Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  alloy C355
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wpływ mikrostruktury na wytrzymałość zmęczeniową stopu C 355 uszlachetnionego drogą szybkiej krystalizacji. Uszlachetnianie struktury odlewów wykonano metodą GTAW. Nadtopienia wykonano w atmosferze argonu, zmieniając natężenie prądu spawania w zakresie od 200 do 300 A i prędkość skanowania łukiem elektrycznym od 0,33 do 1,33 cm/s. Następstwem szybkiej krystalizacji było zmniejszenie wartości parametru λ1D i λ2D dendrytów fazy α(Al). Wynikiem tego był wzrost wartości wytrzymałości zmęczeniowej stopu.
EN
The results of the effect of rapid solidification, realized with GTAW method, on the structure and fatigue strength of C 355 alloy was presented in the paper. The sample was prepared in the permanent mould and refined surface with variable parameters of GTAW process (welding current, arc advance speed). The correlation and multiple regression analyses were applied in order to the relation between the structure parameters and fatigue strength.
2
Content available remote Wpływ warunków przesycania i starzenia stopu C355 na zmiany jego twardości
PL
Praca dotyczy opracowania parametrów obróbki cieplnej odlewów ze stopu C355 w celu polepszenia ich właściwości użytkowych. W pracy przedstawiono wpływ temperatury i czasu wygrzewania podczas przesycania i starzenia na twardość odlewów ze stopu C355.
EN
The paper is devoted to developing heat treatment parameters for castings of the C355 alloy in order to improve their service properties. The effects of temperature and time of soaking during solution heat treatment and aging processes on hardness of castings of the C355 alloy are presented.
3
Content available remote Ocena przełomów po badaniach zmęczeniowych stopu C 355
PL
W pracy przedstawiono wyniki oceny przełomów po badaniach zmęczeniowych odlewów ze stopu C 355, uszlachetnionych drogą szybkiej krystalizacji. Proces szybkiej krystalizacji realizowano z wykorzystaniem powierzchniowego nadtapiania odlewów metodą GTAW. Określono związek pomiędzy parametrami ilościowej oceny strukturalnej i wytrzymałością zmęczeniową odlewów ze stopu C 355. Dokonano analizy procesu powstawania pęknięć zmęczeniowych i ich propagacji.
EN
In the paper the evaluation of the fracture after fatigue strength investigation of the C 355 alloy castings after rapid solidification was presented. The rapid solidification was realized using GTAW method. Structural parameters of material after rapid solidification was described. The relationship between structural parameters and fatigue strength as well process initiate of fatigue crack and their propagation was determined.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów procesu GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) na ilość ciepła wprowadzonego do materiału nadtapianego (Qcal) oraz ilość ciepła zużytego na utworzenie nadtopienia (Qtop) podczas nadtapiania odlewów ze stopu C355. Do pomiarów cieplnych zastosowano kalorymetr przepływowy. Wyznaczono parametry geometryczne nadtopień. Ustalono związki pomiędzy parametrami technologicznymi procesu nadtapiania, geometrią nadtopień oraz ilością ciepła wprowadzonego do materiału i ilością ciepła zużytego na utworzenie nadtopień.
EN
The paper presents the results of the effect of GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) process parameters on the quantity of total heat content of the weld sample and the quantity of heat input that leads to melting on castings of C355 alloy. A through-flow calorimeter was employed for thermal measurements. Geometric parameters of fusions were determined. Relationships between GTAW process parameters, fusion geometry and total heat content of the weld sample, as well as heat input that leads to melting of the weld volume were defined.
5
PL
W pracy badano efekt oddziaływania szybkiej krystalizacji na wytrzymałość zmęczeniową odlewów ze stopu C355. Odlewy wykonane w formie metalowej uszlachetniano powierzchniowo z wykorzystaniem plazmy łuku elektrycznego. Szybka krystalizacja stopu dokonująca się po jego nadtopieniu skoncentrowanym strumieniem ciepła wpływa na rozdrobnienie struktury stopu w efekcie tego wzrasta wytrzymałość zmęczeniowa stopu.
EN
The effect of rapid solidification on fatigue behavior have been investigated in casting alloy (C355). The alloy was cast in a permanent mold to procedure plate with a thickness of approximately 15 mm. The refinement of the structure in order to improve the fatigue strength of the surface, was accomplished with an electric arc plasma. The rapid solidification reduced the size of the [alpha]-phase dendrites and the size of the silicon particles compared to the initial material. The fatigue strength increased with decreasing value of the size the silicon particles.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu ilości ciepła wprowadzonego do nagrzewanego materiału Qcal oraz geometrii nadtopień i szybkości krystalizacji na strukturę warstwy wierzchniej odlewów ze stopu C355 uszlachetnionych szybką krystalizacją. Proces uszlachetniania warstwy wierzchniej realizowana z wykorzystaniem metody GTAW (Gas Tungsten Arc Welding). Stosowano natężenie prądu I = 150 - 300A oraz prędkość skanowania vsID dendrytów fazy &alpha.
EN
The paper presents results of the research on the interdependence of the amount of heat absorbed by a surface-fused castings of C355 alloy, fused geometry and solidification speed on the geometric parameter of structure &lambdaID. The surface fusions were performed by GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) surfacing process at electric arc scanning speeds from 0.33 to 1.33 cm/s and current intensity from 150A to 300A. Argon protective atmosphere was used. The application of the flow type calorimeter for the measurement of the amount of heat absorbed by casting during its scanning with concentrated heat flux. A penetration geometry and value of structural parameter &lambdaID of matrix dendrites were investigated.
PL
Praca dotyczy ustalenia wpływu prędkości skanowania łukiem elektrycznym (0,33, 0,67, 1,00, 1,33 cm/s) na ilość ciepła wprowadzonego do obszaru nadtopień, strukturę oraz odporność na zużycie ścierne uszlachetnionych powierzchniowo odlewów ze stopu C355. Uzyskane rezultaty przedstawiono w sposób wykreślny.
EN
The paper relates the research on the determination of the effect of electric-arc scanning speed (0.33, 0.67, 1.00 and 1.33 cm/s) on the amount of heat input in the fused area, structure and the resistance of surface-refined castings of C355 alloy to frictional wear. Obtained results are presented graphically.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.