Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odwierty multilateralne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Otwory rozgałęzione w eksploatacji złóż gazu o niskiej przepuszczalności
PL
Złoża gazu o niskiej przepuszczalności wymagają specjalnych technik eksploatacyjnych. Jedną z metod eksploatacji złóż takiego typu są otwory rozgałęzione (multilateralne), które mają być alternatywą do zabiegów szczelinowania hydraulicznego. Artykuł przedstawia wyniki obliczeń możliwych do uzyskania wydajności dla różnych konfiguracji otworów rozgałęzionych. Następnie przedstawione zostały wyniki obliczeń możliwej do uzyskania wydajności dla przykładowego złoża o niskiej przepuszczalności. Wydajność została policzona zarówno dla odwiertu pionowego, jak również dla kilku różnych schematów geometrii odwiertów multilateralnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian długości gałęzi i kątów ich nachylenia.
CS
Multilaterarni vrty pfedstavuji v soućasne dobę jeden z modernich zpusobu zeefektivneni tezby uhlovodiku. Dnes existuje rada matematickych modelu s jejichz pomoci je mozne provadet predikci możnych pfitoku techto uhlovodiku do systemu multilateralnich vrtu. Jednim z techto modelu je tzv. Uzlova analyza, patentovana firmou Schlumberger, zalozena na principu tlakove kontinuity s vyuzitim simulace potoku uhlovodiku v tezebnim systemu, rozclenenem na jednotlive uzlove body. Tento clanek popisuje principy fungovani systemu Uzlove analyzy se zjednoduśenymi konfiguracemi multilateralnich teżebnich sond na ropu a zemni plyn.
EN
Multilateral well deliverability is determined by the combination of well inflow performance and wellbore flow performance. Whereas the former describes the deliverability of reservoir, the latter presents the resistance to flow of production string.This article focuses on prediction of achievable fluid production rates from reservoirs with specified production string characteristics. The technique of analysis is called Nodal analysis (a Schlumberger patent).
PL
Zastosowanie odwiertów rozgałęzionych w porównaniu z konwencjonalnymi odwiertami prowadzić może do szeregu korzyści takich jak: możliwość zwiększenia zasobów poprzez udostępnienie partii złoża nie objętych dotychczasową eksploatacją, przyśpieszenie wydobycia, zmniejszenie kosztów ponoszonych w trakcie realizacji projektu wydobywczego dzięki wykorzystaniu wspólnego odcinka pionowego dla wielu gałęzi poziomych lub nachylonych. Stosowanie takich systemów wiąże się jednak ze wzrostem nakładów. Jednakże dzięki wysokiej cenie ropy naftowej oraz wysokiej efektywności, odwierty tego typu mogą stanowić atrakcyjną alternatywę udostępnienia złóż. W pracy przeprowadzono ocenę efektywności technicznej i ekonomicznej zastosowania odwiertów rozgałęzionych na przykładowych złożach ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce. Przeprowadzono wariantowe symulacje numeryczne pracy odwiertów w celu określenia wpływu konfiguracji odwiertów na ich produktywność. Wg wyników symulacji, zastosowanie odwiertów rozgałęzionych wpłynęło na znaczące zwiększenie wydobycia zarówno w przypadku złoża ropy naftowej jak i gazu ziemnego zapewniając ponadto objęcie równomierną eksploatacją dużej części złoża.
EN
Multilateral wells in comparison with traditional, vertical wells may bring many benefits like: increase of the reserves, significant increase of production, decrease of operational and capital costs and higher profits. But on the other hand one multilateral well requires substantially higher capital costs than single vertical well and such wells are more risky and more technically complicated. In this paper authors present evaluation of technical and economic efficiency of multilateral wells applied to exemplary oil and natural gas fields in Poland. Variant, numerical simulations were conducted in order to evaluate productivity of multilateral and vertical wells and their results were used in economic estimation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.