Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bateria ołowiowo-kwasowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Despite the invention of new chemical sources of electricity, acid batteries, due to their price, are still widely used. They are also used on conventional submarines as the primary source of power. Due to their properties, lead-acid batteries require a lot of attention during their operation, including charging according to fairly rigorous rules. Because of their special operating conditions on submarines, it is not possible to maintain optimal conditions for such batteries. The battery’s integrated management system allows for remote and online monitoring. However, it gives only general information about how much energy remains in the battery for the use in operating conditions. The submarine’s operational capabilities, such as range and operation time, depend to a great extent on battery capacity, therefore, the information of its condition and status is very important. The proposed method of evaluating the capacity of lead-acid batteries allows them to be processed during their operation, without the need of a time-consuming and expensive capacity test. The authors proposed an original algorithm for evaluating the battery capacity, based on measurement data from a typical monitoring system, assembled with a battery on a ship. The measurements needed to implement the proposed algorithm are already implemented in the existing battery monitoring system - no additional equipment is required. Based on the results of the proposed method, it will be possible to easily determine how much energy is available for the submarine, what is crucial in planning combat missions at the sea.
PL
Pomimo powstawania nowych chemicznych źródeł energii elektrycznej, akumulatory kwasowe, ze względu na swoją cenę, są nadal powszechnie stosowanym rozwiązaniem. Stosuje się je również na konwencjonalnych okrętach podwodnych jako podstawowe źródło zasilania. Ze względu na swoje właściwości akumulatory ołowiowo-kwasowe wymagają dużej uwagi podczas ich obsługi między innymi ładowania według dość rygorystycznie określonych zasad. Ze względu na szczególne warunki ich eksploatacji na okrętach podwodnych, nie jest możliwe zachowanie optymalnych warunków pracy dla takich akumulatorów. Dołączony do baterii system pomiaru i akwizycji jej parametrów, umożliwia ich zdalne i automatyczne monitorowanie. Daje on jednak zbyt ogólną informację na temat tego, ile pozostało w akumulatorach energii, którą w warunkach operacyjnych możemy wykorzystać. Możliwości operacyjne okrętu podwodnego takie jak zasięg czy czas działania zależą w dużej mierze od pojemności akumulatorów, dlatego informacja o jej stanie jest bardzo istotna. Zaproponowana metoda oceny pojemności akumulatorów kwasowo-ołowiowych umożliwia kontrolę stanu baterii w trakcie jej eksploatacji, bez konieczności przeprowadzania czasochłonnej i kosztownej próby pojemności. Autorzy zaproponowali oryginalny algorytm oceny pojemności baterii, bazujący na danych pomiarowych z typowego systemu monitoringu, montowanego wraz z baterią na okręcie. Dzięki temu pomiary konieczne do realizacji zaproponowanego algorytmu realizowane są przez istniejący już system - nie jest konieczne montowanie dodatkowych urządzeń. Na podstawie wyników zaproponowanej metody, będzie można w łatwy sposób określić jaką ilością energii dysponuje okręt, co jest kluczowe podczas planowania zadań bojowych w morzu.
PL
Wielu użytkowników baterii akumulatorów zainstalowanych w sprzęcie powszechnego użytku (telefony komórkowe, samochody) uważa, że konserwacja akumulatora sprowadza się do okresowego jego ładowania. Nie zastanawiają się nad tym, dlaczego akumulator należy wymieniać na nowy już po dwóch, trzech latach użytkowania. Okazuje się, że akumulatory, szczególnie ołowiowo-kwasowe klasy VRLA, są konstrukcjami i wrażliwymi na warunki eksploatacji. Artykuł omawia sposoby konserwacji akumulatorów VRLA i urządzenia stosowane podczas ich okresowej kontroli.
EN
Many users of batteries installed in domestic appliances (mobile phones, cars) think that battery maintenance is limited to periodic battery charging only. They do not analyze, why the battery must be replaced after two or three years of use. It appears, that batteries, particularly valve regulated lead-acid batteries (VRLA) are very sensitive to the operating conditions. The paper presents methods of VRLA batteries maintenance and equipment used for periodic battery maintenance.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.