Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikrokontroler ARM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The quality specifications for products such as wire rods produced by the steel industry are becoming ever more demanding. This demand has led to achieve uniform product quality at high production speeds. As a result, there is a need for the systems that operate in real time and continuously measure cross-section profile of the rods and detect if any change or deviation from the desired behaviour in their cross-section. To reach this goal, a laser-based computer-controlled technology provides a useful solution. In this paper, a high speed, low cost and high accuracy non-contact laser-based measuring system has been proposed and developed using a STM32 microcontroller. The system can measure the thickness of solid, non-transparent wire rods using the linear charged-coupled sensor and sent to a microcontroller unit to further analyse and continuously display the cross-sectional profile in real time. Any deviation in the dimension over the length of the wire along with its position with respect to starting of the wire can be detected in real time. The designed and developed system has capability of measurement accuracies and respectabilities to the micrometre level.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania nowoczesnych zestawów uruchomieniowych z 32-bitowymi, wydajnymi mikrokontrolerami z rdzeniem ARM w procesach szybkiego prototypowania układów sterowania. W sposób zwięzły opisano nowoczesne narzędzia programistyczne, dedykowane do zastosowań z wymienionymi zestawami, umożliwiające szybkie napisanie kodu programu oraz uruchomienie i przetestowanie aplikacji w układzie docelowym. Zaprezentowano przykładową aplikację generatora PWM, napisaną z wykorzystaniem jednej z omawianych technik programowania.
EN
The paper presents the possibilities of using modern kits with high-performance 32–bit ARM microcontrollers in the process of rapid prototyping control systems. Compactly describes the modern development tools, dedicated for use with these sets, enabling fast writing program code and run and test applications on the target system. PWM generator sample application, written using one of these programming techniques was presented.
EN
In the paper the conception of building universal laboratory set-up to investigation of control methods of permanent magnet machine is presented. By using modern, computationally effective ARM STM32f103RET6 family microcontroller, implementation of the chosen control method in the real laboratory set-up is possible. The control system, working with a PC running special software enables the controller configuration, acquisition of the required measuring variables and drawing chosen temporary diagrams.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję budowy stanowiska do badania metod sterowania silnikami z magnesami trwałymi. Do budowy układu sterowania wykorzystano nowoczesny, wydajny obliczeniowo mikrokontroler ARM, który umożliwia implementację wybranej metody sterowania w rzeczywistym układzie laboratoryjnym. Układ sterowania współpracuje ze specjalnym oprogramowaniem zainstalowanym na komputerze PC, umożliwiającym konfigurację stanowiska, akwizycję wymaganych wielkości pomiarowych oraz wyświetlanie wybranych przebiegów czasowych.
EN
The conception of building of universal laboratory set to investigation of control methods of permanent magnet machine was presented. Thanks use of the modern, computationally effective ARM family microcontroller, implementation of the chosen control method in the real laboratory set is possible. Control system co-operating with special installed on PC software enabling the controller configuration, acquisition the required measuring variables and drawing chosen temporary diagrams.
PL
Przedstawiono architekturę implementacji protokołu komunikacyjnego MODBUS RTU w urządzeniu typu EAZ (elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa) zrealizowanym na mikrokontrolerze z rdzeniem ARM. Implementacja ta efektywnie wykorzystuje oba wbudowane porty szeregowe oraz wektorowy kontroler przerwań 32-bitowego mikrokontrolera ARM LPC2138 firmy Philips. Znaczną uwagę poświęcono optymalnemu doborowi rodzajów i priorytetów przerwań. W rezultacie uzyskano dwa kanały komunikacyjne, mogące równolegle transmitować binarne dane w standardzie MODBUS RTU, z prędkością do 115200 bitów na sekundę, bez pogorszenia wydajności pozostałej części systemu.
EN
In the paper the framework of implementation of MODBUS RTU protocol in ARM-based power protection device has been described. That implementation takes advantage of Philips LPC2138 ARM 32-bit microcontroller. The UART and interrupt resources of the microcontroller have been used effectively. As a result, two communication channels can transmit MODBUS RTU binary data in parallel at the speed of up to 115200 bits per second each, without degrading performance of the rest of the complete power protection system.
PL
Przedstawiono problem wzorcowania torów pomiarowych z cewkami Rogowskiego w urządzeniu typu EAZ (elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa). Duży zakres dynamiki cewki Rogowskiego pozwala na pomiar prądów od dziesiątek miliamperów do milionów amperów. W rezultacie, amplituda sygnału wyjściowego z cewki Rogowskiego może się zmieniać w zakresie od pojedynczych miliwoltów do kilkudziesięciu woltów. Stanowi to istotny problem, gdy sygnał ten ma być przetwarzany cyfrowo, ponieważ zakres jego dynamiki trzeba dostosować do zakresu dynamiki przetwornika analogowo-cyfrowego. Konieczne jest zastosowanie wzmacniacza pomiarowego, którego wzmocnienie estymuje się na podstawie prądu nominalnego dla danego toru pomiarowego oraz czułości cewki Rogowskiego. Urządzenia EAZ są zwykle wyposażone w wiele równoległych torów pomiarowych, co oznacza konieczność wzorcowania wielu wzmacniaczy, a w rezultacie motywację automatyzacji tego procesu.
EN
In the paper the problem of calibration of measurement channels with Rogowski coils in power protection devices has been described. Wide dynamic ranges of Rogowski coils from mili-amps to millions of amps result in output voltages from mili-volts to many tens of volts. That is the problem in the case when that signal has to be processed digitally, because the dynamic range of that signal must be transformed into the dynamic range of the analog-to-digital converter. Therefore, a measurement amplifier must be used, with amplification estimated from a rated current of given measurement channel and the sensitivity of the Rogowski coil. Power protection devices are usually equipped with many parallel measurement channels. Hence, the necessity of calibration of many measurement amplifiers is the motivation to automate that process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.