Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inland waterborne transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents an analysis of the impact of the physical phenomena occurring during the movement of a vessel in shallow water on the number of accidents on inland waterways. On the basis of data on the accidents on German waterways it has been established that the phenomenon of ship squatting significantly contributes to accidents connected with the suction of the vessel to the bottom of the waterway. Such failures are the cause of over 35% of all the accidents on inland waterways. Another factor increasing the probability of a failure is the negative impact of the waves produced by the movement of the vessel and of the screw race. The size of squatting and the intensity of the negative impact of the waves and the screw race depend on the sailing speed and the waterway restrictions.
2
PL
Śródlądowy transport w Polsce skoncentrowany jest na ODW. Historycznie przez wiele lat transport na Odrze zdominowany był przez transport ładunków masowych w relacji zespół portowy Szczecin – Świnoujście – Górny Śląsk. O możliwościach transportu rzecznego w relacji Śląsk zespół portowy Szczecin - Świnoujście decyduje przepustowość Kanału Gliwickiego. Odmienne parametry budowli hydrotechnicznych na Kanale Gliwickim i Odrze skanalizowanej utrudniają optymalne wykorzystanie floty. W referacie przedstawiono różne warianty organizacji transportu na Kanale Gliwickim. Wykazano, że zastosowanie pchaczy kanałowych może zmniejszyć koszty i umożliwić efektywniejsze wykorzystanie floty. Wymaga to jednak budowy serii pchaczy kanałowych, tańszych w produkcji i eksploatacji od pchaczy trasowych.
EN
Inland waterborne transportation in Poland is concentrated on the ODW. Considering it in historical terms, for many years the transportation of bulk cargo between the port complex of Szczecin-Świnoujście and Upper Silesia dominated on the Oder River. The potential of waterborne transportation between the port complex of Szczecin-Świnoujście and Upper Silesia is determined by traffic capacity of the Gliwice canal. Parameters of hydraulic structures on the Gliwice canal and on the canalized Oder River are different, and this hinders the optimal usage of fleet. In this paper the different variants of organization of transport on the Gliwice canal are presented. It was proved that application of canal pushboats may reduce the cost of transportation and enable more effective usage of fleet. However, the construction of a series of canal pushboats is required which are cheaper in production and operation than conventional river pushboats.
3
Content available remote River – Sea Technology in Transport of Energy Products
EN
One of the key conditions to the smooth functioning of the state is its energy security. Most countries in Central and Eastern Europe are dependent on imported energy raw materials from one supplier. In connection with the growing importance of diversification of energy products, technologies and supply routes. Security of supply of strategic energy resources can be better ensured by using far less preferred alternatives. An example would be the use of inland waterways for delivery of energy products to the end consumers and enabling deliveries to places where the geographical, demographic or environmental specificities do not use traditional means.
EN
An analysis of transport costs in the Oder Waterway conditions was carried out. Transport costs were calculated for the Wrocław-Szczecin-Wrocław line and the Koźle-BerIin-Koźle line. Barge draught has been shown to be the decisive factor having a bearing on transport costs. Depending on the conditions existing on the waterway it is possibIe to determine a saiIing speed at which minimum totaI costs are obtained. Fuel costs were calculated using a software program which aIIows one to optimise the operation of the ship propulsion system.
PL
Przedstawiono analizę kosztów transportu w warunkach Odrzańskiej Drogi Wodnej. Koszty transportu określono w relacji Wrocław-Szczecin-Wrocław oraz Koźle-Berlin-Koźle. Dla relacji Wr-Sz-Wr przyjęto stałe średnie głębokości drogi wodnej na całej długości trasy. W przypadku relacji Ko-Be-Ko uwzględniono zmienność parametrów hydrotechnicznych na określonych odcinkach drogi wodnej Odry. Oszacowano liczbę floty niezbędnej do przewozu 1 mln ton węgla w relacji Ko-Be. Szacunki te uwzględniają czasy trwania określonych głębokości tranzytowych na Odrze poniżej Brzegu Dolnego za okresu 1980-2003 r. Wykazano, że decydującym czynnikiem wpływającym na koszty jest zanurzenie barek pchanych. Czynnikiem, który może zmniejszyć te koszty, jest prędkość pływania. W zależności od istniejących warunków na drodze wodnej istnieje możliwość określenia prędkości plywania, przy której uzyskuje się minimalne koszty całkowite. Koszty paliwa określone zostały przy wykorzystaniu programu cyfrowego. Podstawą do określenia kosztów paliwa są parametry układu napędowego oraz opory ruchu statku. Program pozwala na optymalizację parametrów pracy układu napędowego statku. Pozostałe składniki kosztów zostały oszacowane na podstawie danych armatora ODRATRANS S.A. Analiza została przeprowadzona przy założeniu eksploatacji zestawu pchanego INBAT. Jest to koncepcja nowej generacji zestawów pchanych przystosowanych do eksploatacji na ekstremalnie płytkich wodach przy zmiennych w czasie warunkach hydrotechnicznych na drodze wodnej.
5
Content available remote Śródlądowa żegluga pasażerska w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym
PL
Autor przedstawia rys historyczny żeglugi śródlądowej na terenie Polski w latach 1918-1939.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.