Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budowa mostów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Mosty
|
2021
|
nr 1
18-21
PL
Bogusław Pilujski, dyrektor Południowego Oddziału Obiektów Mostowych w STRABAG Sp. z o.o., w rozmowie z redakcja czasopisma „Mosty” opowiada o swoich doświadczeniach zawodowych, największych dumach i wyzwaniach realizacyjnych, a także omawia kwestie związane z polskimi mostami oraz problemami, z którymi muszą się mierzyć projektanci.
PL
Któż nie słyszał o mostach Golden Gate (1937) w San Francisco czy Brooklyn (1883) w Nowym Jorku? O tych wyjątkowych ikonach inżynierii, samorzutnie kojarzonych ze swoimi miastami, wielokrotnie opisywanych w książkach, uwiecznianych w filmach oraz na obrazach reprodukowanych w niezliczonych reklamach na całym globie? Obie konstrukcje jako znakomite projekty bijące rekordy długości na trwałe weszły do historii nie tylko budownictwa mostowego, ale stały się także częścią dziedzictwa światowej kultury, fascynując pokolenia pisarzy, malarzy, fotografów oraz miliony turystów.
PL
Wiadukt w Skomielnej Białej, o przęsłach głównych o rozpiętości 140 m, został wykonany metodą nawisową. Do stabilizacji konstrukcji na czas wspornikowej fazy pracy wykorzystano odciągi tymczasowe, przenoszące część oddziaływań poza podpory. W referacie opisano zarówno sam obiekt jak i wybrane aspekty związane z jego budową. Skupiono się między innymi na technologii wykonania: przęseł dojazdowych, podpór głównych w charakterystycznym kształcie litery „Y” oraz przęseł betonowanych nawisowo. Szczegółowo opisano założenia działania odciągów tymczasowych, ich budowę, a także możliwości wykorzystania ich do aktywnego wprowadzania sił w konstrukcję obiektu mostowego.
EN
The viaduct in Skomielna Biała in Poland (main spans of 140 m) was constructed using a balanced cantilever method. To stabilize the structure during the cantilever phase of work, temporary guy cables were used to transfer some of the loads beyond the support. The paper describes both the object itself as well as selected aspects related to its construction. It focuses, among others, on the technology of building: side spans, piers in the characteristic shape of the letter “Y” and main spans. The assumptions of using temporary guy cables, as well as the possibilities of using them to introduce forces in the structural elements of the bridge are described in detail.
PL
Dobór stali do zbrojenia betonowych obiektów mostowych w Polsce bardzo często ogranicza się do określenia klasy wytrzymałości A-IIIN, zgodnej ze starymi normami do projektowania, które nadal są powszechnie stosowane. Zapis taki notorycznie pojawia się w specyfikacjach technicznych dla wielu obiektów mostowych w Polsce.
PL
Problematyka kotwienia kap chodnikowych jest bardzo istotna przede wszystkim z uwagi na zamocowanie do nich barier ochronnych, które stanowią kluczowy pod względem bezpieczeństwa element wyposażenia obiektów mostowych. Pojawienie się barier ochronnych nowego typu oraz wprowadzenie nowych przepisów i norm w 2010 r. spowodowały konieczność odpowiedniego projektowania elementów podtrzymujących bariery.
6
Content available Polska inżynieria mostowa 2017
PL
Po 1989 r. Polska otworzyła się na współpracę z krajami o wyższym poziomie rozwoju technologicznego. W obszarze mostownictwa skutki tego były natychmiastowe. Polscy inżynierowie bardzo szybko opanowali i wdrożyli nowoczesne zasady projektowania i technologie budowy mostów. Powstały obiekty przewyższające w sposób zdecydowany osiągnięcia poprzedniej epoki [4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20]. W artykule zestawiono największe polskie obiekty mostowe, z których większość zrealizowano po 1989 r.
PL
Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 jest jednym z najciekawszych zadań inżynieryjnych podjętych przez firmę Budimex SA w ostatnich latach.
PL
O historii polskiego mostownictwa, jego obecnej kondycji, a także na temat najciekawszych obiektów inżynierskich, polskich i zagranicznych w rozmowie z Marleną Machurą mówi profesor Jan Biliszczuk z Politechniki Wrocławskiej.
