Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  machines operation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Wieloosiowe losowe zmęczenie elementów maszyn
PL
W pracy został przedstawiony algorytm oceny trwałości zmęczeniowej elementów maszyn i konstrukcji poddanych wieloosiowemu zmęczeniu w warunkach eksploatacyjnych. Szczególną uwagę poświęcono przedstawieniu kombinacji zginania ze skręcaniem, który to stan jest charakterystyczny dla wszelkiego typu wałów. W pracy zostały przedstawione poszczególne etapy algorytmu wyznaczania trwałości zmęczeniowej ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wieloosiowego zmęczenia losowego. Kryteria te oparte są na wyznaczeniu przebiegów ekwiwalentnych w płaszczyźnie krytycznej. Teoria przedstawiona w algorytmie została zilustrowana w oparciu o przykładowe wyniki badań eksperymentalnych żeliwa i stali. Wyniki obliczeń zostały porównane z wynikami badań eksperymentalnych.
EN
The paper presents an algorithm for fatigue life estimation of the elements of machines and structures subjected to multiaxial fatigue under service conditions. Special attention was paid to the presentation of combined bending with torsion typical for shafts. The paper presents particular stages of the proposed algorithm, including criteria of the multiaxial random fatigue. These criteria are based on the determination of equivalent histories on the critical plane. Considerations included in the algorithm were completed with sample results obtained from tests of cast iron and steel. The calculation results were compared with the experimental results.
2
Content available Trendy rozwoju utrzymania ruchu urządzeń i maszyn
PL
W pracy przedstawiono trendy rozwojowe utrzymania ruchu urządzeń i maszyn. Scharakteryzowano trzy okresy i trzy sposoby podejścia do utrzymania ruchu urządzeń i maszyn. Wśród koncepcji, które się pojawiły najważniejsze to: RCM (Reliability Centered Maintenance) - utrzymanie ruchu skierowane na niezawodność (strategia wg niezawodności) i TPM (Total Productive Maintenance) - całościowe utrzymanie ruchu zorientowane na produktywność (lub w wolnym przekładzie - utrzymanie ruchu zintegrowane z produkcją). Inne współczesne koncepcje utrzymania ruchu maszyn, takie jak 5S i samodzielne przeglądy techniczne zostały również zaprezentowane. W końcowej części pracy pokazano zależność jakości utrzymania ruchu maszyn technologicznych i jakości wyrobów.
EN
The trends in machines operation maintenance have been presented in the paper. Three methods and three periods of machines operation maintenance have been characterized. Among the concepts which have appeared, the most important ones are RCM (Reliability Centred Maintenance) - reliability oriented operation maintenance and TPM (Total Productive Maintenance) - general productivity oriented operation maintenance or operation maintenance integrated with production. Other contemporary concepts of operation maintenance as the 5S method and operator's own technical inspection have been presented too. At the end of the paper interrelationship of the quality of technological machines operation maintenance and the quality of products has been shown.
PL
Komputerowe systemy wspomagające zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń oraz utrzymaniem ruchu w przedsiębiorstwach, z powodzeniem znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Systemy te, które na przestrzeni ostatnich lat uległy istotnym przeobrażeniom, umożliwiają gromadzenie informacji dotyczących działalności służb utrzymania ruchu. Dlatego też, nieuchronnym wydaje się wprowadzenie tych systemów do obsługi zakładów górniczych (kopalń węgla kamiennego). Wprowadzenie systemu klasy CMMs w kopalniach węgla kamiennego powinno zapewnić ciągłość pracy eksploatowanych maszyn i urządzeń, a tym samym obniżyć koszty zmienne przedsiębiorstwa w wyniku wydłużenia czasu pracy tych maszyn/urządzeń. W przypadku wdrożenia, systemy te pozwalają na optymalizację w zakresie: zapasów magazynowych, części i materiałów, zaopatrzenia, usług zewnętrznych oraz prac konserwacyjno-naprawczych, co przekłada się bezpośrednio na efekty ekonomiczne przedsiębiorstwa.
EN
The computer-aided operation management of mining machines and devices as well as computer-aided work management in enterprises has found successfully the applications in many branches of industry. These systems which have been essentially transformed over a span of the last years, allow the information on activities of services responsible for maintenance of operation in companies to be collected. Therefore it seems to be inevitable to put these systems into use in mines (hard coal mines). The implementation of the CMMs-class system in the hard coal mines should provide for operational continuity of working machines and devices and consequently for reduction of floating costs of a plant due to extension of life time of these machines/devices. The implementation of these systems allows an optimisation of stock in trade, spares and materials, deliveries, external services and repair/maintenance works and it translates directly into economic impact of enterprises.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.