Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przedstawienie metody rozmieszczenia infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych, które w przyszłości mogą być podstawą funkcjonowania miejskiego transportu zbiorowego. Przedstawiono główne aspekty alternatywnych źródeł zasilania w kontekście miejskiego transportu zbiorowego. Następnie opisano podstawowe sposoby ładowania autobusów elektrycznych. Zaproponowano autorską metodę rozmieszczenia stacji ładowania z uwzględnieniem wybranych założeń.
EN
The purpose of the article is to present the method of deployment of charging infrastructure for electric buses, which may be the basis for the functioning of urban public transport in the future. The main aspects of alternative power sources in the context of urban public transport are presented. Additionally, the basic methods of charging electric buses are described. The article contains author’s method for deployment for charging stations, taking into account selected assumptions.
2
Content available remote Wybrane aspekty ekologii w miejskim transporcie drogowym
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty ekologii w miejskim transporcie drogowym. Przedstawiono główne źródła emisji smogu, jak również omówiono udział procentowy szkodliwych związków powstałych w wyniku użytkowania środków transportu drogowego. Scharakteryzowano normy emisji spalin w aspekcie pojazdów miejskich oraz opisano rodzaje jednostek napędowych autobusów miejskich. W ostatnim punkcie pracy przedstawiono koncepcję wymiany autobusów komunikacji miejskiej.
EN
The article presents ecological aspects in road public transport. There were described main sources of smog and the percentage of air pollution (produced by road vehicles) was also showed. Details connected with the Euro emission standards (concerning buses used in public transport) were characterized and types of bus engines were also described. At the end of the article conception of current buses exchange was contained.
3
Content available remote Aspekty prawne transportu drogowego materiałów wrażliwych
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z przepisami prawnymi w obszarze monitorowania drogowego przewozu towarów. Powyższe zagadnienie dotyczy transportu materiałów wrażliwych, które w myśl ustawy z dn. 9.03.2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. nr 708) obejmują: wyroby powstałe na bazie alkoholu, susz tytoniowy i paliwa płynne. Przeprowadzono analizę sposobu ewidencjonowania oraz śledzenia ww. towarów, a także opisano sposób egzekwowania obowiązujących regulacji przewozowych przez służby podatkowe i porządkowe.
EN
The article presents issue concerning the implementation of legal act dedicated to the road transport monitoring. According to the law this matter regards vulnerable materials, which means alcohol products, fuels and dried tobacco. The inventorying and tracking analysis of such cargo was conducted. The article also present the way of enforcing new law regulation connected with the vulnerable materials.
4
Content available remote Zastosowanie analizy ABC w magazynach wysokiego składowania
PL
W artykule przedstawiono problematykę magazynowania towarów w nowoczesnych obiektach wysokiego składowania. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z alokacją dóbr w magazynach, jako przykład klasyfikacji przedstawiono metodę ABC. W części praktycznej artykułu zaprezentowano korzyści ze stosowania metody w gospodarce magazynowej na przykładzie producentów środków czystości.
EN
The article presents the storage issue in the modern high ceiling warehouses. It is focused on the matter connected with the commodities allocation in warehouses, and the ABC method was presented as a universal instrument to classify them. The practical part of the article shows advantages of using that method in the warehousing. As the example, the leading – edge cleaning supplies producer was presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.