PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ludobójstwo w XX wieku

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Genocide of the 20th century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ludobójstwo w XX wieku przyczyniło się do wielu tragicznych wydarzeń w historii ludzkości. Kilkadziesiąt lat życia populacji przyniosło wiele doświadczeń w prowadzeniu konfliktów, ale także ukazało prawdziwe oblicze człowieka. Należałoby wskazać, że zarówno działania wojenne, jak i konflikty kulturowe mają duży wpływ na rozwój i postrzeganie danego społeczeństwa. Srebrenica, Wielki Głód na Ukrainie oraz Sahara Zachodnia pod marokańskim panowaniem ukazuje poważny problem, jakim jest ludobójstwo, które ma szeroki zakres działania. Artykuł pomaga dostrzec wydarzenia, w których ludzie są zmuszeni do podejmowania niecodziennych decyzji, które są i będą zapamiętane na całe życie. Podejmowane problemy ukazują nieludzkie sposoby traktowania człowieka, charakteryzują różne formy wyniszczania ludzkości oraz odzwierciedlają proces przymusowego przekształcania rolnictwa.
EN
The genocide of the 20th century contributed to many tragic events in human history. Several years life of the population brought forth many experiences in managing conflicts but also have showed us true contenance of man. It should be indicated that campaign and cultural conflict have impact on development and perception the people. Srebrenica, Great Famine in Ukraine and Western Sahara under a Moroccan reign shows a big problem which is genocide. That casus has wide range of activities. It is worth to add that the article helps to spot events in which people are forced to make unusual decisions that are and will be remembered for a lifetime. Taking problems showing inhuman a ways of considering another human, characterize different form attrition and describe the process of forced transoformation of agriculture which is known as collectivization.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
59--72
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz.,
Twórcy
 • Bezpieczeństwo narodowe na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki (student)
 • Bezpieczeństwo narodowe na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki (studentka)
Bibliografia
 • Pozycje zwarte
 • 1. Białocerkiewicz J., Prawo międzynarodowe publiczne, „Zarys Wykładu", Toruń 2007.
 • 2. Chazbijewicz S., Polityczny konflikt o terytorium Sahary Zachodniej, Olsztyn 2010.
 • 3. Fertacz S., Osaczyć i sterroryzować: na marginesie wspomnień Mirona Dolota o Wielkim Głodzie na Ukrainie, Katowice 2015.
 • 4. Kosidło A., Saharyjska Arabska Republika Demokratyczna - państwo na wygnaniu, Gdynia 2014.
 • 5. Moklak J. (red), Nowa Ukraina - Sowieckie ludobójstwo w Ukrainie, Kraków-Przemyśl 2008.
 • 6. Skuczyński M., Działania Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz dekolonizacji i pokoju w Saharze Zachodniej, Poznań 2016.
 • 7. Szepelak K., „Sprawa Sahary Zachodniej" - znaczenie instytucji sądowych Unii Europejskiej dla stosowania mechanizmu ocen skutków ochrony praw człowieka w sferze stosunków handlowych z państwami trzecimi, Kraków 2016.
 • 8. Trawczyńska M., Geneza i konsekwencje konfliktu w Bośni i Hercegowinie w latach 1992-1995, Wrocław 2009.
 • 9. Wasiuta O., Czy zbrodnia ludobójstwa na Ukrainie w latach 1932-1933 to mit?, Olsztyn 2007.
 • Źródła internetowe
 • 10. 7 Dni Afryka: Wszystko o Saharze Zachodniej - wywiad z Bartkiem Sabelą. Dostępne pod adresem: http://afryka.org/wszystko-o-saharze-zachodniej-wywiad-z-bartkiem-sabela/.
 • 11. Bray T., 25 lat po masakrze w Srebrenicy. „Europa zawiodła". Dostępne pod adresem: https://www.dw.com/pl/25-lat-po-masakrze-w-srebrenicy-europa-zawiod%C5%82a/a-54130742.
 • 12. Dzwonkowski R., Głód i represje wobec ludności polskiej na Ukrainie (1932-1933, 1946-1947). Dostępne pod adresem: http://old-panol.ipan.lublin.pl/wydawnictwa/THist9/Dzwonkowski.pdf.
 • 13. Europarlament - Komunikat prasowy, Wielki głód na Ukrainie był zbrodnią przeciwko ludzkości. Dostępne pod adresem: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+IM- PRESS+20081022IPR40408+0+DOC+PDF+V0//PL&language=PL.
 • 14. https://eur-lex.europa.eu.legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012TJ0512&from=PL.
 • 15. https://www.wojsko-polskie.pl/weterani/articles/historia-misji-n/2020-05-145-misja-narodow-zjednoczonych-na-rzecz-referendum-w-saharze-zachodniej/pdf/.
 • 16. https://www.youtube.com/watch?v=mLsq0Rk8jnA.
 • 17. Mrówka P., Masakra w Srebrenicy - zaniechania i okrucieństwo. Dostępne pod adresem: https://histmag.org/Masakra-w-Srebrenicy-zaniechania-i-okrucienstwo-11433/.
 • 18. Sipiński D., Rozejm w Saharze Zachodniej zerwany. Będzie wojna?. Dostępne pod adresem: https://www.polityka.pl/tygodnikpolilyka/swiat/1978894,1,rozejm-w-saharze-zachodniej-zerwany-bedzie-wojna.read
 • 19. Van Grieken-Barylanka J., Broni się, atakując muzułmanów. Dostępne pod adresem: htts://dziennikpolski24.pl/broni-sie-atakujac-muzulmanow/ar/2724298.
 • 20. Woods Jr. T. E., Wielki głód na Ukrainie, tłum. P. Kot, Instytut Misesa - Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa, 2004. Dostępne pod adresem: https://mises.pl/wp-content/upbads/2014/03/Woods_Wielki-gbd-na-Ukrainie.pdf.
Uwagi
1. Pod merytoryczną opieką płk. dr. hab. Marka Bodzianego, prof. AWL.
2. Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-fbc00694-8fe7-430b-9b1e-32a2194df70c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.