Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wysyłka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The price for the transport is determined by the carriers based on the costs incurred when the carriers transporting. Carriers are currently able to identify variable costs, the height of which changes with the change in the realized output and also fixed costs, which are dependent on the operating time of the means of transport. Carriers have the differences in the cost of the shipment for each destination they judge through the differences in charges for the use of the road network. It is also necessary to consider the possibility to backhaul transportation the vehicle for concrete transportation. The aim of this article is to verify the hypothesis, whether the change of the transport route is affected at the carrier's expense and in case, that is to quantify the impact of the transport route to the price for the transport carried out. We assume the effect of changing the shipping route also changes over time, therefore, the goal of the contribution is to identify changes the impact of the shipping route on the price within one week and to identify whether changes are developing in individual countries in the same process. Research is conducted on the basis of a situation survey in 19 European countries over a period of more than 3 months.
PL
Ideą pracy nowoczesnego magazynu jest możliwie jak najszybsza realizacja zamówień klientów, która opiera się na drobiazgowym planowaniu dużej ilości złożonych procesów logistycznych. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się wprowadzić informatyczny system zarządzania magazynem - WMS. Działanie takie umożliwia zoptymalizowanie procesów magazynowych składowania, kompletacji i wydawania co przekłada się na wzrost zysków zarządzającego magazynem przy jednoczesnej redukcji kosztów.
EN
The idea of a modern warehouse operation is the fastest possible execution of customer orders, which is based on the meticulous planning of large amounts of complex logistics processes. More and more companies decide to introduce computerized warehouse management system – WMS. Doing so allows you to optimize warehouse processes of storage, picking and dispensing which translates into increased profits inventory management while reducing costs.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzone w jednym z centrów technicznych projektujących podzespoły samochodowe oraz w fabryce zlokalizowanych w Polsce. Autorzy skoncentrowali się na realizacji wysyłek komponentów prototypowych do klienta zewnętrznego. We wstępie artykułu postawiono hipotezę, że istnieje potrzeba przeszkolenia działu logistyki z zakresu pakowania i zabezpieczania komponentów prototypowych do wysyłki drogą lądową i powietrzną, bądź przeniesienie odpowiedzialności na zleceniodawców wysyłki, aby ci opracowywali sposób zabezpieczenia podzespołów do transportu. W toku rozważań próbuje się uzasadnić postawioną hipotezę posługując się wynikami analizy przeprowadzonej na studium przypadków. Wnioski z przeprowadzonych analiz ukierunkowano na zwiększenie satysfakcji klienta oraz obniżenie strat finansowych związanych z wymianą prototypów po szkodzie transportowej.
EN
The article presents the results of research done in one of the technical centres in automobile company. The authors focused on the implementation of the prototype components shipments to the external customer. In the introduction the article has been hypothesized that there is a need of coaching of the logistic department in case of protecting prototype components for shipment. Researchers are trying to justify the hypothesis using the results of case study. The conclusions of these studies were directed to increase customer satisfaction and reduce financial losses associated with the exchange of prototypes after transportation damage.
PL
Rozwój technologii RFID i prowadzona od kilku lat akcja upowszechniana jej potencjalnych możliwości przynosi coraz więcej zastosowań. Dostępność wielu różnych częstotliwości i rozwiązań konstrukcyjnych znaczników (ta-gów) pozwala użytkownikom na szerokie perspektywy wyboru aplikacji. Ocenia się, że prawdziwe korzyści ze stosowania RFID nastąpią dopiero przy większej integracji tej techniki w aplikacjach łańcucha dostaw.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.