PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Definiowanie zieleni w planowaniu przestrzennym na przykładzie Poznania

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Defining greenery in spatial planning - case of Poznan
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł podejmuje tematykę planistycznych narzędzi kreowania i ochrony zieleni w Poznaniu. Poruszane są w nim kwestie roli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kształtowaniu terenów zieleni. Na poszczególnych przykładach przedstawiono zagrożenia niekontrolowaną zabudową terenów zieleni nieobjętych planami miejscowymi (przykład terenów przy Dolnej Wildzie), działania planistyczne podejmowane w celu ochrony (plany ochronne) i kreacji terenów zieleni (Park Rataje). Omówiono też wpływ obowiązującego prawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na praktykę sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście zieleni.
EN
The paper deals with the topic of planning tools for creating and protection of greenery in the city, showed on the selected examples in Poznan. The issues of the role of the study of conditions and directions of spatial development of the commune (city) and local spatial development plans in shaping green areas are discussed. Individual examples illustrate the threats of uncontrolled building development on green areas not covered by local plans (example of areas near Dolna Wilda), planning actions undertaken for protection (conservation plans) and creation of green areas (Park Rataje). The impact of applicable spatial planning law on the practice of preparing local spatial development plans in the context of greenery was also discussed.
Rocznik
Tom
Strony
209--225
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., il., rys.
Twórcy
 • Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej
Bibliografia
 • 1. Andrzejewska A.K., Planowanie przestrzenne - teoria a praktyka, „Przestrzeń i Forma” 2013, t. 20, s. 205-220.
 • 2. Bonenberg W., Planning Documents As an Element of Modernizing the Urban Structure of the Poznan Metropolitan Area, „Civil and Environmental Engineering Reports” 2015, No. 17(2), s. 25-32.
 • 3. Fogel A., Geszprych M., Uwzględnianie zieleni w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - teoria i praktyka, „Człowiek i Środowisko” 2016, nr 40(1), s. 115-131.
 • 4. Kodym-Kozaczko G., Rozwój Poznania w planowaniu urbanistycznym w latach 1900-1990, [w:] Architektura i Urbanistyka Poznania w XX wieku, pod red. T. Jakimowicz, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2015, s. 19-83.
 • 5. Nowak M.J., Nieefektywność decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kształtowaniu ładu przestrzennego a działania organów administracji publicznej, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk” 2015, z. 257/258, s. 46-57.
 • 6. Ociepa-Kubicka A., Rola planowania przestrzennego w zarządzaniu ochroną środowiska, „Inżynieria i Ochrona Środowiska” 2014, t. 17, nr 1, s. 135-146.
 • 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.; Dz. U. z 2017 r., poz. 2285).
 • 8. Stangel M., Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 • 9. Uchwała nr 72/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 roku w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.
 • 10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.; Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, 1566; Dz. U. z 2018 r., poz. 1496, 1544).
 • 11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 880; Dz. U. z 2018 r., poz. 1614, 2244, 2340).
 • 12. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r., poz. 1496).
 • 13. Zhou Y., Zhuang Z., Yang F., Yu Y., Xie X., Urban morphology on heat island and building energy consumption, „ Procedia Engineering” 2017, Vol. 205, s. 2401-2406.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f7bc45b7-fcf9-454a-af31-e57b678857e5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.