Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  breath analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy wybranych wyników prac badawczo-rozwojowych realizowanych w Zespole Detekcji Sygnałów Optycznych IOE WAT. Prace te dotyczą głównie fotoodbiorników na różne zakresy widmowe, ultraczułych analizatorów gazów do wykrywania materiałów wybuchowych i biomarkerów chorób w ludzkim oddechu oraz bezpiecznych łączy laserowych w otwartej przestrzeni. W pracy opisano przykładowe układy detekcji promieniowania optycznego z zakresu od ultrafioletu do dalszej podczerwieni, które powstały w ramach prac statutowych i projektów badawczo-rozwojowych. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty aplikacyjne uzyskanych wyników wskazując jednocześnie właściwości technologii, dla których zostały one zaprojektowane.
EN
The article presents a brief description of research and development works carried out by Group of Optical Signal Detection at the Institute of Optoelectronics, MUT. These activities mainly concern the construction of photoreceivers operated in various spectral ranges, ultra-sensitive gas analyzers for detection of explosives and diseases biomarkers in human breath, and free space optical data link. Some exemplary detection systems of radiation spectra from ultraviolet to longer infrared, which were designed as a part of academic works or R&D projects, are described. Some practical aspects of these results for some optoelectronic technologies are discussed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac dotyczących możliwości wykrywania markerów chorobowych w oddechu człowieka. Praca realizowana jest w ramach projektu pk. Sensormed finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Docelowo, prowadzone badania umożliwią opracowanie zintegrowanego systemu pomiarowego składającego się m.in. z układu kondycjonowania próbek powietrza, trzech modeli wysokoczułych optoelektronicznych sensorów oraz układu przetwarzania sygnału. Do wykrywania metanu i amoniaku zastosowano układ spektroskopii laserowej z modulacją długości fali i z wykorzystaniem komórek wieloprzejściowych, natomiast do detekcji tlenku azotu układ spektroskopii strat we wnęce optycznej.
EN
The paper presents the work on disease biomarkers detection in human breath. This work is performed in the frame of the project Sensormed funded by the National Center of Research and Development (2012-2015). It describes special measurement device consisting of a sample probing unit, three optoelectronic sensors and signal processing unit which has been developed. For the detection of methane and ammonia, wavelength modulation spectroscopy and multipass cells were applied, while concentration measurement of nitric oxide was performed basing on cavity enhanced spectroscopy setup.
3
Content available remote Projekt optoelektronicznego systemu do wykrywania biomarkerów w oddechu
PL
W artykule przedstawiono opis projektu systemu, który będzie umożliwiał wczesną diagnozę chorób na podstawie analizy oddechu człowieka. W ramach podjętych prac opracowany zostanie demonstrator optoelektronicznych sensorów do wykrywania lotnych markerów chorobowych. Będą w nim zastosowane wysokoczułe techniki spektroskopii laserowej takie jak spektroskopia w komórkach wieloprzejściowych (SWP) oraz spektroskopia strat we wnęce optycznej (SSWO). Zaproponowane metody detekcji mogą być zastosowane w diagnostyce medycznej, nawet w screeningu chorób, do oceny skuteczności leczenia, do monitorowania gazów egzogennych (emisji bakteryjnych lub trucizn) i w analizie gazów metabolicznych, we wczesnym wykrywaniu wznowy (ponowny wzrost stężenia cząstek), do późnego wykrywania wznowy - nawrotu choroby, lub do analizy skuteczności leków.
EN
Optoelectronic system designed to biomarkers detection - the paper presents a design of the system, which provides early diagnosis of diseases based on the analysis of human breath. The goal of the undertaken work is to develope the optoelectronic system for the detection of volatile disease markers. In this design, there are used highly sensitive laser spectroscopy techniques such as multipass spectroscopy and cavity ring-down spectroscopy. The proposed detection method can be used in medical diagnosis, even in the diseases screening, to evaluate the effectiveness of treatment, to the exogenous gases monitoring (bacterial emissions or toxins), to analyze metabolic gases, to detect disease recurrence (re-increase in the concentration of particles), and to analyze the medicines efficacy.
4
Content available remote Ultrasensitive laser spectroscopy for breath analysis
EN
At present there are many reasons for seeking new methods and technologies that aim to develop new and more perfect sensors for different chemical compounds. However, the main reasons are safety ensuring and health care. In the paper, recent advances in the human breath analysis by the use of different techniques are presented. We have selected non-invasive ones ensuring detection of pathogenic changes at a molecular level. The presence of certain molecules in the human breath is used as an indicator of a specific disease. Thus, the analysis of the human breath is very useful for health monitoring. We have shown some examples of diseases' biomarkers and various methods capable of detecting them. Described methods have been divided into non-optical and optical methods. The former ones are the following: gas chromatography, flame ionization detection, mass spectrometry, ion mobility spectrometry, proton transfer reaction mass spectrometry, selected ion flow tube mass spectrometry. In recent twenty years, the optical methods have become more popular, especially the laser techniques. They have a great potential for detection and monitoring of the components in the gas phase. These methods are characterized by high sensitivity and good selectivity. The spectroscopic sensors provide the opportunity to detect specific gases and to measure their concentration either in a sampling place or a remote one. Multipass spectroscopy, cavity ring-down spectroscopy, and photo-acoustic spectroscopy were characterised in the paper as well.
EN
In this paper, the possibility of determination of volatile organic compounds (VOCs) present in the exhaled breath using an ion mobility spectrometer (IMS) has been described. This device combines high sensitivity, analytical flexibility, low cost of individual analyses, and suitability for the real-time monitoring. The IMS is often coupled with multicapillary column (MCC), which enables the analysis of a mixture of gaseous substances in a very short time. The MCC-IMS system was calibrated for ethanol, 2-hexanone, 2-heptanone, 3-heptanone, limonene, and p-xylene. Linearity of the method was investigated in the concentration range from 0.3 to 83.8 ppb at the limit of detection ranging from 0.1 to 2.1 ppb. The presented method can be used for determination of VOCs in exhaled air, especially for early diagnosis of patients suffering from lung, larynx, mouth, and esophagus cancers.
PL
W pracy opisano możliwość oznaczania lotnych związków organicznych (VOCs) w wydychanym powietrzu za pomocą spektrometru ruchliwości jonów (IMS). Aparat ten łączy wysoką czułość detekcji oraz niski koszt pojedynczej analizy z możliwością kontroli procesów w czasie rzeczywistym. Sprzężony z kolumną multikapilarną (MCC) umożliwia analizę lotnych substancji w mieszaninie w bardzo krótkim czasie. Układ MCC-IMS skalibrowano dla etanolu, 2-heksanonu, 2-heptanonu, 3-heptanonu, limonenu oraz p-ksylenu. Liniowość metody badano w zakresie stężeń od 0.3 do 83.8 ppb, przy granicy wykrywalności od 0. l do 2. l ppb. Opracowana metoda pozwala na oznaczanie VOCs w wydychanym powietrzu i może być użyteczna w szybkiej diagnostyce osób z chorobami nowotworowymi, płuc, krtani, ust i przełyku.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.