PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Państwowy Instytut Geologiczny jako państwowa służba geologiczna : sto lat w służbie Niepodległej

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Polish Geological Institute as the national geological survey : hundred years at the service for Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The Polish Geological Institute was established in 1919 as the national geological survey within the Ministry of Industry and Trade. The initiative of a group of parliament members to appoint the Polish Geological Institute was supported by the Polish Parliament on May 30, 1919, and the official opening of the Institute took place on May 7, 1919. Two years later the PGI status and budget were accepted by the Polish government and Józef Morozewicz has received director’s nomination from the Head of State Józef Piłsudski. In March 1938, the President of Poland accepted a new decree concerning geological survey of Poland which was composed of the Polish Geological Institute and the State Geological Council. The role of the PGI grew and the budget substantially increased, but this positive trend was stopped due to the beginning of World War II. During the first post-war years, regional and basic studies made it possible to establish a geological model of Poland leading to great discoveries of mineral deposits in the fifties. The decree of October 8, 1951 adjusted the organization forms of the geological survey to the system of central planning and the domination of state property, and the institute (with the name changed to the Geological Institute) became a scientific institution. During the first years the institute experienced good conditions of development, and a great progress in the knowledge of geology of Poland combined with the basic and regional studies that led to significant discoveries and documentation of mineral deposits. However, already in the seventies the first signs of crisis in geology became evident. In 1985, the Ministry of Environmental Protection and Mineral Resources was established, the Central Board of Geology was disbanded, and many tasks of geological survey returned to the institute, hence this turned out to be appropriate to return to the historical name, Polish Geological Institute, which took place on June 19, 1987. Since January 1, 2012, the Polish Geological Institute has served as the Polish geological survey on the basis of the Act of June 9, 2011, and earlier, since January 1, 2002, legally specified tasks of the Polish geological survey has been assigned to the PGI. On February 24, 2009 the Council of Ministers gave the PGI a status of National Research Institute, and this implied the adding this new status to the name of the Polish Geological Institute. For the century the Polish Geological Institute has successfully fulfilled all the basic responsibilities and commitments that are conventionally assigned to national geological surveys, and is a model example of modern national geological survey of very wide expertise.
Rocznik
Strony
519--534
Opis fizyczny
Bibliogr. 77 poz., fot., wykr.
Twórcy
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Bibliografia
 • 1. BOHDANOWICZ K. 1938 - Działania Państwowego Instytutu Geologicznego w r. 1937. Biul. Państw. Inst. Geol., 1.
 • 2. BOHDANOWICZ K. 1946 - Działalność PIG w latach 1939-1945. Biul Państw. Inst. Geol., 25.
 • 3. BOLEWSKI A. 1996 - Moje życie - moja praca. Kraków.
 • 4. ĆWIERTNIEWSKA Z. 1993 - Rozporządzenia wykonawcze do znowelizowanego w 1991 r. prawa geologicznego i prawa górniczego, opracowane w MOŚZNiL. Prz. Geol, 41: 37-41.
 • 5. DĄBROWSKI A. 1991 - Wspomnienia o losach wojennych pracowników i współpracowników Państwowego Instytutu Geologicznego w czasie drugiej wojny światowej. Kwart. Geol., 35: 13-27.
 • 6. DEKRET Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 marca 1938 r. o państwowej służbie geologicznej. Dz.U. 1938 nr 22 poz. 193.
 • 7. DEKRET z dnia 3 lutego 1947 r. o państwowej służbie geologicznej. Dz.U. 1947 nr 17 poz. 68.
 • 8. DEKRET z dnia 8 października 1951 r. o państwowej służbie geologicznej. Dz.U. 1951 nr 52 poz. 369.
 • 9. DEMBOWSKI Z. 1979 - 60 lat istnienia Instytutu Geologicznego (1919-1979). Prz. Geol.,27:193-194.
 • 10. FLESZAROWA R. 1967-Państwowy Instytut Geologiczny. Walka o oświatę, naukę i kulturę w latach okupacji 1939-1944. Nasza Księgarnia.
 • 11. GIENTKA M. 1994 - Nowe prawo geologiczne i górnicze. Prz. Geol., 42: 246-249.
 • 12. GRANICZNY M., ŚMIETAŃSKA I. 2002-PrzystąpieniePaństwowego Instytutu Geologicznego do Euro Geo Surveys - organizacji służb geologicznych Unii Europejskiej. Prz. Geol., 50: 560-561.
 • 13. GRANICZNY M., MIZERSKI W., URBAN H. 2003 - Przyczyny utworzenia Państwowego Instytutu Geologicznego i jego organizacja w 1919 roku. Prz. Geol., 51: 471-473.
 • 14. GRANICZNY M., MIZERSKI W., URBAN H. 2005 - Mało znane dokumenty z kart historii Państwowego Instytutu Geologicznego. Prz. Geol., 53:385-389.
