PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ujawnianie w ewidencji gruntów i budynków użytku gruntowego „Tp” w kontekście przepisów dotyczących wyłączania z produkcji gruntów rolnych i leśnych oraz określających zasady realizacji inwestycji drogowych i kolejowych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Disclosing „Tp” plots in the land and buildings register in the context of regulations concerning exclusion of agricultural and forest lands from production and determination of rules of implementation of road and railway investments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na mocy przepisów prawa, które weszły w życie z dniem 31 grudnia 2013 roku istnieje obowiązek wyróżniania w rejestrze publicznym, jakim jest ewidencja gruntów i budynków (egib), gruntów przeznaczonych pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych w postaci użytku gruntowego oznaczonego symbolem „Tp”. Te nowe regulacje prawne nie są jednak jednolicie interpretowane i stosowane przez organy prowadzące egib z uwagi na związek tych regulacji z innymi przepisami prawa, a w szczególności dotyczącymi wyłączania z produkcji gruntów rolnych i leśnych, a także zasad realizacji inwestycji drogowych kolejowych. Różna jest również praktyka w ujawnieniu w egib Skarbu Państwa lub odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego jako właściciela gruntów przeznaczonych pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych. Niektóre z nich aktualizują bazę danych egib po otrzymaniu ostatecznej decyzji administracyjnej orzekającej o realizacji inwestycji drogowej lub kolejowej, inne po otrzymaniu zawiadomienia z sądu prowadzącego księgi wieczyste o dokonaniu stosownych wpisów w księgach wieczystych. W artykule przeanalizowano aspekty prawne w tym zakresie i stosowane praktyki.
According to legal regulations which came into force on December 31, 2013 the obligation exist to distinguish lands designed for construction of public roads or railway lines, as „Tp” plots in the public register – the land and buildings register (egib). However, those new regulations are uniformly interpreted and applied by bodies responsible for the egib due to relations existing between those regulations and other legal regulations, which, in particular, concern exclusion of agricultural and forest lands from production, as well as rules of implementation of road and railway investments. Similarly, the practice of disclosing in the egib the State Treasury or a relevant local government unit as an owner of lands designed for construction of public roads or railway lines is also different. Some of those bodies update the egib database after receiving the final administrative decision concerning the implementation of a road or railway investment, while the others – after receiving a notification from the court which maintains property registers, concerning relevant entries introduced in the property register. The paper presents the analysis of legal aspects and practices applied in this field.
Rocznik
Strony
17--20
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
  • Redaktor Naczelny Przeglądu Geodezyjnego
Bibliografia
  • [1] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26).
  • [2] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j. z dnia 2018.08.02).
  • [3] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2019.710 t.j. z dnia 2019.04.17).
  • [4] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 t.j. z dnia 2018.10.10).
  • [5] Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170 t.j. z dnia 2019.06.25).
  • [6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 t.j. z dnia 2019.04.18).
  • [7] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017.1161 t.j. z dnia 2017.06.19).
  • [8] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393 t.j. z dnia 2019.02.28).
  • [9] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2013.1551 z dnia 2013.12.16).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f9dbcee1-c1d5-4187-97bd-9769bc010968
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.