PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Funkcja ryzyka jako miara utraty bezpieczeństwa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The risk function as a measure of the loss of the security of public water supply systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) jest obecnie kluczowym zagadnieniem pojawiającym się w licznych opracowaniach naukowych. Paradygmatem stało się wykorzystywanie w analizie i ocenach bezpieczeństwa metod zarządzania ryzykiem. Podejście takie ma swoje unormowania prawne, zarówno krajowe jak i międzynarodowe. Kamieniem milowym w rozwoju metodologii analiz ryzyka były wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia i rekomendowanie tzw. planów bezpieczeństwa wodnego, opartych na metodach analizy i oceny ryzyka zdrowotnego wody. W pracy przedstawiono podstawy analizy i oceny bezpieczeństwa SZZW oraz podano charakterystykę funkcji ryzyka jako miarę utraty bezpieczeństwa systemu.
EN
Safety of collective water supply systems (CWSS) is now the key issue appearing in numerous scientific studies. The paradigm has to use the analysis and assessment of safety the risk management methods. This approach has its own legal regulations, both national and international. A milestone in the development of risk analysis methodologies were the guidelines of the World Health Organization and recommending so-called, water safety plans, based on the methods of analysis and health risk assessment of water. The paper presents the basis for the analysis and assessment of the safety CWSS and given the characteristics of the risk function as a measure of the loss of safety.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
10--15
Opis fizyczny
Bibliogr. 29 poz., rys.
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
autor
 • Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Bibliografia
 • [1] Bajer J. (2008): Zagrożenia dla ilości i jakości wody dostarczanej odbiorcom. Wodociągi-Kanalizacja, 6(52), s. 40-43.
 • [2] Demotier S., Odeh K., Schon W., Charles P., Fotoohi F., Allioux J. F. (2002).: Risk Assessment for Drinking Water Production Process. Software available at www.hds.utc.fr/_tdenoeux/sime/pu-blis/esrel2002.pdf.
 • [3] Ezell B., Farr J., Wiese I. (2000): Infrastructure risk analysis of municipal water distribution system, Journal of Infrastructure Systems, ASCE, 6(3), s. 118-122.
 • [4] Haimes Y.Y., Moser D., Stakhin E. (2006): Risk Based Decision Making in Water Resources, Journal of Infrastructure Systems, ASCE, 12, s. 401-415.
 • [5] Hrudey S. E., Hrudey E. J.: Safe drinking water. Lessons from recent outbreaks in affluent nations. IWA Publishing, New York 2004.
 • [6] Iwanejko R., Wieczysty A. (2001): O konieczności i sposobach określania ryzyka producenta i odbiorcy wody w systemie wodociągowym. Mat. konf. „Bezpieczeństwo, niezawodność, diagnostyka urządzeń i systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych”. Wydawn. PZITS Kraków, Zakopane-Kościelisko, s. 163-172.
 • [7] Kaplan S., Garrick B. J. (1981): On the quantitative definition of risk. Risk Analysis, 1(1), s. 11-27.
 • [8] Kleiner Y., Rajani B. B., Sadiq R. (2006): Failure risk management of buried infrastructure using fuzzy-base techniques. Journal of Water Supply Research and Technology, Aqua, 55(2), s. 81-94.
 • [9] Kwietniewski M. (2004): Elementy współczesnej eksploatacji systemów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. GWiTS, 10, s. 346-349.
 • [10] Kwietniewski M., Rak J.: Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce. Stan badań i możliwości jej poprawy, PAN, Warszawa 2010.
 • [11] Rak J. (2003): A study of the qualitative methods for risk assessment in water supply systems. Environment Protection Engineering, Wyd. PWr, z. 3-4, s. 123-134.
 • [12] Rak J.: Bezpieczeństwo systemów zaopatrzenia w wodę. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2009.
 • [13] Rak J.: Bezpieczna woda wodociągowa. Zarządzanie ryzykiem w systemie zaopatrzenia w wodę, Rzeszów 2009.
 • [14] Rak J.: Istota ryzyka w funkcjonowaniu systemu zaopatrzenia w wodę, Rzeszów 2004.
 • [15] Rak J.: Podstawy bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę. PAN, Komitet Inżynierii Środowiska, t. 28, Lublin 2005.
 • [16] Rak J. (2009): Selected problems of water supply safety, Environmental Protection Engineering, 35, s. 29-35.
 • [17] Rak J., Tchórzewska-CieślakB.: Czynniki ryzyka w eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę, Rzeszów 2007.
 • [18] Rak J., Tchórzewska-Cieślak B. (2006): Five - parametric matrix to estimate risk connected with water supply system operating. Environment Protection, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 2, s. 37-47.
 • [19] Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Metody analizy i oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005.
 • [20] Rak J., Tchórzewska-Cieślak B. (2006): Review of matrix methods for risk assessment in water supply system, Journal of Konbin, 1(1), s. 67-76.
 • [21] Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Ryzyko w eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Wydawnictwo Seidel-Przywecki 2013.
 • [22] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz.U. 2015 poz. 1989.
 • [23] Tchórzewska-Cieślak B. (2007): Method of assessing of risk of failure in water supply system. European safety and reliability conference (ESREL), Risk, reliability and societal safety, Taylor & Francis, 2, s. 1535-1539.
 • [24] Tchórzewska-Cieślak B. (2005): Water supply system reliability management, Environmental Protection Engineering, 35, s. 29-35.
 • [25] Tchórzewska-Cieślak B. (2009): Zarządzanie ryzykiem w ramach planów bezpieczeństwa wody. Ochrona Środowiska, Wyd. PZiTS O. Dolnośląski, 4, 2009, s. 57-60.
 • [26] Tchórzewska-Cieślak B.: Metody analizy i oceny ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2011.
 • [27] Zimoch I. (2009): Niezawodność bezpieczeństwa jako priorytet współczesnego zarządzania eksploatacją sieci wodociągowej. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w dobie współczesnych problemów”, AQUA, Szczyrk, s. 97-104.
 • [28] Zio E. (2007): An introduction to the Basics of Reliability and Risk Analysis, World Scientific Publishing, Singapure.
 • [29] https://sites.google.com/site/kzwwios/publikacje.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f6e46a05-89b0-4bf7-a864-e58835974d1f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.