Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fa0ef587-1ecd-4743-9743-b76fb7f9ecb1

Czasopismo

Architectus

Tytuł artykułu

Nie-zrównoważony rynek mieszkaniowy w Polsce. Analiza danych statystycznych i wskaźnik energii wbudowanej w pieniądz jako nowe narzędzie oceny zrównoważenia

Autorzy Cebrat, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The un-sustainable housing market in Poland. Statistical data analysis and the energy embodied in economic value as a new sustainability indicator
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL W pracy pokazano stan polskiego rynku mieszkaniowego w kontekście współczesnej i historycznej wiedzy o zrównoważeniu. Dane statystyczne wskazują, iż propagowany model wzrostu gospodarczego, w tym również sektora budowlanego nie uwzględnia podstawowych zasad zrównoważonego rozwoju. Proponuje się, aby oprócz sprostowania ewidentnych niezgodności w informacjach przekazywanych przez reprezentantów sektora budowlanego stosować w szacowaniu wpływu inwestycji na środowisko naturalne wskaźnik energii wbudowanej w pieniądz.
EN The paper shows the state of the Polish housing market in the context of contemporary and historical knowledge about sustainability. Statistical data shows that the promoted economic growth model does not take into account the basic principles of sustainable development. In addition to the correction of obvious inconsistencies in the information provided by the representatives of the housing market, there are also suggestions that we should use the energy embodied in the economic value indicator to estimate the impact of the investment on the environment.
Słowa kluczowe
PL architektura zrównoważona   energia wbudowana w pieniądz   wskaźniki zrównoważenia  
EN sustainable architecture   energy embodied in economic value   indicators of sustainability  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Architectus
Rocznik 2014
Tom Nr 2(38)
Strony 39--47
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., tab.
Twórcy
autor Cebrat, K.
  • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej/Faculty of Architecture, Wrocław University of Technology.
Bibliografia
[1] International Energy Agency, 2009 energy balance for Poland, http://www.iea.org/stats/balancetable.asp?COUNTRY_CODE=PL [accessed: 15.10.2012].
[2] Glancey J., Norman Foster at 75: Norman’s conquests, http://www. guardian.co.uk/artanddesign/2010/jun/29/norman-foster-interview [accessed: 26.10.2012].
[3] Kint J., Constales D., Vanderbauwhede A., Pierre-Francois Verhulst’s Final Triumph, [w:] M. Ausloos, M. Dirickx (eds.), The logistic map and the route to chaos. From the beginnings to modern applications, Springer, Berlin–Heidelberg 2006, 18–21.
[4] Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens III W.W., Limits to growth, A Potomac Associates Book, [b.m.w.], 1972. Mieszkalnictwo a zrównoważenie. Dane i oceny /Housing and sustainability. Data and estimations 47
[5] Turner G., Comparison of the Limits to Growth with thirty years of reality, http://www.csiro.au/fi les/fi les/plje.pdf [accessed: 23.04.2011].
[6] Rees W.E., The ecology of sustainable development, „Ecologist” 1990, Vol. 20, No. 1, 18–23.
[7] Ellis E.C., Kaplan J.O., Fuller D.Q., Vavrus S., Goldewijk K.K., Verburg P.H., Used planet: A global history, www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1217241110 [accessed: 23.01.2014].
[8] PMR, Raport – analiza rynku budowlanego, [w:] Inwestycje budowlane – Murator 2013, Wydawnictwo Murator, Warszawa 2012.
[9] Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2012, Warszawa 2012.
[10] Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demografi cznych i Rynku Pracy, Notatka informacyjna – wyniki badań GUS; Gospodarstwa domowe w 2011 roku – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011, www.stat.gov.pl [accessed: 16.04.2013].
[11] Turek B., W Polsce brakuje 2,4 miliona mieszkań, https://analizy.homebroker.pl/news/w-polsce-brakuje-24-miliona-mieszkan-858 [accessed: 10.02.2014 r.].
[12] Główny Urząd Statystyczny, Zamieszkane budynki. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2013, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14347_PLK_HTML.htm [accessed: 10.02.2014].
[13] Stachura E., Środowisko mieszkaniowe w Polsce. Ocena, oczekiwania, aspiracje, Wydawnictwo PK, Kraków 2013.
[14] Batty M., Urban Modelling. Algorithms, calibrations, predictions, Cambridge University Press, Cambridge–London–New York–Melbourne 1976.
[15] Śleszyński P., Górczyńska M., Deręgowska A., Zielińska B., Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2011 roku, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2012, http://www.transport.gov.pl/files/0/1789468/analiza2011.pdf [accessed: 5.06.2013].
[16] Cebrat K., Koszty budowy a zużycie energii – energia wbudowana w pieniądz, [w:] A. Bać, J. Kasperski (red.), Kierunki rozwoju budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska, Ofi cyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2013, 73.
[17] Główny Urząd Statystyczny, Polska – wskaźniki makroekonomiczne (PKD 2007), http://www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.htm [accessed: 18.07.2013].
[18] Główny Urząd Statystyczny, Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2010–2011, Warszawa 2012.
[19] Hegger M., Fuchs M., Stark T., Zeumer M., Energy manual. Sustainable architecture, Birkhauser, Basel–Boston–Berlin 2008.
[20] Daly H., Top 10 Policies for a Steady-State Economy, http://steadystate.org/top-10-policies-for-a-steady-state-economy [accessed: 31.01.2014].
[21] Hammond G.P., Jones C.I., Embodied energy and carbon in construction materials, „Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Energy” 2008, No. 161(2), 93.
[22] Department of Energy and Climate Change. UK energy in brief 2012, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/65898/5942-uk-energy-in-brief-2012.pdf [accessed: 18.07.2013].
[23] Główny Urząd Statystyczny, Cena 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4671_PLK_HTML.htm [accessed: 16.04.2013].
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fa0ef587-1ecd-4743-9743-b76fb7f9ecb1
Identyfikatory
DOI 10.5277/arc140204