PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Możliwości poprawy procesu spalania i ograniczenia emisji w aspekcie konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Combustion improve and emissions reduce in the context of BAT conclusions for large powerplants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. [1] ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE [2] została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L212) w dniu 17 sierpnia 2017 r. Prowadzący instalacje energetycznego spalania będą zobowiązani do wprowadzenia do praktyki produkcyjnej odpowiednich rozwiązań w celu spełnienia konkluzji BAT do dnia 16 sierpnia 2021 r.
EN
Commission Implementing Decision (EU) 2017/1442 of 31 July 2017 [1] establishing the Best Available Techniques Conclusions for large combustion plants in accordance with Directive 2010/75 / EU of the European Parliament and of the Council [2] was published in Official Journal of the European Union (L212) on 17 August 2017. Operators of combustion installations will be required to implement a production practice of appropriate solutions to meet the BAT conclusions by 16 August 2021.
Twórcy
 • Zakład Dodatków i Nowych Technologii Chemicznych, Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
 • Zakład Dodatków i Nowych Technologii Chemicznych, Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
 • Zakład Dodatków i Nowych Technologii Chemicznych, Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
 • 1. Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r., Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L212/1, 17.08.2017
 • 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 334/17, 17.12.2010
 • 3. Dyrektywa Rady 96/91/WE z dnia 24 września 1996 r., Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L257, 10.10.1996
 • 4. Norma PN-ISO 4225:1999 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne - terminologia.
 • 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r., Dz.U. 2016, Poz. 672.
 • 6. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r., Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964 z późniejszymi zmianami.
 • 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r., Dz.U. 2015 poz. 1694.
 • 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r., Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1988 z późniejszymi zmianami.
 • 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r., Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 tekst jednolity.
 • 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r., Dz.U. 2014 poz. 1800.
 • 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r., Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1031.
 • 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r., Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87.
 • 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r., Dz.U. 2011 nr 3 poz. 4.
 • 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r., Dz.U. 2014 r. poz. 1542.
 • 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r., Dz.U. 2014 poz. 1546 z późniejszymi zmianami.
 • 16. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz.U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami.
 • 17. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r., Dz.U. Nr 130, poz. 1070 z późniejszymi zmianami.
 • 18. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229.
 • 19. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami.
 • 20. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r., Dz.U. Nr 88, poz. 439.
 • 21. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r., Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 tekst jednolity.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-fcf5feed-8fd6-4a56-90b8-d202f4f9ce2f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.