 • 15. http://narkiewicz.eu/PIB.pdf
 • 16. http://orka.sejm.gov.pl/Druki-4ka.nsf/($vAllByUnid)/750CFC1A872782-F2C1256DBF006934AC/$file/2089.pdf
 • 17. http://www.visegradgroup.eu/2000/geological-surveys-10-12
 • 18. JANCZEWSKI E.W. 1946 - Kronika Państwowego Instytutu Geologicznego od września 1939 r. do stycznia 1945 r. Biul. Państw. Inst. Geol., 25.
 • 19. JASKÓLSKI S. 1947 - Karol Bohdanowicz (1864-1947). Rocz. Pol. Tow. Geol., 17: 301-314.
 • 20. JAWOROWSKI K. 1989 - Państwowy Instytut Geologiczny w badaniach budowy geologicznej Polski. Kwart. Geol., 33: 29-54.
 • 21. KOZŁOWSKI S. 1991 - Powołanie Rady Geologicznej. Prz. Geol., 39: 125-129.
 • 22. KOZŁOWSKI S. 1994-Nowe prawo geologiczne i górnicze oraz zagadnienia państwowej służby geologicznej. Prz. Geol., 42: 1112-1116.
 • 23. KOZŁOWSKI S. 2000 - Dlaczego Polsce jest potrzebna państwowa służba geologiczna? Prz. Geol., 48: 968-971.
 • 24. KOZŁOWSKI S. 2002 - Aktualne problemy geologiczne - wyzwania XXI w. Prz. Geol., 50: 506-513.
 • 25. KOZŁOWSKI S., PRZENIOSŁO S. 1991 - Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego. Prz. Geol., 39: 317-320.
 • 26. LINDNER M. 1994 - Z kart historii Państwowego Instytutu Geologicznego. Biul. Państw. Inst. Geol., 370.
 • 27. LIPIŃSKI A. 1992 - Podstawowe instytucje prawa geologicznego. Zakres i kluczowe pojęcia ustawy. Prz. Geol., 40: 264-267.
 • 28. LIST otwarty do wiceministra Ochrony Środowiska, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Pana Mariusza Oriona Jędryska. Kurier Wnet, sierpień 2018, s. 15.
 • 29. MALINOWSKI J. 1979 - Instytut Geologiczny w latach 1919-1979 – przegląd działalności naukowej i perspektywy. Prz. Geol.,27: 195-208.
 • 30. MARKS L.2019- Sto lat kartografii geologicznej w Państwowym Instytucie Geologicznym. Prz. Geol., 67: 547-557.
 • 31. MIZERSKI W.2019- Wielkie odkrycia surowcowe Państwowego Instytutu Geologicznego. Prz. Geol., 67: 570-577.
 • 32. MOROZEWICZ J. 1919- Polski Państwowy Instytut Geologiczny. Czasopismo Górniczo-Hutnicze, rok IV, zeszyt IV: 1-3.
 • 33. MOROZEWICZ J. 1920 - Kronika Instytutu. Sprawozd. Polsk. Inst. Geol., 1: 77-97.
 • 34. MOROZEWICZ J. 1938- Życie Polaka w zaborach i odzyskanej ojczyźnie (1865-1937).
 • 35. NARKIEWICZ M. 2001 - Obecne i przyszłe priorytety polskiej służby geologicznej. Prz. Geol., 49: 206-209.
 • 36. NARKIEWICZ M. 2018 - Dyskusja o państwowej służbie geologicznej - trochę historii. Prz. Geol, 66: 678-679.
 • 37. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. Dz.U. 2001 nr 33 poz. 388.
 • 38. PERYT T.M. 2018a-Nauka a państwowa służba geologiczna. Prz. Geol., 66: 475-476.
 • 39. PERYT T.M. 2018b - Uwagi o zasadach funkcjonowania państwowych służb geologicznych w krajach Unii Europejskiej. Prz. Geol., 66: 547-550.
 • 40. PERYT T.M. 2018c - Audiatur et altera pars: w kwestii realizacji zadań służby geologicznej - polemika. Prz. Geol., 66: 624-628.
 • 41. PIWOCKI M., PODEMSKI M., PRZENIOSŁO S. 2004 - Udział Państwowego Instytutu Geologicznego w odkryciach złóż surowców mineralnych. Biul. Państw. Inst. Geol., 410: 39-54.
 • 42. PŁODOWSKI T. 1982 - Prawo geologiczne (wyd. III). Warszawa.
 • 43. PODEMSKI M. 1998 - Działalność Państwowego Instytutu Geologicznego jako państwowej służby geologicznej - przedmiot i zakres działania. Prz. Geol., 46: 233-239.
 • 44. PRZENIOSŁO S. 1989 - Udział Państwowego Instytutu Geologicznego w rozwoju gospodarki narodowej. Kwart. Geol., 33: 55-72.
