PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Identyfikacja dominujących źródeł hałasu na terenie wiertni gazu łupkowego za pomocą map rozkładu poziomu ciśnienia akustycznego

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Identifying dominating noise sources at a shale gas drill site with acoustic pressure maps
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W ostatnich latach w Polsce prowadzi się prace poszukiwawczo-rozpoznawcze związane z pozyskiwaniem gazu z łupków. Artykuł dotyczy identyfikacji źródeł hałasu wiertni, z punktu widzenia ekspozycji na hałas pracowników pracujących na jej terenie. Jednym ze sposobów identyfikacji źródeł hałasu jest zastosowanie wyznaczonych metodą pomiarowo-obliczeniową map hałasu, wykonanych w pasmach częstotliwości. Z map tych wynika, że silnik spalinowy napędzający prądnice do Top Drive jest na wiertniach największym źródłem hałasu w zakresie częstotliwości powyżej 500 Hz. Drugim co do wielkości emisji hałasu typem źródła są pompy płuczkowe, szczególnie w zakresie częstotliwości od 8 do 63 Hz. Trzecim istotnym źródłem hałasu są sita wibracyjne, szczególnie w zakresie częstotliwości od 8 do 63 Hz oraz w paśmie 4000 Hz.
EN
In recent years exploration and assessment work has been conducted in Poland in order to acquire shale gas. This article discusses identifying sources of noise at a drill site from the point of view of exposed workers. Sources of noise can be identified with acoustic maps created with an assessment and calculation method. These maps are made in frequency ranges. These maps have shown that the internal combustion engine driving Top Drive generator is the greatest source of noise in the frequency range above 500 Hz. Mud pumps are the second greatest noise-emitting type of source, especially in the frequency range from 8 to 63 Hz. Vibrating sieves. The are the third greatest noise-emitting source, especially in the frequency range from 8 to 63 Hz and in the band of 4000 Hz.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
13--17
Opis fizyczny
Bibliogr 9 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska
autor
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska
Bibliografia
 • [1] www.lupkipolskie.pl
 • [2] Mikulski W, Warmiak I. Ocena zagrożenia hałasem na wybranych stanowiskach pracy wiertni poszukiwawczo-rozpoznawczej gazu łupkowego . Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka", 2015.527,8 21-23
 • [3] PN IS09612:2011 Akustyka-Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas - Metoda techniczna
 • [4] Macuda J., Marchel P. Oddziaływanie prac wiertniczych na środowisko przy poszukiwaniu gazu łupkowego w Polsce., "Wiertnictwo Nafta Gaz" (rocznik AGH), t 28 z. 1-2,2011
 • [5] Kaleta P., Oleksiak A., Pomianowski M. Raport oddziaływania na środowisko prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, na obszarze koncesji „blok 193”. 07,2012. Toruń
 • [6] PN-EN ISO 11200:2014-10 Akustyka-Hałas emitowany przez; maszyny i urządzenia -Wytyczne stosowania norm podstawowych dotyczących wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach Polski Komitet Normalizacyjny
 • [7] PN-EN ISO 3744:2011 Akustyka -Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - Metody techniczne stosowane w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk. Polski Komitet Normalizacyjny
 • [8] Mikulski W., Jakubowska I., .Radosz J. Metody i kryteria oceny zagrożenia hałasem pracowników zatrudnionych przy wydobyciu gazu łupkowego Opracowanie nr 2.Z.13 w ramach Programu Wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" III etap. okres realizacji: lata 2014-2016, Część A: Program realizacji zadań w zakresie służb państwowych, Warszawa, CIOP-PIB
 • [9] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817)
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-fdb1da82-6800-4244-966f-148f0702b500
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.