PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Criteria for assessing the officers of selected uniformed services in Poland

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Kryteria opiniowania funkcjonariuszy wybranych służb mundurowych w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Assessing the officers in ranks of the uniformed services is a key personal process impacting the applied personal policy, including personnel decisions. Criteria used in the process of assessing should be selected in order to enable preparing full-scale evaluation of an officer, especially her/his suitability for service, degree of fulfilling service responsibilities, motivation to engage in work and willingness to pursue professional development. In perspective of the assessment process significance, the goal of the conducted research was to identify criteria for assessing service of officers in selected uniformed services and to conduct their comparative analysis. To this end, analysis of legal instruments regulating the issue of assessing the service was carried out, including the Act and the Ordinance. The research allowed to draw up the criteria for assessing the service of officers in ranks of the Police, the Border Patrol, professional soldiers and the Prison Guard, to specify the general criteria applied in the process of assessing the officers in ranks of the four services in question and to propose changes in the criteria, as well as to add the new ones and to discard those used for assessment based on analysing the same patterns of behaviour.
PL
Opiniowanie funkcjonariuszy służb mundurowych to kluczowy proces personalny mający wpływ na realizowaną politykę personalną, w tym na podejmowane decyzje kadrowe. Kryteria stosowane w procesie opiniowania powinny być tak dobrane, aby umożliwiały dokonanie pełnej oceny funkcjonariusza, w tym jego przydatności do pełnienia służby, poziomu wywiązywania się z obowiązków służbowych, motywacji do pracy i chęci rozwoju zawodowego. Mając na względzie istotność procesu opiniowania, celem prowadzonych badań była identyfikacja i analiza porównawcza kryteriów opiniowania służbowego funkcjonariuszy wybranych służb mundurowych. W tym celu analizie poddano akty prawne regulujące problematykę opiniowania służbowego w tym ustawy i rozporządzenia. Efektem przeprowadzonych badań jest wyodrębnienie kryteriów opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, żołnierzy zawodowych i Służby Więziennej, wskazanie kryteriów ogólnych stosowanych w procesie opiniowania funkcjonariuszy czterech rozważanych służb, jak również zaproponowanie zmian w kryteriach, w tym dodanie nowych kryteriów oraz odrzucenie kryteriów, których ocena polega na analizie tych samych zachowań.
Rocznik
Tom
Strony
243--261
Opis fizyczny
Bibliogr. 25 poz.
Twórcy
autor
 • War Studies University, Institute of Management, Warsaw
Bibliografia
 • 1. Dubisz, S. (2003) (Eds.). Uniwersalny słownik języka polskiego. Volume 3. P–Ś. Warszawa: PWN.
 • 2. Dubois, D.D., and Rothwell, W.J. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach: od tradycyjnego działu kadr do współczesnego HR. Gliwice: Helion.
 • 3. Dudzińska-Głaz, M. (2012). Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. In W. Harasim (Eds.). Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej (pp. 82-100). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
 • 4. Jędrzejczak, J. (2016). Oceny okresowe pracowników. Zarządzanie przez ocenianie. Poradnik dobrych praktyk. Gdańsk: ODDK Spółka z o.o., Sp. k.
 • 5. Liwo, M. (2015). Służby mundurowe jako kategoria języka prawniczego. Przegląd Prawa Publicznego, 2, 9-21.
 • 6. Ludwiczyński, A. (2006). Ocenianie pracowników. In H. Król, A. Ludwiczyński (Eds.). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji (pp. 275-314). Warszawa: PWN.
 • 7. Maciejko, W., Rojewski, M., Suławko-Karetko, A. (2011). Prawo administracyjne. Zarys wykładu części szczególnej. Warszawa: C.H. Beck.
 • 8. Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhart, B., Wright, P.M. (2011). Fundamentals of Human Resource Management. New York: Global Edition, McGraw-Hill/Irwin.
 • 9. Oleksyn, T. (1993). Systemy ocen, rozwoju zawodowego i awansów. Warszawa: Międzynarodowa Szkoła Menedżerów.
 • 10. Pocztowski, A. (1998). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod. Kraków: ANTYKWA.
 • 11. Pocztowski, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.
 • 12. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych (DzU z 2014 r., poz. 764).
 • 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (DzU z 2002 r., nr 86, poz. 787 z późn. zm.).
 • 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów (DzU z 2010 r., nr 170, poz. 1145 z późn. zm.).
 • 15. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wzoru arkusza opinii służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej (DzU z 2010 r., nr 121, poz. 816).
 • 16. Sidor-Rządkowska, M. (2006). Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi procesami ZZL. Kraków: Wolter Kluwer Polska, Oficyna Ekonomiczna.
 • 17. Sidor-Rządkowska, M. (2013). Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • 18. Sienkiewicz, Ł. (eds.) (2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • 19. Sławik, K. (2011). Zarys systemu prawa policyjnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • 20. Sławiński, S. (2016). Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • 21. Słownik Języka Polskiego PWN (2017.08.30). Available online https://sjp.pwn.pl.
 • 22. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (DzU 2016, poz. 64 z późn. zm.).
 • 23. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (DzU 2018, poz. 1600, t.j.).
 • 24. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (DzU z 2010 r., nr 79, poz. 523 z późn. zm.).
 • 25. Zając, C. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-fe18baab-47c9-431b-8091-ab85bc0454c7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.