 • 45. ROZPORZĄDZENIE Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o Państwowym Instytucie Geologicznym. Dz.U. 1927 nr 65 poz. 574.
 • 46. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1921 r. w przedmiocie zatwierdzenia statutu Państwowego Instytutu Geologicznego. M.P. 1921 nr 65.
 • 47. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1927 r. w sprawie statutu Państwowego Instytutu Geologicznego. M.P. 1927 nr 184.
 • 48. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi Geologicznemu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego. Dz.U. 2009 nr 45 poz. 363.
 • 49. RÜHLE E. 1960 – Przegląd działalności Instytutu Geologicznego (1919-1959). Pr. Inst. Geol., 30: 5-55.
 • 50. RÜHLE E. 1986 - Pioneer of modern sedimentology in Poland - Zbigniew Sujkowski. Prz. Geol., 34: 181-184.
 • 51. RÜHLE E., TYSKI S. 1989 - Wspomnienie o losach wojennych pracowników i współpracowników Państwowego Instytutu Geologicznego w czasie drugiej wojny światowej. Kwart. Geol., 33: 13-27.
 • 52. RYKAW. 1987-Problemybadańgeologicznych. Prz. Geol., 35: 552-556.
 • 53. RYKA W. 1989a - Dzieje Państwowego Instytutu Geologicznego. Kwart. Geol., 33: 1-12.
 • 54. RYKA W. 1989b - Państwowy Instytut Geologiczny dla potrzeb społeczeństwa, gospodarki narodowej i w kształtowaniu polityki państwa. Prz. Geol., 37: 353-359.
 • 55. RYKAW. 1995- Państwowy Instytut Geologiczny-kartki z kalendarza. Prz. Geol., 43: 59-63.
 • 56. SZAMAŁEK K. 2003 - Państwowa służba geologiczna. Prz. Geol., 51: 54-57.
 • 57. TYSKI S. 1994 - Garść wspomnień z historii PIG w czasie II wojny światowej. Prz. Geol., 42: 145-147.
 • 58. UCHWAŁAnr391 Rady Ministrów z dnia 14maja 1952r., M. P. nrA-65, poz. 995.
 • 59. UCHWAŁA nr 505 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. w sprawie organizacji państwowej służby geologicznej. M.P. 1960 nr 13 poz. 59.
 • 60. URBAN H., GRANICZNY M. 2009 - Dziewięćdziesiąta rocznica utworzenia Państwowego Instytutu Geologicznego na tle zarysu nauk o Ziemi w Polsce. Biul. Państw. Inst. Geol., 433.
 • 61. USTAWA z dnia 28 czerwca 1939 r. o uprawnieniach Państwowego Instytutu Geologicznego w zakresie prac górniczych i terenowych. Dz.U. 1939 nr 59 poz. 390.
 • 62. USTAWA z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym. Dz.U. 1960 nr 52 poz. 303.
 • 63. USTAWA z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej. Dz.U. 1985 nr 50 poz. 262.
 • 64. USTAWA z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie ustawy o prawie geologicznym. Dz.U. 1991 nr 31 poz. 129.
 • 65. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze. Dz.U. 1994 nr 27 poz. 96.
 • 66. USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. Dz.U. 2000 nr 103 poz. 1100.
 • 67. USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Dz.U. 2001 nr115 poz. 1229. USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne górnicze. Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1190.
 • 68. USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2219.
 • 69. USTAWA z dnia 9 czerwca 2011r.- Prawo geologiczne i górnicze. Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981.
 • 70. WOŁKOWICZ S., PERYT T.M. 2019 - Sto lat Państwowego Instytutu Geologicznego - zarys historii materialnej. Prz. Geol., 67: 507-518.
 • 71. WÓJCIK Z. 1997 - Karol Bohdanowicz. Szkic portretu badacza Azji. Oficyna Wydawnicza Biblioteka Zesłańca, Warszawa-Wrocław.
 • 72. WUTCEN E. 1963 - Perspektywy rozwoju bazy surowców mineralnych na tle badań Instytutu Geologicznego. Pr. Inst. Geol., 30 (cz. IV): 49-55.
 • 73. ZARZĄDZENIE Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 czerwca 1992 r. w sprawie składu, organizacji i zasad działania Rady Geologicznej. M.P. 1992 nr 20 poz. 153.
 • 74. ZARZĄDZENIE Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 kwietnia 1939 r. o ustaleniu statutu Państwowego Instytutu Geologicznego. M.P. 1939 nr 91 poz. 206.
 • 75. ZARZĄDZENIE Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych oraz z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie statutu Państwowej Rady Geologicznej. M.P. 1939 nr 147 poz. 348.
 • 76. ZARZĄDZENIE nr 34 Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 19 czerwca 1987 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Geologicznego.
 • 77. ŻÓŁTOWSKI Z. 1964 - Prawo geologiczne. Wyd. Geol.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f9be7373-4c1d-454f-a483-07a768fe0ce9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.