PL
Na początku lutego w miejscowości Wałcz zakończył się ostatni etap realizacji ustroju nośnego estakady E-2 projektowanej przez zespół YLE Inżynierowie Sp. z o.o na budowie obwodnicy Wałcza DK nr 10, realizowanej przez firmę Energopol-Szczecin S.A. Jest to największy obiekt inżynierski budowany w ramach tej inwestycji – prawa, dłuższa nitka wspomnianej estakady liczy 764,91 m, lewa – 760,49 m długości. Prace wykonawcze na obwodnicy Wałcza mają zakończyć się jeszcze w tym roku.
PL
Co czeka branżę budownictwa infrastrukturalnego w nowym roku? Czy nastąpi ożywienie w budownictwie, czy też przeciwnie - nastąpi tymczasowe spowolnienie w dużych inwestycjach infrastrukturalnych? Kiedy możemy liczyć na zyski z przetargów w obecnej perspektywie finansowej? I jak na tym tle będzie się miało budownictwo mostowe? Na te i inne pytania odpowiadają przedstawiciele świata nauki i biznesu.
PL
W marcu 2016 roku wizytowałem Uniwersytet Stanforda w Palo Alto w Kaliforni, gdzie uczestniczyłem między innymi w konferencji z serii „Poland - Sillicon Valley Life Science", która, w tej edycji, związana była z tematem czystej wody i czystej energii.
Mosty
|
2016
|
nr 6
12--13
PL
Tradycyjnie, w ostatnim tegorocznym wydaniu „Mostów” prezentujemy przegląd wybranych realizacji mostowych mijającego roku. W artykule nie zabrakło także opisu ciekawego mostu nad rzeką Białą w Białymstoku, oddanego do użytku w grudniu ub.r. Niektóre obiekty zostały zgłoszone do VIII edycji Konkursu Mostowego im. Maksymiliana Wolffa, organizowanego przez magazyn „Mosty”.
Mosty
|
2016
|
nr 6
22--23
PL
Polscy inżynierowie mogą pochwalić się nie tylko znakomitymi realizacjami mostowymi na terenach naszego kraju, ale także za granicą. Realizowane przez firmę PORR Polska Infrastructure obiekty mostowe w Norwegii są tego idealnym przykładem.
PL
W bieżącym numerze „Mostów” pod dyskusję poddaliśmy problem gruntu zbrojonego i geosyntetyków w budownictwie mostowym. Czy te technologie i materiały są mostowcom dobrze znane? Czy wiadomo, jak i gdzie je stosować? Czy są problemy z ich stosowaniem, czy też wręcz przeciwnie? Na te pytania odpowiadają reprezentanci świata nauki i biznesu.
PL
Artykuł przedstawia analizę zastosowania nowoczesnych technologii podczas wykonywania nawierzchni drogowych obiektów mostowych. Analiza ta została przeprowadzona w ramach pracy końcowej współautorki, w której oceniono możliwości zastosowania mieszanek mineralno-asfaltowych porowatych do budowy nawierzchni drogowych obiektów mostowych. Ocenę oparto o wyniki badań laboratoryjnych wybranych mieszanek mineralno-asfaltowych porowatych, przy uwzględnieniu różnych właściwości materiałowych, takich jak określenie: zawartości wolnych przestrzeni w MMA, spływności lepiszcza, wrażliwości na działanie wody i mrozu, ubytku ziaren w mieszance. Całość badań laboratoryjnych zakończyła się zaprojektowaniem dwóch mieszanek mineralno-asfaltowych porowatych.
EN
The article concerns the analysis of the use of modern technology while paving the road bridges. It shall assess the possibility of using porous asphalt paving of road bridges. Based on the results of laboratory tests of selected porous asphalt, such as: determination of free space in the mixture of mineral-asphalt, runoff of the binder, sensitivity to water and frost, the loss of grains in the mixture, the design of porous asphalt mixture has been completed.
PL
Niniejszy artykuł zawiera ogólne informacje na temat prawidłowego projektowania, budowy i późniejszego utrzymania odwodnienia obiektów mostowych. W artykule dodatkowo poruszono zagadnienia związane z prawidłowym utrzymaniem systemów odwodnienia oraz omówiono aspekty związane z ochroną środowiska.
PL
W artykule przedstawiono nowoczesne rozwiązania zastosowane w obiektach mostowych na odcinku autostrady Orăştie - Sibiu w Rumunii. Kontrakt realizowano w systemie „Projektuj i buduj”. Podkreśla się rolę „dobrego pomysłu” i innowacji w uzyskaniu dobrego efektu finansowego w tego typu przetargach.
PL
W artykule przedstawiono kwestie dotyczące udarności, normalizowania i walcowania termomechanicznego na tle zapisów „starych i nowych” norm oraz realiów produkcji obecnych stali.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.