PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zarządzanie strumieniami informacyjnymi i materiałowymi w przedsiębiorstwach klastrów regionu kujawsko-pomorskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Management of information and material structuresin enterprises of the clusters of Kujawsko-Pomorskie
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Inicjatywy klastrowe mają za zadanie integrowanie w jednym obszarze geograficznym różnego typu podmiotów funkcjonujących w pokrewnych sektorach. W literaturze dokonano podziału klastrów na zdecentralizowane i scentralizowane. Rozwój klastrów to także korzyści dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Klastry, jako formacje otwarte tworzą łańcuchy wartości, które w znacznej części łączą lokalne środowisko biznesowe, zwiększają intensywność, rozwijają je, oraz wpływają na jakość relacji. Najważniejszym jest, że przyciągają nowe podmioty do współpracy, tworząc przy tym odpowiednie warunki do powstawania nowych firm. Powstaje w ten sposób naturalny mechanizm pobudzający współpracę i rozwój przedsiębiorstw, który przekłada się na rozwój regionu. Ze względu na znaczenie klastrów dla rozwoju gospodarczego regionu i kraju, niezbędna jest szeroka wiedza na temat klastrów, ich stanu rozwoju, zależności związanych z przepływami materiałów i informacji w ich obrębie. Badania zostały przeprowadzone wywiadów autorskich z wykorzystaniem ankiety, na próbie celowej 12 podmiotów produkcyjnych. Celem pracy jest poznanie opinii członków klastra na temat wzajemnych powiązań wewnątrz klastra w zakresie przepływu towarów i informacji.
EN
Cluster initiatives are designed to integrate different types of entities operating in related sectors in one geographical area. Literature has divided clusters into decentralized and centralized ones. The development of clusters also means benefits for the development of local entrepreneurship. Clusters, as open formations, create value chains that largely connect the local business environment, increase the intensity, develop it, and influence the quality of the relationship. The most important is that they attract new entities to cooperate, while creating the right conditions for the emergence of new companies. In this way, a natural mechanism that stimulates cooperation and development of enterprises is created, which translates into the development of the region. Due to the importance of clusters for the economic development of the region and the country, it is necessary to have a broad knowledge about clusters, their development status, dependencies related to the flows of materials and information within them. The research was carried out by means of interviews with the use of a questionnaire, on a sample of 12 production entities. The aim of the work is to get to know the opinions of cluster members on the subject of interrelations within the cluster in terms of the flow of goods and information.
Rocznik
Tom
Strony
431--445
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, Bydgoszcz
Bibliografia
 • 1. Aleksandrova, A. (2007). Klastry turystyczne w Rosji i za granicą. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego „Turyzm”, 17(1/2). Łódź: PWN.
 • 2. Buczyńska, G., Frączek, D., Kryjom, P., Podgórska, J. (2016). Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • 3. Coyle, J.J., Bardi, E.J., Langley, Jr C.J. (2007). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: PWE.
 • 4. Fijałkowski, J. (2003). Transport wewnętrzny w systemach logistycznych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • 5. Fuks, K. i in. (2012). Konkurencyjność regionalna w świetle uwarunkowań ekonomicznych i normatywnych. W E. Łażniewska, M. Gorynia, Konkurencyjność regionalna, koncepcje – strategie – przykłady. Warszawa: PWN.
 • 6. Gorynia, M., Jankowska, B. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 • 7. http://www.klaster.bydgoszcz.pl/, 08.10.2018.
 • 8. http://www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry2/index.html#cont=0ea344b21bf29b470e650a7587a6708a&nokla=undefined&nowoj=undefined, 08.10.2018.
 • 9. https://kujawskopomorskie.trade.gov.pl/pl/o-regionie/klastry/229242,klastry-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim.html.pdf, 08.10.2018.
 • 10. Jóźwiak, Z. (2007). Unia Europejska wesprze finansowo przedsiębiorców łączących się w klastry. Rzeczpospolita, 1015/256(7856).
 • 11. Porter, M.E. (1998). On Competition. Harvard Business School Press.
 • 12. Rokicki, T., Roman, M. (2010). Przepływ towarów i informacji na przykładzie klastra okopskiego. Logistyka, 3.
 • 13. Rydzkowski, W, Wojewódzka-Król, K. (2009). Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE. Warszawa: PWN.
 • 14. Staszewska, J. (2009). Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym. Warszawa: Difin.
 • 15. Urbanyi-Popiołek, I. (2013). Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu. Publikacja współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL „Rozwój potencjału Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy w zakresie kształcenia logistyczno-transportowego” (Poddziałanie 4.1.1), Bydgoszcz.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f8ef4ab2-3149-46a2-a084-2cc687aaf2d2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.