PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo systemu magazynowania w przedsiębiorstwie usługowym

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Safety of a storage system in a service enterprise
Konferencja
Krajowa Konferencja Naukowa „Wielowymiarowość współczesnej logistyki” (14-15.11.2019 ; Warszawa, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono jeden z funkcjonujących podmiotów gospodarczych świadczących usługi logistyczne w którym to po zidentyfikowaniu systemu magazynowania, przeprowadzono analizę jego poziomu bezpieczeństwa. Główną część opracowania stanowi propozycja procedury postepowania prowadzonej analizy poziomu bezpieczeństwa systemu magazynowania w tym podmiocie. W końcowej części przedstawiono wyniki z przeprowadzonych badań. W podsumowaniu odniesiono się do stopnia zrealizowania przyjętych celów artykułu oraz sformułowano wnioski końcowe.
EN
The article presents one of the functioning business entities providing logistics services in which, after identifying the storage system, an analysis of its security level was carried out. The main part of the study is the proposed procedure for conducting the analysis of the level of security of the storage system in this entity. The final part presents the results from conducted research. The summary refers to the degree of achievement of the adopted objectives of the article and formulates the final conclusions.
Rocznik
Tom
Strony
92--109, CD
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Twórcy
Bibliografia
 • Bartosiewicz, S. (2014). Usługi outsourcingowe świadczone dla Śląskiego Centrum Logi-styki S.A. w Gliwicach. W S. Bartosiewicz (red.), Systemy Logistyczne Wojsk, (41). Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 • Bartosiewicz, S. Oziębło, M. (2015). Innowacyjne podejście procesowe w gospodarce magazynowej branżowego centrum logistycznego. W E. Gołębiowska, Zarządza-nie - nowe perspektywy. Heurystyczne podejście do innowacyjności, Tom XVI, Zeszyt 11, Część 1. Łódź: Przedsiębiorczość i Zarządzanie.
 • Bartosiewicz, S. (2015). Assessment of the warehouse management in an industry logistics centre using indexing methods. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, (9), s. 10-20.
 • Bartosiewicz, S. (2016). Doskonalenie procesu magazynowego na przykładzie branżowe-go centrum logistycznego. W: podrozdział w monografii nr 59, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, s. 17.
 • Bartosiewicz, S. (2018). Ocena procesów magazynowych wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego z wykorzystaniem metody wskaźnikowej. Gospodarka Materia-łowa & Logistyka, (5).
 • Bartosiewicz, S. Bartosiewicz, P. (2018). Metodyka projektowania magazynu na potrzeby przedsiębiorstwa dystrybucyjnego. Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej - Curie, 2 (60).
 • Bartosiewicz, S. Bartosiewicz, P. (2018). Nowoczesne technologie stosowane w systemie magazynowania przedsiębiorstwa produkcyjnego. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, (5).
 • Dudziński, Z. (2008). VADEMECUM organizacji gospodarki magazynowej. Gdańsk: ODDK.
 • Fertsch, M. (2006). Słownik terminologii logistycznej. Poznań: Bibliotek Logistyka.
 • Grzybowska, K. (2010). Gospodarka zapasami i magazynem. Cz. 2, Zarządzanie magazy-nem. Warszawa: Difin S.A.
 • Kaźmierski, J. (2005). Logistyka jako instrument zarządzania w układach przestrzennych. W J. Rutkowski, J. Stawasz (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym. Białystok: Fundacja Współczesne Zarządzanie.
 • Kozłowski, R. Sikorski, A. (red.) (2009). Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki. Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o..
 • Krzyżaniak, S. Niemczyk A. Majewski J. Andrzejczyk P. (2014). Organizacja i monitoro-wanie procesów magazynowych. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 • Niemczyk, A. (2008). Zapasy i Magazynowanie. Tom II Magazynowanie. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 • Smyk, S. (2019). Elementy projektowania logistycznego. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.
 • Twaróg, J. (2003). Mierniki i wskaźniki logistyczne. Poznań: Instytut Logistyki i Magazy-nowania.
 • United Nations. (2014). ADR European Agreement Concerning the Internationl Cariage od Dangerous Good by Road Volume 1. NewYork and Geneva.
 • Żagun, K. Strojny, M. Klimczak, D. Mańkowski, M. (2009). Przewodnik po specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. KPMG Sp. z o.o.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-fe0eac6c-61ce-4123-88a5-875a83aced93
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.