Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wycinanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wyrok Trybunału oprócz problemów związanych z wymierzaniem kar pieniężnych w okresie 18 miesięcy przewidzianych na dostosowanie standardów wymierzania kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia do wymogów Konstytucji RP rodzi także dodatkowe wątpliwości związane z przedawnieniem tych kar oraz karalności czynów, za które mogą one być wymierzone.
EN
This paper describes the problems associated with determining deadlines for handling production orders during the orders combination process in order to optimize nesting. The analyzed problems relate to an automated nesting system in which production orders come in via the Internet and are processed automatically, and with minimum operator intervention. The article describes the issues of cutting optimization in the manufacturing system based on a water cutter. The optimization process is closely associated with the generation of production schedules for current orders base. Particular attention is focused on the analysis of problems arising from the omission of the human role in the processing of orders, scheduling and decision-making processes.
PL
Artykuł opisuje problemy związane z określeniem terminów zakończenia obróbki zleceń produkcyjnych podczas możliwości łączenia zleceń w celu optymalizacji rozkroju arkusza. Analizowane problemy dotyczą zautomatyzowanego systemu wycinania blach w którym zlecenia produkcyjne napływają drogą internetową i są przetwarzane w sposób automatyczny a ingerencja operatora jest ograniczona do minimum. W artykule opisano zagadnienia optymalizacji rozkrojów w systemie wytwarzania opartym o wycinarkę wodną. Proces optymalizacji jest ściśle powiązany z generowaniem harmonogramów produkcyjnych dla posiadanej bazy zleceń. Szczególną uwagę skupiono na analizie problemów wynikających z pominięcia roli człowieka w procesie przetwarzania zamówień, tworzenia harmonogramów oraz procesach decyzyjnych.
3
PL
Wycinanie detali z blach jest jedną z pierwszych operacji w procesie technologicznym produkcji maszyn czy konstrukcji stalowych. Oprócz materiału, który stanowi znaczny procent jej wartości, musimy zaangażować również maszynę oraz ludzi do obsługi procesu, tzn. przygotowania dokumentacji, importu i opisania detali, przygotowania rozkładów oraz utworzenia technologii cięcia lub wykrawania. Już w trakcie wykonywania zlecenia dodatkowym problemem są zawsze monitoring liczby wykonanych sztuk oraz ewidencja ewentualnych braków.
PL
Tymczasowość posadzenia drzew lub krzewów może być podstawą do zwolnienia z opłat za korzystanie ze środowiska. Pomimo, że prawo jednoznacznie określa zasady wycinania drzew i krzewów, to i tak w większości przypadków wiąże się to z uzyskaniem specjalnych zezwoleń i opłat. Istnieją jednak wyjątki, które zwalniają z ponoszenia tych kosztów.
PL
Zaprezentowano porównanie procesów technologicznych wykonania podkładki pod kątem cech warstwy wierzchniej uzyskanych metodą wygładzania w odniesieniu do charakterystyki tego typu wyrobów uzyskanych metodami klasycznymi. Przeprowadzono analizę, stanu powierzchni, chropowatości powierzchni bocznej oraz twardości na przekroju podkładki wycinanej i wygładzanej. Wskazano na niedoskonałości tradycyjnych metod wycinania oraz możliwości poprawy jakości wyrobów uzyskanej w prezentowanej technologii.
EN
The analysis of outside layer of washers obtained in the method of fine blanking has been presented in this paper. Measurement of roughness of surface side and hardness in the cross-section of washer obtained by ordinary blanking and fine blanking technology has been examined. The disadvantageous of traditional methods of cutting out and possibilities of washer of quality improvement of presented technology has been showed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.