiroprądowe, wykorzystując rozwiązanie analityczne odpowiedniego równania różniczkowego cząstkowego przy wymuszeniu harmonicznym. Takie segmentacje są często stosowane w magnesach stałych bezszczotkowych maszyn synchronicznych w celu redukcji strat generowanych przez pola harmoniczne wyższej częstotliwości. Problem jest analizowany przy upraszczającym założeniu jednowymiarowej orientacji pola magnetycznego.
PL
W niniejszej pracy analizowano pole magnetyczne układu cewka-rdzeń z uwzględnieniem prądów wirowych. Analiza pola magnetycznego została przeprowadzona z użyciem Metody Elementów Skończonych oraz metody analitycznej. Zastosowano dwa algorytmy, przy czym jeden był oparty wyłącznie na magnetycznym potencjale wektorowym, a drugi dodatkowo na jego kombinacji z potencjałami skalarnymi. Do obliczeń założono różne wartości przenikalności magnetycznej i przewodności elektrycznej rdzenia, jak również różne częstotliwości prądu wymuszającego.
EN
The magnetic field of the core-coil system have been analyzed including eddy currents. The field analysis was performed with using the Finite Element Method (FEM) and analytical one. Are used two algorithms: one - based onthe magnetic vector potential only, second - based on the combination of the vector and scalar potentials. Different values of the magnetic permeability and conuctivity of the core as well as frequency of the excitation current were considered.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.