Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrification of liquids
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Pomiary potencjału elektrokinetycznego zeta oleju izolacyjnego
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań potencjału elektrokinetycznego zeta istniejącego w podwójnej warstwie elektrycznej na granicy fazy stałej i ciekłej. Do badań potencjału zeta użyto próbek w postaci koloidalnej, których fazę ciągłą (rozpraszającą) stanowił olej izolacyjny, a fazę stałą (rozproszoną) materiały w postaci rozdrobnionej (aluminium. miedź, steatyt, Al-70). Pomiary wykonane zostały przy użyciu urządzenia Zetasizer 2000 - firmy Malvern Instruments (UK). Na podstawie zmierzonego potencjału zeta oraz właściwości fizykochemicznych oleju izolacyjnego, wyznaczono objętościową gęstość ładunku qw na granicy fazy stałej i ciekłej, odpowiedzialną za generacje ładunków elektrostatycznych.
EN
The paper presents research results of electrokinetic zeta potential that exists in the electrical double layer on the border of the solid and liquid phases. For zeta potential examination, samples in the colloid form were used, the continuous (dispersing) phase of which was the insulation oil, and the solid (dispersed) phase was constituted by materials in a disintegrated form (aluminum, copper, steatite, Al - 70). The measurements were taken with Zetasizer 2000 - by Malvern Instruments (UK). Volume density of charge qw on the border of the solid and liquid phases, responsible for generation of electrostatic charges, was determined based on the measured zeta potential and physicochemical properties of the insulation oil under study.
PL
W artykule przedstawiono kryteria doboru składników prostych mieszanin cieczy izolacyjnych przeznaczonych do badań elektryzacji statycznej. Stosując model elektryzacji Abediana-Sonina, określono ilościowy wpływ różnych parametrów na procentową zmianę prądu elektryzacji. Na podstawie analizy modelu dobrano dwa proste węglowodory: toluen i heksan. Słuszność zaproponowanego wnioskowania potwierdzona została eksperymentalnie w badaniach ECT mieszanin sporządzonych na bazie tych węglowodorów prowadzonych w układzie wirującej tarczy.
EN
The paper presents the criteria of selecting ingredients of simple insulation liquid mixtures for research on static electrification. Using the Abedian-Sonin electrification model, the quantitative influence of various parameters on the percentage change of the electrification current was determined. Based on the analysis of the model, two simple hydrocarbons - toluene and hexane - were selected. The rightness of the inference suggested was confirmed experimentally in ECT tests of the mixtures prepared based on these hydrocarbons, carried out in the spinning disc system.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu zmiennego składu mieszanin ciekłych dielektryków na parametry modelu elektryzacji w układzie wirującej tarczy, opisującego zjawiska zachodzące w podwójnej warstwie elektrycznej, tworzącej się podczas przepływu cieczy izolacyjnych. Do badań zaproponowano toluen i cykloheksan, węglowodory charakteryzujące się prostą budową chemiczną i wysoką czystością (pro analysi), których właściwości fizykochemiczne są dobrze znane.
EN
The paper presents the analysis of the influence of the changing composition of liquid dielectric mixtures on the electrification model parameters in the spinning disk system, describing phenomena taking place in the double electrical layer that is formed during the insulation liquid flow. Toluene and cyclohexane, hydrocarbons characteristic of a simple chemical constitution and high purity (pro analysi), physicochemical properties of which are well-known, have been suggested for the research purposes.
EN
The paper presents test results of the electrification of pure hydrocarbons: toluene, cyclohexane and hexane. The tests were performed in a spinning disk system, where the factors influencing the values of the current registered and the electrification voltage of the selected liquids were the rotation speed and the disk diameter.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.