Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f4b8c240-1a48-4b8b-91c3-31a847833a97

Czasopismo

Rynek Instalacyjny

Tytuł artykułu

Wentylacja w budynkach niemieszkalnych wg PN-EN 15251

Autorzy Nowak, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W Rynku Instalacyjnym nr 3/08 (s. 32.) w artykule pt. „Warunki środowiska wewnętrznego...” opisano ogólne wymagania zawarte w normie PN-EN 15251, w tym m.in. zasady obliczeń strumienia powietrza wentylacyjnego w budynkach mieszkalnych wynikające z warunków higienicznych. Niniejsza publikacja szerzej omawia wymagania opisane w tej normie dotyczące budynków niemieszkalnych.
Słowa kluczowe
PL wentylacja i klimatyzacja  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Rynek Instalacyjny
Rocznik 2008
Tom Nr 4
Strony 90--95
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Nowak, B.
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Klimatyzacji i Ciepłownictwa
Bibliografia
1. Nowak B. Kryteria środowiska wewnętrznego, Rynek Instalacyjny 3/2008, s. 32.
2. PN-EN 15251:2007 Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki cieplne, jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas (oryg.), (EN 15251:2007 Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics).
3. EN 15241:2007 Ventilation for buildings – Calculation methods for energy losses due to ventilation and infiltration in commercial buildings (PN-EN 15241:2007 Wentylacja budynków – Metody obliczania strat energii na skutek wentylacji i infiltracji powietrza w budynkach użyteczności publicznej (oryg.).
4. EN 15242:2007 Ventilation for buildings – Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings including infiltration (PN-EN 15242:2007 Wentylacja budynków – Metody obliczeniowe do określania strumieni objętości powietrza w budynkach z uwzględnieniem infiltracji (oryg.).
5. EN 13779:2007 Ventilation for non-residential buildings. Performance requirements for ventilation and roomconditioning systems (PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynków niemieszkalnych – Wymagane właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji (oryg.).
6. Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (DzU UE Nr L001 z dnia 4.01.2003 r., s. 65.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f4b8c240-1a48-4b8b-91c3-31a847833a97
Identyfikatory