Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ff2bc206-4e72-41e1-b303-f6d2343deda6

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Upadłości i restrukturyzacje przedsiębiorstw w nowych warunkach legislacyjnych

Autorzy Antonowicz, A.  Antonowicz, P.  Próchniak, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Insolvency and restructuring of enterprises in the legislative changes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule podjęta została problematyka zmian legislacyjnych w zakresie upadłości oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw, które mają miejsce zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i naszego kraju. Ekonomiczna analiza prawa w tym zakresie została przedstawiona na tle światowych, europejskich oraz polskich statystyk upadłościowych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw. Wejście w życie w Polsce z dniem 1 stycznia 2016 r. dwóch komplementarnie traktowanych ustaw: Prawo upadłościowe oraz Prawo restrukturyzacyjne, stworzyło realne podstawy do istotnych zmian zachowań stron w – newralgicznie interpretowanych przez otoczenie biznesowe – procesach (upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych), gdyż związanych z eskalującą sytuacją kryzysową, jaka wystąpiła w cyklu życia tych przedsiębiorstw. Artykuł daje podstawy do syntetycznego poglądu na bieżące uwarunkowania harmonizacji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w UE i w Polsce, a także pozwala dokonać oceny intensyfikacji tych procesów w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej i świata.
EN The article discusses the most important changes in bankruptcy and restructuring law in the European Union and in Poland. Moreover was analyzed an economic research of the insolvency and restructuring low. The authors in the conclusions were based on the statistics of corporate bankruptcy in the world, in the European Union and also in Poland. From 1 January 2016 came into force in Poland the new Restructuring Law. This Act changed the existing legal framework regarding the functioning of enterprises in the phase of financial crisis. At the same time the amended bankruptcy law appeared in Poland. The article gives grounds for a synthetic view of the current conditions for the harmonization of bankruptcy and restructuring law in the EU. The Paper allows to assess the intensification of these processes in Poland based on selected countries of the European Union and also in the world.
Słowa kluczowe
PL upadłość   bankructwo   restrukturyzacja   kryzys  
EN insolvency   bankruptcy   restructuring   crisis  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2018
Tom z. 132
Strony 13--25
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
autor Antonowicz, A.
autor Antonowicz, P.
autor Próchniak, J.
Bibliografia
1. 2018 upadłości firm. Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, https://www.coig.com.pl/2018-upadlosci-firm_czerwiec.php, 16.10.2018.
2. 25% dynamika wzrostu liczby niewypłacalności polskich firm w maju. Informacja prasowa Eurel Hermes, http://www.eulerhermes.pl/euler-hermes-w-polsce/centrum-prasowe/ wiadomości, 2018.06.15.
3. Antonowicz, P. (2013a). Postępowania likwidacyjne i układowe versus naprawcze a ochrona wierzycieli w procesach upadłościowych przedsiębiorstw w Polsce. W B. Lepczyński (red.), Procesy upadłościowe przedsiębiorstw i osób fizycznych nieprowa-dzących działalności gospodarczej – konsekwencje dla banków oraz propozycje usprawnień. Gdańsk-Warszawa: Związek Banków Polskich, 79-104.
4. Antonowicz, P. (2013b). Zatory płatnicze i problemy z utrzymaniem płynności finansowej jako determinanty upadłości przedsiębiorstw branży budowlanej. W E. Mączyńska (red.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, 95-111.
5. Antonowicz, P. (2015). Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria – praktyka gospodarcza – studia regionalne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
6. Atradius, https://group.atradius.com/, 2018.10.15.
7. Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, https://www.coig. com.pl/, 2018.10.15.
8. Coface, https://www.coface.com, 2018.10.15.
9. Dun & Bradstreet, https://www.dnb.com, 2018.10.15.
10. Euler Hermes, https://www.eulerhermes.com, 2018.10.15.
11. Global Bankruptcy Report 2017 (2017). New Jersey: Dun & Bradstreet Worldwide Network.
12. Globalny wzrost niewypłacalności dużych firm. Eurel Hermes, http://www.eulerhermes.pl/ euler-hermes-w-polsce/centrum-prasowe/, 2018.03.05.
13. Insolvencies by Euler Hermes Economic Research (2018). Paryż: Euler Hermes.
14. Insolvency forecasts. Atradius Economic Research (2018). Amsterdam: Atradius.
15. Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy, https://www.imsig.pl/inne/o-serwisie#lista-upadlosci 2018.10.16.
16. Manganelli, P. (2016). The Modernization of European Insolvency Law: An Ongoing Process. Journal of Business & Technology Law, 11(2), 153-177.
17. Raport roczny Coface: Upadłości i restrukturyzacje firm w Polsce w 2017 r. (2017). Warszawa: Coface.
18. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, DzU. L 141 z 05.06.2015.
19. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, DzU 2015, poz. 978.
20. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, DzU 2003, nr 60, poz. 535.
21. Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia oraz zmieniającej dyrektywę 2012/30/UE, 2016/0359(COD) – Podejście ogólne. Bruksela 01.10.2018.
22. Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia oraz zmieniającej dyrektywę 2012/30/UE, 2016/0359(COD). Bruksela 22.11.2016.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ff2bc206-4e72-41e1-b303-f6d2343deda6
Identyfikatory