PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Uniwersalny elektroniczny pulpit nastawczy

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Universal control panel
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Rozwój techniki komputerowej umożliwia sterowanie coraz większymi obszarami i większą ilością okręgów nastawczych. Polskie Linie Kolejowe PKP. PLK. S.A. sukcesywnie wprowadzają zdalne sterowanie, wykonywane z Lokalnych Centrów Sterowania. Do zdalnego sterowania ruchem kolejowym wykorzystywane są elektroniczne pulpity nastawcze dedykowane do zainstalowanych na danym posterunku urządzeń nastawczych. Brak uniwersalnego pulpitu nastawczego, powoduje brak powtarzalności stanowisk dyżurnych ruchu, co powoduje konieczność przeprowadzania dodatkowych szkoleń. Poszczególne pulpitu nastawcze obecnie stosowane na sieci kolejowej różnią się sposobem wprowadzania poleceń oraz zakresem i sposobem wizualizacji elementów sterowanych. Przedstawiona została obecna architektura pulpitów nastawczych, ich współpraca z urządzeniami srk oraz umiejscowienie w modelu warstwowym systemów kierowania i sterowania ruchem. Autorzy artykułu opisują uniwersalną architekturę elektronicznego pulpitu nastawczego i jego współpracy z urządzeniami nastawczymi z wykorzystaniem interfejsów programowo-sprzętowych. Opisane zostały korzyści płynące z zastosowania uniwersalnego protokołu wymiany informacji pomiędzy urządzeniami sterowania i systemami dziedzinowymi. Zastosowanie uniwersalnego elektronicznego pulpitu nastawczego umożliwia tworzenie uniwersalnych i powtarzalnych stanowisk dyżurnych ruchu. Interfejsy programowo-sprzętowe umożliwiają integrację różnych systemów w ramachjednego stanowiska obecnie funkcjonującychjako oddzielne systemy.
EN
Development of computer technique allows to control bigger and bigger areas. Polish infrastructure manager PKP PLK. S.A. introduces step by step remote control, realized from Remote Control Centers. To control remotely computer control panels are used, which are dedicated to interlocking devices at traffic post. Lack of universal control panel results in lack of repeatability in signalman’s stand, what causes necessity of additional trainings. Particular control panels currently used on polish railway network differ each other the way of giving commands and scope and way controlled objects visualization. Equipment Remote Control Centers in scope of the computer control panels have to be compatible with devices installed at traffic posts, where control is moving to the Remote Control Centers. Benefits from using the universal data exchange protocol between railway traffic control devices and independent systems. Using universal control panel allows to create universal and repetitive stands for signal man. Software-hardware interfaces give a possibility to integrate different systems in scope of one stand which currently working as a separate systems.
Rocznik
Tom
Strony
121--128
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
autor
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
autor
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Bibliografia
  • 1. Kochan A., “System pokładowy w modelu warstwowym systemu kierowania i sterowania ruchem kolejowym, ” Materiały konferencyjne, vol. 3(107)/201, 2015.
  • 2. Dąbrowa-Bajon M., Podstawy sterowania ruchem kolejowym. Funkcje, wymagania, zarys techniki., Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014.
  • 3. Kochan A., Karolak J., „Implementacja podsystemu kontroli dyspozytorskiej na stanowisku dydaktyczno-badawczym KSR Sosna,” w Czasopismo Logistyka, 4/2009, Warszawa, 2009.
  • 4. Wilga M., Elektroniczny pulpit nastawczy dla stanowiska STER2000, Warszawa: praca inżynierska, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2016.
  • 5. Barrento N. S., Heuer V. ,Thiemt G., „Operations Control Centre Lisbon - automated route management,” Signal und Dracht, pp. 40-43, październik 2009.
  • 6. PKP Polskie Linie Kolejowe. Wytyczne w zakresie zobrazowania, wprowadzania poleceń oraz rejestracji zdarzeń dla komputerowych stanowisk obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-104, Warszawa 2012.
  • 7. Komisja Wspólnot Europejskich; Interoperacyjność paneuropejskich usług administracji elektronicznej; Bruksela, 13.2.2006, Dostępny w Internecie: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/en/TXT/-?uri=CELEX:52006DC0045.
  • 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych. (Dz.U. z 2014r. poz. 720).
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-fecc71d6-4eb2-4055-826a-fa7867b1b406
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.